Kristina H. Bauhr

Innkjøpsansvarlig

Tenders

Title Closing date
Brød og bakervarer 3/25/2020 12:00 PM
Responssentertjenester samt leie av velferdsteknologi
Kjøp av løypeprepareringsmaskin
Modulbygg 8/30/2019 12:00 PM
Rode 14 GS veg fortau Hokksund Øst brøyting 10/23/2019 12:00 PM
Rode 13 GS veg fortau Hokksund vest brøyting 10/23/2019 12:00 PM
Rode 6 Langebru- Sundmoen, Røren brøyting 10/23/2019 12:00 PM
Rode 5 Loesmoen brøyting 10/23/2019 12:00 PM
Rode 4 og 16 Skotselv brøyting og strøing 10/23/2019 12:00 PM
Rode 3 og 15 Darbu brøyting og Strøing 10/23/2019 12:00 PM
Rode 2 Hokksund sentrum brøyting 10/23/2019 12:00 PM
Rode 1 Hokksund øst brøyting 10/23/2019 12:00 PM
Vinterdrift av veier, gater, torg og plasser 10/23/2019 12:00 PM
Kjøp av løypeprepareringsmaskin 10/28/2019 12:00 PM
Responssentertjenester samt leie av velferdsteknologi 10/4/2019 12:00 PM
Økonomisk styrings- og rapporteringssystem
Leie av PC til lærere
Ombygging av dam Hoensvannsløken 9/10/2019 12:00 PM
Leie av datamaskin og nettbrett til grunnskoleelever
Økonomisk styrings- og rapporteringssystem 8/12/2019 12:00 PM
Konkurranse om bistand til å utarbeide skriftlige rutiner/ system for å oppfylle forskrift om lønns- og arbeidsvilkår 6/19/2019 12:00 PM
Leie av datamaskin og nettbrett til grunnskoleelever 6/6/2019 12:00 PM
Anskaffelse av kunstgressbane 6/19/2019 12:00 PM
Risikoanalyse for Øvre Eiker kommune IKT (Cybersikkerhet) 5/22/2019 12:00 PM
Leie av PC til lærere 5/13/2019 12:00 PM
Tolketjenester 4/1/2019 12:00 PM
Tjenestekontrakt om Løypepreparering
Tjenestekontrakt om Løypepreparering 10/25/2018 12:00 PM
Multifunksjonsmaskiner 2018-2022
Dialogkonferanse
Leasing av elevPC 7/31/2018 12:00 PM
Multifunksjonsmaskiner 2018-2022 5/25/2018 12:00 PM
Multi-functional machines 2018-2022 5/25/2018 12:00 PM
Nye lokaler for NAV Øvre Eiker 6/8/2018 12:00 PM
Procurement assistance
Innkjøpsbistand
Elsykler - kjøp 2/12/2018 12:00 PM
Innkjøpsbistand 2/12/2018 12:00 PM
Procurement assistance 2/12/2018 12:00 PM
Organisation and digitalisation of archives, Øvre Eiker Municipality
Rydding og digitalisering av arkiv i Øvre Eiker kommune
Veterinærvakttjenester 12/1/2017 12:00 PM
Bistand til å utarbeide en helhetlig skolebehovsplan inkl. prognoser for fremtidige barnehagebehov i Øvre Eiker kommune for perioden 2017-2035 11/1/2017 12:00 PM
Organisation and digitalisation of archives, Øvre Eiker municipality. 11/8/2017 8:00 AM
Rydding og digitalisering av arkiv i Øvre Eiker kommune 11/8/2017 8:00 AM
Procurement of street lights for Øvre Eiker municipality.
Anskaffelse av veilys til Øvre Eiker kommune
Konkurranse mulighetsstudie - av rådhuset i Hokksund (1) 10/10/2017 12:00 PM
Leasing of students' PCs.
Leasing av elevPC
Framework agreement; Tolerance building travels.
Rammeavtale - Toleransereiser
Leasing av elevPC 8/2/2017 12:00 PM
Procurement of street lights for Øvre Eiker municipality. 6/15/2017 12:00 PM
Anskaffelse av veilys til Øvre Eiker kommune 6/15/2017 12:00 PM
Framework agreement; Tolerance building travels. 5/9/2017 12:00 PM
Rammeavtale - Toleransereiser 5/9/2017 12:00 PM
Intensjonskunngjøring e-handelsportal
Opsjon 2/10/2017 12:00 PM
Utredningsoppdrag 2/10/2017 12:00 PM
Rådgivning i forbindelse med konkurranseutsetting av kommunale tjenester 2/10/2017 12:00 PM
LMS løsning med integrasjon mot MS Office inkludert 365 1/17/2017 12:00 PM
Infrastrukturanlegg Semsveien 11/18/2016 12:00 PM
Riving av gamle Hokksund ungdomsskole 10/28/2016 12:00 PM
Rammeavtale - Strømperenovering av avløpssystem
Rammeavtale - Tolketjenester 5/24/2016 8:00 AM
Anskaffelse av bedriftshelsetjeneste 8/26/2014 12:00 PM
Dumper med allhjuldrift 4/25/2016 12:00 PM
Doser ca. 20 tonn 4/25/2016 12:00 PM
Hjullastere ca. 12 tonn + - 15 % (10,2-13,8 tonn) 4/25/2016 12:00 PM
Rammeavtale - Kjøp av maskintjenester og transporttjenester for Øvre Eiker kommune 4/25/2016 12:00 PM
Belysningsutstyr for Loesmoen Ny
Leasing av lærerPC
Institusjonsmøbler til nybygg (Eikertun Sykehjem)
Hjulgravere ca. 15 tonn + - 15 % (12,75-17,25 tonn) 4/25/2016 12:00 PM
Beltegravere ca. 30 tonn +- 15 % (25,5 -34,5 tonn) 4/25/2016 12:00 PM
Beltegravere ca. 25 tonn +- 15 % (21,25-28,75 tonn) 4/25/2016 12:00 PM
Beltegravere ca. 13 tonn +- 15 % (11,05-14,95 tonn) 4/25/2016 12:00 PM
Beltegravere ca. 5 tonn + - 15 % (4,25 - 5,75 tonn) 4/25/2016 12:00 PM
Lastebil 3 akslet tippbil 4/25/2016 12:00 PM
Utførelse Infrastrukturanlegg Støperigata 2/2/2016 9:00 AM
Rammeavtale - Strømperenovering av avløpssystem 1/11/2016 8:00 AM
Leasing av lærerPC 1/25/2016 9:00 AM
Institusjonsmøbler til nybygg (Eikertun Sykehjem) 1/18/2016 12:00 PM
Belysningsutstyr for Loesmoen Ny 1/4/2016 9:00 AM
Pris på ettervern uten botilbud 1/12/2016 12:00 PM
Pris for botilbud med ettervern (bokollektiv) 1/12/2016 12:00 PM
Pris for botilbud med ettervern (bofellesskap) 1/12/2016 12:00 PM
Pris for botilbud med ettervern (enkeltstående leilighet med kjøkken og bad) 1/12/2016 12:00 PM
Pris for lavterskel botilbud (bokollektiv) 1/12/2016 12:00 PM
Pris for lavterskel botilbud (bofellesskap) 1/12/2016 12:00 PM
Pris for lavterskel botilbud (enkeltstående leilighet med kjøkken og bad) 1/12/2016 12:00 PM
Pris for heldøgns omsorgsplass med behandling (bokollektiv) 1/12/2016 12:00 PM
Pris for heldøgns omsorgsplass med behandling (bofellesskap) 1/12/2016 12:00 PM
Pris for heldøgns omsorgsplass med behandling (enkeltstående leilighet med kjøkken og bad) 1/12/2016 12:00 PM
Rammeavtale - Omsorgstjenester til brukere med rusrelaterte utfordringer 1/12/2016 12:00 PM
Registrering av nyere tids kulturminner i Øvre Eiker kommune 8/21/2015 8:00 AM
Energimegling (FOBE- samarbeidet)
Ny SFO på ormåsen 8/13/2015 8:00 AM
Energimegling (FOBE- samarbeidet) 6/29/2015 8:00 AM
Nytt SFO på ormåsen 3/18/2015 12:00 PM
Innbydelse til markedskonferanse
Innbydelse til markedskonferanse
KJØP AV KONSULENTBISTAND I HELSE OG OMSORG 2/2/2015 9:00 AM
KJØRING AV SKILØYPER I ØVRE EIKER KOMMUNE 10/10/2014 9:00 AM
Anskaffelse av helse- og omsorgstjenester med rehabilitering til personer med psykisk helsesvikt 5/15/2014 9:00 AM
Anskaffelse av bo - og omsorgstjenester til personer med psykisk helsesvikt 5/15/2014 9:00 AM
Anskaffelse av teleskopisk amfi 3/28/2014 12:00 PM
Multifunksjonsmaskiner - Kjøp og leasing 2/12/2014 12:00 PM
Innbydelse til markedskonferanse Avfallshåndtering
Kjøp av nøkkel-/låssystem for hjemmebaserte tjenester 11/14/2013 12:00 PM
Utvendig rehabilitering av Folkets hus i Vestfossen 9/18/2013 12:00 PM
Markedskonferanse anbud nøkkel-/låssystem for hjemmebaserte tjenester
Tilbudsinnbydelse for kjøp av maler, byggtapetser og gulvleggerarbeider 9/3/2013 12:00 PM
Tildeling av kontrakt 2013/3431
Åpen anbudskonkurranse for kjøp av avlastningsplasser for barn, unge og voksne 5/21/2013 12:00 PM
Teknisk rådgivning
Anskaffelse arkitekt
Rivning av lærerboliger 3/4/2013 12:00 PM
Tilbudsinnbydelse løypeprepareringsmaskin 1/18/2013 12:00 PM
Anskaffelse av landskapsarkitekt 2/1/2013 2:00 PM
Anskaffelse av sengeheis og personheis 12/18/2012 12:00 PM
Teknisk rådgivning 1/4/2013 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway