Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune.

Information

102 - Minor projects
4/2/2012
4/18/2012
4/2/2012
4/17/2012

Buyer

Roskilde Kommune Roskilde Kommune, Ejendomme og Indkøb
Peter Rasmussen Peter Rasmussen
29189404

Closing date has passed.

Short description

Udbuddet vedrører levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommunes ældreområde (herefter kaldet ordregiver).

Roskilde kommune ønsker med dette udbud, at etablere en kontrakt på vask og leje af arbejdsbeklædning til ca. 1119 hjemmehjælpere, trænings- og køkkenpersonale, sygeplejersker,  teknisk servicepersonale, ca. 140 elever, ca. 120 vikarer/afløsere, samt ca. 40 sygeplejerskestuderende.

Der er leveringsadresse på flg. adresser (se bilag 4).

Kontrakten forudsættes indgået med én virksomhed for perioden 1.1.2013 – 31.12.2018. Kontrakten kan forlænges med yderligere 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Der vil i aftaleperioden være et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår. 

Trekroner (Option):

Ordregiver kan vælge at benytte sig af muligheden for at udnytte optionen vedr. levering af puljetøj fra udleveringsautomat som beskrevet i kravspecifikationen. En evt. udnyttelse vil blive meddelt hurtigst muligt efter indgåelse af kontrakt.

Det anførte forbrug inden for de enkelte produkttyper er skønnede mængder, udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer.

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4.

Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 5 Kontrakt.

Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende kommunestruktur. Denne struktur kan på sigt ændres, f.eks. kan der ske en sammenlægning eller udlicitering af områder/afdelinger med derved færre leveringssteder. Tilbudsgiver skal derfor kunne acceptere en nedgang i omsætningen, uden dette ellers bringer ændringer i kontrakten.

RESTERENDE FILER UDLOADES MANDAG D. 12/3

Files

Title Size
Logo Roskilde.pdf 799 KB
Snit A1 igennem rum til toejautomat (1).pdf 73 KB
Snit A1 igennem rum til toejautomat.pdf 73 KB
Tilbudsliste bilag 5.xls 105 KB
Udbudsmateriale.doc 323 KB
Plantegning til rum (toejautomat).pdf 96 KB
Rettelsesblad nr. 01 171 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway