Asnake T. Erko

Tenders

Title Closing date
IK-FOR 125-2023 Kurspakke i samtaleteknikken 12/15/2023 12:00 PM
IK-FOR 118-2023 Klimakart til arealplanlegging 11/17/2023 12:00 PM
Anskaffelse av besøksregistreringssystem til Bergen kommune - invitasjon til leverandørdialog
Gjenbruk av Chromebook/PC-er og kjøp av elevdatamaskiner - invitasjon til dialog med leverandører
IK-EØS 010-2023 Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune
EØS 005-2017 Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 2/26/2025 12:00 PM
IK-NOR 065-2023 Læringscamp med mentorordning for gutter i ungdomsskole 9/22/2023 12:00 PM
Delleveranse 2: Rammeavtale for mobilvakt og midlertidig stasjonær vektertjeneste 6/6/2023 12:00 PM
Delleveranse 1: Rammeavtale for stasjonær vektertjeneste 6/6/2023 12:00 PM
IK-EØS 010-2023 Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune 6/6/2023 12:00 PM
IK-NOR 069-2023 Program for storbyrettet forskning 5/29/2023 12:00 PM
IK-NOR 004-2022 Anskaffelse av treningssykler og programvare 11/30/2022 12:00 PM
Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune - invitasjon til leverandørdialog
Rammeavtale for vektertjenester
IK-NOR 024-2023 Anskaffelse av treningssykler for eldre 2.utlysning 2/8/2023 12:00 PM
IK-FOR 013-2022 Digital robot for læring på skole 12/8/2022 12:00 PM
Anskaffelse av programvare 11/30/2022 12:00 PM
Anskaffelse av treningssykler 11/30/2022 12:00 PM
IK-NOR 004-2022 Rammeavtale for treningssykkel/bevegelsesterapiapparat - invitasjon til leverandørdialog
IK-EØS 010-2022 Rammeavtale for inne- og uteleker til Bergen kommune og samarbeidsparter 9/2/2022 12:00 PM
Rammeavtale for inne- og uteleker 9/2/2022 12:00 PM
IK-FOR 010-2022 Klimaundersøkelse for Bergen kommune 2022 -2025 9/5/2022 12:00 PM
Rammeavtale for sykler og vogner med tilbehør 9/2/2022 12:00 PM
IK-EØS 006-2022 Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune
IK-FOR 007-2022 Designhjelp til strategi for Klimaetaten 6/16/2022 12:00 PM
IK-FOR 005-2022 Beredskap- og karantenehotell til Bergen kommune 6/1/2022 12:00 PM
IK-FOR 006-2022 Kurspakker for deltakere in Brannsjansen 6/16/2022 12:00 PM
IK-EØS 006-2022 Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune 5/31/2022 12:00 PM
IK-EØS 010-2022 Rammeavtale for inne- og uteleker - invitasjon til leverandørdialog
IK-HS 001-2022 Isolasjonshotell Bergen kommune (2.utlysning) 2/18/2022 12:00 PM
HS 004-2021 Isolasjonshotell Bergen kommune 1/5/2022 12:00 PM
EØS 051-2021 Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner
FOR 068-2021 Norskverksted-leksehjelp for innvandrere 12/15/2021 12:00 PM
FOr 029-2021 Podkastepisoder for etat for sykehjem i Bergen kommune 10/8/2021 12:00 PM
EØS 051-2021 Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner 11/5/2021 12:00 PM
FOR 047-2021 Karantenehotell til rusavhengige i smittekarantene 9/8/2021 12:00 PM
EØS 027-2021 Rammeavtale for elevtransport for skoler i Bergen kommune
Rammeavtale for elevtransport Laksevåg bydel 6/25/2021 12:00 PM
Rammeavtale for elevtransport Fyllingsdalen bydel 6/25/2021 12:00 PM
Rammeavtale for elevtransport Ytrebygda bydel 6/25/2021 12:00 PM
Rammeavtale for elevtransport Fana bydel 6/25/2021 12:00 PM
Rammeavtale for elevtransport Årstad bydel 6/25/2021 12:00 PM
Rammeavtale for elevtransport Bergenhus bydel 6/25/2021 12:00 PM
Rammeavtale for elevtransport Åsane bydel 6/25/2021 12:00 PM
Rammeavtale for elevtransport Arna bydel 6/25/2021 12:00 PM
HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behov 3/30/2029 12:00 AM
EØS 014-2017 Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter 3/15/2029 12:00 PM
EØS 027-2021 Rammeavtale for elevtransport for skoler i Bergen kommune 6/25/2021 12:00 PM
FOR 026-2021 Karantenehotell i Bergen sentrum 5/25/2021 12:00 PM
Etablering av dynamisk innkjøpsordning for TV og media innhold til enheter i Bergen kommune 5/31/2029 12:00 AM
FOR 009-2021 Karantenehotell 3/11/2021 12:00 PM
FOR 003-2021 Tegnefilm om psykisk helse for ansatte i eldre omsorgen 3/16/2021 12:00 PM
EØS 006-2020 Formidling og publisering av stillingsannonser
HS 002-2020 Del 2 - Midlertidig botilbud med døgntilsyn med krav om rusfrihet 1/26/2021 12:00 PM
HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse 1/26/2021 12:00 PM
HS 007-2020 Innkvartering av akutt husløse personer over 18 år og forsørgere med barn 1/14/2021 12:00 PM
EØS 006-2020 Formidling og publisering av stillingsannonser 1/13/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: Rehabiliterings- og midlertidig botilbud for Bergen kommune
EØS 011-2020 Master i utdanningsledelse
EØS 011-2020 Master i utdanningsledelse 4/17/2020 2:00 PM
FOR 004-2020 Anskaffelse av FIT verktøy til Bergen kommune 8/3/2020 12:00 PM
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen
EØS 002-2020 Rullearkiv til Bergen offentlig bibliotek
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen 6/11/2020 2:00 PM
NOR 011-2020 Utlånsautomater til Åsane folkebibliotek 4/16/2020 2:00 PM
FOR 052-2019 Minibuss til Bergen brannvesen 2. utlysning 1/15/2020 12:00 PM
EØS 002-2020 Rullearkiv til Bergen offentlig bibliotek 4/3/2020 2:00 PM
NOR 011-2020 Sorteringsanlegg til Åsane folkebibliotek 4/16/2020 2:00 PM
NOR 011-2020 Sorteringsanlegg og utlånsautomater til Åsane folkebibliotek 4/16/2020 2:00 PM
EØS 057-2019 Fagprosedyresystem
FOR 046-2019 Barn, mat og kulturopplevelser 1/29/2020 12:00 PM
Konkurransegrunnlag på høring - TV og media innhold til enheter i Bergen kommune
EØS 041-2019 Solskjerming til Sandsli bo- og aktivitetsenter 12/2/2019 12:00 PM
FOR 041-2019 Studie av etisk og rettferdig handel i Bergen 11/15/2019 12:00 PM
EØS 009-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune
FOR 042-2019 Tolketjeneste latvisk 10/11/2019 12:00 PM
EØS 032-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2. utlysing
DPS 001-2018 Kjøring til svømmeundervisning Haugland skule
FOR 029-2019 Tolketjeneste uigurisk 8/22/2019 12:00 PM
EØS 032-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2. utlysing 6/28/2019 12:00 PM
EØS 009-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 5/2/2019 12:00 PM
HS 005-2018 - Anskaffelse for bo- og tjenestetilbud for tre personer 11/30/2018 3:00 PM
EØS 014-2018 [EEA 014-2018] Translator services in Arabic-Norwegian and Norwegian-Arabic for Bergen kommune.
EØS 014-2018 Oversettertjenester i arabisk-norsk og norsk-arabisk til Bergen kommune 4/25/2018 12:00 PM
FOR 018-2018 Brannforebyggende informasjonspakke/undervisningsmateriell for innvandrere, Bergen kommune 2. utlysning 5/25/2018 12:00 PM
DPS 001-2018 Vektertjeneste til Bjørnsonsgate Botiltak
NOR 027-2018 Master i utdanningsledelse 6/4/2018 12:00 PM
FOR 010-2018 Brannforebyggende informasjonspakke- og undervisningsmateriell for innvandrere, Bergen kommune 5/8/2018 12:00 PM
DPS 005-2018 Møbler til Fargeriet - Strusshavn kultursenter, Askøy kommune
DPS 002-2017 Kontormøbler til Alvøen skole
DPS 022-2017 Møbler til Tunesflaten skole
DPS 021-2017 Møbler til Damsgård skole
EØS 014-2018 [EEA 014-2018] Translator services in Arabic-Norwegian and Norwegian-Arabic for Bergen kommune. 4/25/2018 12:00 PM
DPS 024-2017 Møbler til Hjellestad skole
DPS 023-2017 Møbler til Kleppestø barneskole, Askøy kommune (2)
DPS 001-2018 Driving to swimming lessons Haugland school
DPS 013-2017 Møbler til Eidsvåg skolepaviljong
EEA 013-2018 DPS Removal services for Bergen municipality 3/14/2022 12:00 PM
EØS 013-2018 DPS Flyttetjenester for Bergen kommune 3/14/2022 12:00 PM
DPS 025-2017 Møbler til Skjold skole
DPS 015-2017 Møbler til Havforskningsinstituttet Tromsø
DPS 008-2017 Vektertjeneste til Strax-huset 2
DPS 002-2017 AV installations for Damsgård school
DPS 001-2017 Møbler til Leaparken barnehage
DPS 006-2017 AV-installations Eidsvåg school pavilion
EØS 009-2017 Communication and publication of vacant position advertisement in electronic media, Bergen municipality.
EØS 009-2017 Formidling og publisering av stillingsannonser i elektroniske medier, Bergen kommune
EØS 018-2017 Leie og vask av matter og mopper for Bergen kommune og samarbeidsparter 4/28/2017 12:00 PM
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 3/15/2021 12:00 PM
Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 3/5/2021 12:00 PM
EØS 018-2017; Hire and cleaning of mats and mops for Bergen municipality and joint venture partners. 4/28/2017 12:00 PM
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 3/15/2021 12:00 PM
EØS 008-2017 Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PC og mobile enheter til Bergen kommune med samarbeidsparter 2/26/2021 12:00 PM
EEA 068-2016 Sun screening Nattland education centre.
EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttun
EØS 013-2017 Dynamic procurement scheme for AV equipment — Bergen municipality with collaboration partners. 3/15/2017 12:00 PM
EØS 009-2017 Communication and publication of vacant position advertisement in electronic media, Bergen municipality. 3/13/2017 12:00 PM
EØS 009-2017 Formidling og publisering av stillingsannonser i elektroniske medier, Bergen kommune 3/13/2017 12:00 PM
EEA 005-2017 Dynamic purchasing system — passenger transport to schools in Bergen municipality. 3/7/2017 12:00 PM
EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning 1/12/2018 11:59 PM
EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttun 1/16/2017 12:00 PM
EØS 053-2016 Konvolutter med tiltrykk 1/23/2017 12:00 PM
Transport av Tunge hjelpemidler 11/29/2016 12:00 PM
Transport av lette hjelpemidler 11/29/2016 12:00 PM
EØS 049-2016 Transport av hjelpemidler for Bergen kommune -Reservert kontrakt 11/29/2016 12:00 PM
NOR 074-2016 Målestasjoner for lokal luftkvalitet 11/21/2016 12:00 PM
Kjøp av transporttjenester til Nattland skole 10/24/2016 12:00 PM
Kjøp av transporttjenester til Nattland skole 10/24/2016 12:00 PM
NOR 079-2016 Alarm- og vektertjenester til Bergen offentlige bibliotek (2. utlysning) 10/28/2016 12:00 PM
Kjøp av AV-utstyr til Nattland skole 9/19/2016 12:00 PM
Kjøp av AV-utstyr til Varden skole 9/19/2016 12:00 PM
Kjøp av AV-utstyr til Varden skole 9/19/2016 12:00 PM
Kjøp av AV-utstyr til Nattland skole 9/19/2016 12:00 PM
II.1) OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN Kjøp av møbler til Alvøen skole, Bergen kommune 9/19/2016 12:00 PM
Kjøp av møbler til Alvøen skole, Bergen kommune 9/19/2016 12:00 PM
Kjøp av stasjonære PC-er til BHO i Bergen kommune 9/12/2016 12:16 PM
Kjøp av stasjonære PC-er til BHO i Bergen kommune 9/12/2016 12:16 PM
Skolemøbler til Holen skole, Bergen kommune 8/30/2016 12:00 PM
NOR 059-2016 Kjøp av Audiometer til Etat for barn og familie, Bergen kommune 8/10/2016 12:00 PM
Kjøp av møbler til Valestrand skule, Osterøy kommune 5/20/2016 12:00 PM
Kjøp av møbler til Voksenopplæring, Askøy kommune 5/6/2016 12:00 PM
Kjøp av møbler til Voksenopplæring, Askøy kommune 5/6/2016 12:00 PM
Kontormøbler til Nygårdslien skole, Bergen kommune EØS 017-2011 Dynamisk Innkjøpsordning 4/25/2016 12:00 PM
Kjøp av mobiltelefoner til introduksjonssenter for flyktninger i Bergen kommune 10/26/2015 12:00 PM
Kjøp av mobile enheter til mobil omsorg 9/14/2015 12:00 PM
Møbler til Garnes Ungdomsskole 9/7/2015 12:00 PM
EØS 022-2015 Leie av programvareløsning til Bergen kommune/BBS 9/15/2015 12:00 PM
Kjøp av mobile enheter til Bergen kommune/BBS 8/3/2015 12:00 PM
Kjøp av nettbrett til Rothaugen skole 5/22/2015 12:00 PM
Kontormøbler til konkurransetilsynet (EØS 017-2011 Møbler dynamisk innkjøpsordning) 5/19/2015 12:00 PM
Kontormøbler til konkurransetilsynet (EØS 017-2011 Møbler dynamisk innkjøpsordning) 5/19/2015 12:00 PM
EØS 056-2014 Kjøp av web-basert brukerundersøkelse til Bergen kommune 12/8/2014 12:00 PM
Møbler til Sandvikspilem bosenter, Bergen kommune 12/18/2014 12:00 PM
NOR 063-2014 Av- utstyr til Bystyresalen Bergen kommune 12/3/2014 12:00 PM
Kjøp av mobile enheter fase 2 til Bergen kommune/BBS 11/27/2014 12:00 PM
Badekjøring til Tveiterås skole Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning) 11/14/2014 12:00 PM
Badekjøring til Tveiterås skole Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning) 11/14/2014 12:00 PM
DPS 017-2014 kontormøbler til Byggesak og private planer(bergen kommune) 10/1/2014 12:00 PM
DPS 003-2014 Kjøp av bærbare PC-er til Bergen kommune/BBS 10/1/2014 12:00 PM
EØS 050-2014 Kjøp av renholdsmaskiner til Bergen kommune 2. utlysning 8/29/2014 12:00 PM
Vinterdrift Åsane bydel 8/19/2014 12:00 PM
Vinterdrift Årstad bydel 8/19/2014 12:00 PM
Vinterdrift Ytrebygda bydel 8/19/2014 12:00 PM
Vinterdrift Laksevåg bydel 8/19/2014 12:00 PM
Vinterdrift Fyllingsdalen bydel 8/19/2014 12:00 PM
Vinterdrift Fana bydel 8/19/2014 12:00 PM
Vinterdrift Bergenhus bydel 8/19/2014 12:00 PM
Vinterdrift Arna bydel 8/19/2014 12:00 PM
EØS 034-2014 Vinterdriftstjenester til Bergen kommune 8/19/2014 12:00 PM
EØS 008-2014 Kjøp av renholdsmaskiner 5/2/2014 12:00 PM
Badekjøring Sædalen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 5/28/2014 12:00 PM
Badekjøring Lone skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 5/28/2014 12:00 PM
Badekjøring Olsvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 5/28/2014 12:00 PM
Badekjøring Alvøen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 5/28/2014 12:00 PM
Badekjøring Lone skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 5/28/2014 12:00 PM
Badekjøring Hordvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 5/28/2014 12:00 PM
Badekjøring Sædalen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 5/28/2014 12:00 PM
Badekjøring Alvøen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 5/28/2014 12:00 PM
Badekjøring Olsvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 5/28/2014 12:00 PM
EØS 038-2013 Rammeavtale for konsulentbistand til miljøfyrtårn og grønt flagg
DPS 010-2014 Møbler til Garnes barneskole 4/22/2014 12:00 PM
NOR 003-2014 Rammeavtale om psykologiske utredninger 4/28/2014 12:00 PM
DPS 002-2014 BBS Pilot mobile enheter 3/10/2014 12:00 PM
EØS 038-2013 Kunngjøring av kontraktstildeling for konsulentbistand til miljøfyrtårn
EØS 060-2013 Kjøp av Landmålingsutstyr 3/24/2014 12:00 PM
IKT-utstyr til Byrådsavdeling for barnehage og skole (EØS 002-2013 DPS) 2/21/2014 12:00 PM
EØS 029-2013 Kjøp av vedlikehold for kontorstøtteprogramvarelisenser med tilhørende tjenester 11/8/2013 12:00 PM
NOR 026-2013 Kjøp av tiltak for deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Bergen kommune 11/5/2013 12:00 PM
NOR 020-2013 Kjøp av løsning for parkerings APP til smarttelefon 9/10/2013 12:00 PM
EØS 038-2013 Rammeavtale for konsulentbistand til miljøfyrtårn og grønt flagg 8/26/2013 12:00 PM
NOR 012-2013 Kurs/tiltak for deltakere i Bergen kommunes Introduksjonsprogram 5/27/2013 12:00 PM
EØS 026-2013 Leie og vask av matter og mopper til Bergen kommune med flere 4/26/2013 12:00 PM
NOR 041-2012 Kjøp av Håndholdt gassdeteksjonskamera 11/19/2012 12:00 PM
NOR 042-2012 Kjøp av formidling og publisering av stillingsannonser 11/9/2012 2:00 PM
NOR 039-2012 Kjøp av rekrutteringsbistand 10/26/2012 12:00 PM
NOR 036-2012 Formidling og publisering av stillingsannonser 10/3/2012 2:00 PM
Tildeling av kontrakt for kjøp av programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
Tildeling av kontrakt for kjøp av programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
EØS 024-2011 Kjøp av program for lese-og skrivestøtte til Bergen Kommune 11/1/2011 2:00 PM
EØS 069-2011 Kjøp av program for lese-og skrivestøtte til Bergen Kommune 2/1/2012 2:00 PM
EØS 056-2011 Kjøp av Renholdstjenester til Bergen Kommune 11/18/2011 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00