FOR 062-2021 Etablering av grunnvannsbrønner og rengjøring av eksisterende brønner i Kollevågen

Information

1
FOR 062-2021 Etablering av grunnvannsbrønner og rengjøring av eksisterende brønner i Kollevågen
Kontrakt
Tjenester (ikke kategoridefinert)
Natalia Staren
Kristin Madsen Klokkeide - Seksjonsleder Natur- og miljøforvaltningsseksjonen, mob. 994 45 484, e-post Kristin.Klokkeide@bergen.kommune.no
Under nasjonal terskelerverdi
Natur- og miljøforvaltningsseksjonen, Bymiljøetaten
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalene gjelder ved Kollevågen avfallsdeponi i Askøy kommune.
Leverandøren skal etablere 4 nye grunnvannsbrønner og rense 3 eksisterende brønner.
Oppdragsgiver har opsjon på prøvetaking og analyse av sigevann.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Vestnorsk Brunnboring AS Yngve Sæterstøl +47 56 35 73 10

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00