Anskaffelse forretningsjuridisk rådgivning – eiendomsutvikler

Information

2
Anskaffelse forretningsjuridisk rådgivning – eiendomsutvikler
Kontrakt
Tjenester (ikke kategoridefinert)
Hanne Grov Lekven
Elisabeth Skage
1000000
Under nasjonal terskelerverdi
IK166972285

Conditions

Not applicable
Not Applicable
NOK

Description:

Grønneviken er et fremtidsrettet prosjekt som med fokus på delekultur vil bringe både erfaring og konkret lærdom til videre utbygging av et sosialt og inkluderende bysamfunn. Dette skal være et forbildeprosjekt for utvikling av ideer om, og tilrettelegging for bærekraft og sosialt mangfold, inklusive ideer om bruk av landskap og vann.
Prosjektet skal teste ut nyskapende løsninger for utvikling av et kompakt og bymessig boligområde med gode fellesarealer og fellesskapsløsninger, både inne og ute, som kan gjøre området attraktivt for barnefamilier.
Ferdigregulerte tomter skal selges og prosjektet tar sikte på å gi kommunen en økonomisk merverdi.

Bergen kommune har inngått avtale med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, inkludert underleverandørene WPS Næringsmegling  AS og Proaktiv Prosjektmegling som  rådgivere som skal  bistå med juridiske avklaringer i forberedelse til salg av eiendom.

Rådgiveren skal:

  • Skal bidra til at området ferdig utbygd har de ønskede kvaliteter og at man sikrer måloppnåelse
  • Skal bistå i valg av riktige virkemidler for å sikre måloppnåelse
  • Skal bistå både med juridiske avklaringer knyttet til reguleringsplan og salgsstrategi
  • Skal bistå med rådgivning relatert til utvikling av eiendommen(e) - Kunnskap om vedtekter, eierformer, prisregulering, forkjøpsrett, prising, klausuler knyttet til rimelige boliger, taksering, markedsvurdering, avtaler, markedsrisiko med mer
  • Skal bistå i utarbeidelse av relevante vedlegg til salgsstrategi, eksempelvis kontrakter, vedtekter, kriterier og annet
  • Skal bistå med juridiske forhold knyttet til finansiering og bruk av fellesareal
  • Teamet skal bistå med strategiske vurderinger knyttet til salg og utvikling av eiendommen, inkludert lønnsomhetsvurderinger
  • Teamet skal ha kunnskap om reguleringsplaner og erfaringer fra å treffe eiendomsmarkedet (attraktivt og lønnsomt og innenfor rammene av byrådssaken)

Suppliers

Name Primary contact Phone
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Trine Lise Fromreide +47 98 90 48 37

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00