Visuell profil – områdesatsing Store Lungegårdsvann

Information

1
Visuell profil – områdesatsing Store Lungegårdsvann
Kontrakt
Tjenester (ikke kategoridefinert)
Diana Snibsøer
Margrethe Vikan Sæbø
450000
Under nasjonal terskelerverdi
IK166276465
Bymiljøetaten
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
NOK

Description:

Bergen kommune ved Bymiljøetaten har inngått avtale med Haltenbanken AS, i samarbeid illustratør Åshild Kanstad Johnsen og Mannheimer AS,  om å utvikle visuell profil for områdesatsing - Store Lungegårdsvann.

Bymiljøetaten i Bergen kommune har ansvar for fire store prosjekter i området Store Lungegårdsvann: Bystranden med tilhørende Lungegårdspark, Møllendal elve- og strandpark, Pilot Grønneviken og Renere havn Bergen sin etablering av ren ny sjøbunn i Store Lungegårdsvann.  Prosjektene påvirker og er til en viss grad avhengige av hverandre.
Prosjektene som er under planlegging og utførelse i området er viktige med hensyn til forbedret forhold for naturmiljø. Rent vann, ren elv og rene grunnforhold vil legge til rette for et bedre bymiljø for langt flere enn tobente bergensere.

Området er i transformasjon og er preget av arbeidet som pågår. Anleggsarbeid vil pågå i flere år. Prosjektene og Bergen kommune har derfor et stort ønske om å gi beboere og brukere av området informasjon om hva som pågår, dele visjonen om hvordan det skal bli og når man kan ha forventning om at endringene vil skje.
Det er fire selvstendige prosjekter med egne prosjektledere – men de som bruker området vil ha interesse av å se helheten. Prosjektene har sine respektive kommunikasjonsplaner, og informasjonen skal også knyttes til det som skjer rundt vannet. Det skal blant annet utarbeides informasjonstavler som skal henge/stå rundt vannet. Disse skal kunne oppdateres ved behov. Tavlene skal supplere informasjon på nettsider, sosiale medier, i media og annet.

Nærmere informasjon om avtalen fremgår av avtalens bilag 1.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Haltenbanken Bergen AS Rannveig Lohne

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00