FOR 044-2021 Kartleggingsstatus for natur og naturtyper i Bergen kommune

Information

1
FOR 044-2021 Kartleggingsstatus for natur og naturtyper i Bergen kommune
Kontrakt
Tjenester (ikke kategoridefinert)
Kjetil Møklebust
Karen Tvedt, Rådgiver Blågrønn utviklingsseksjon, Bymiljøetaten. Epost: Karen.Tvedt@bergen.kommune.no. Mobil: 413 67 696
Under nasjonal terskelerverdi
Blågrønn utviklingsseksjon
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Leverandør skal bidra til å forbedre kunnskapen om kartleggingsstatus for natur og naturtyper i Bergen kommune. En slik oversikt er nødvendig for å ivareta naturmangfoldet, og sikre de viktigste truete artene og naturtypene i kommunen. Inkludert i dette inngår å bedre kunnskapen om behovet for framtidig kartlegging av verdifulle naturtypelokaliteter, blant annet for å kunne prioritere kartleggingsinnsats.

Hensikten med kunnskapsinnhentingen er å få en best mulig oversikt over kartleggingsstatus for naturtyper og behov for videre kartlegging i kommunen, spesielt i områder der utbyggingspresset er stort.

Avtalen innebærer at leverandør blant annet skal lage en rapport. Målgruppen for rapporten er i første rekke forvaltningen på kommunenivå.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Miljøfaglig Utredning AS Pål Alvereng +47 97 58 80 24

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00