Rammeavtale skolemøbler

Information

6
Rammeavtale skolemøbler
Kontrakt
Inventar (møbler)
Tone Dahle
2021/65419
Total maksimal avtaleverdi over 4 år er ca. NOK 32 000 000,-.
Over EØS terskelverdi
IK 163905491
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)

Krav til miljømerkede produkter, unngå bruk av tropisk trevirke, krav til bruk av kjemikalier, unngå bruk av PVC
Alle kjøretøy som benyttes for å oppfylle oppdragsutførelsen, skal oppfylle utslippskrav tilsvarende Euronorm 6 (kjøretøy inntil 3,5 tonn tillatt totalvekt)/Euronorm VI (kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt), alternativt være nullutslippskjøretøy (helelektrisk eller hydrogen). Biler med tillatt totalvekt opptil 3,5 tonn som anskaffes i kontraktsperioden og som benyttes for oppdrag under kontrakten, skal være utslippsfrie. Biler med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som anskaffes i kontraktsperioden og som benyttes for oppdrag under kontrakten, skal fortrinnsvis være utslippsfrie, alternativt oppfylle den til enhver tid strengeste Euronormen som markedet for slike biler kan levere ved bestillingstidspunktet. Når 6 måneder av den initielle kontraktsperioden på 2 år (regnet fra dato for kontraktsinngåelse) er utløpt, skal alle kjøretøy som brukes i oppdragsutførelsen i Bergen sentrum (innenfor indre bompengering) være utslippsfrie. Unntak er større leveranser som leveres direkte til bestiller uten omlasting.
Grønt punkt


Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Skoler forholder seg til samme kontaktperson både på kontor- og skolemøbler: Steinar Thorsen (kontaktinformasjon lengre nede på siden)

Kontaktperson hos leverandør

Bergenhus, Åsane, Arna, Alver, Masfjorden, Modalen, Osterøy

Anne Nordvik
97 72 40 15
anne.nordvik@inputinterior.no

Bergen Vest inkl Laksevåg og Fyllingsdalen, Askøy, Øygarden

Bjarne Nilsen
98 29 11 98
bjarne.nilsen@inputinterior.no

Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden (Gamle Fusa Kommune)

Steinar Thorsen
40 55 21 41
steinar.thorsen@inputinterior.no

Fana, Ytrebygda, Bjørnafjorden (gamle Os Kommune), Vaksdal, Voss

Åke Balestrand
95 84 29 30
aake.balestrand@inputinterior.no

Levering:
Møblene skal være fritt levert til leveringsstedet som er spesifisert i den enkelte bestillingen.
Leveringssted, og eventuelt nærmere angivelse av tidspunkt og leveringsmåte, avtales ved det enkelte avrop.
Leverandør må kunne levere standard skolemøbler (merket i pris- og produktskjemaet) innen 2 uker.
Bestillingsvarer skal leveres snarest mulig eller etter avtale med bestiller, men senest 12 uker etter bestilling.

Garanti og vedlikehold
Utvidet garanti på 5 år. Alle møbler som trenger vedlikehold, skal i henhold til avtalene leveres med informasjon om hvordan produktet skal vedlikeholdes. Leverandørene skal videre kunne erstatte slitedeler til møblene i minimum 10 år etter levering. Møblene skal være merket med navnet på leverandør eller produsent, slik at det blir lettere å spore opprinnelsen.

Description:

Enkeltkjøp opp til NOK 800 000,- (eks. mva.) av hele sortimentet innenfor kategorien skolemøbler.

Hele sortimentet bestilles fra e-handelskatalog.

Avgrensing for avtalen:
- Kjøp over NOK 800 000,- (eks. mva.) vil foregå på egen dynamisk innkjøpsordning for nye møbler
- Stort volum av like produkter kan kan lyses ut som en egen konkurranse på den dynamiske innkjøpsordningen selv om kjøpet overstiger NOK 800 000,-.
- Brukte møbler og leie av møbler omfattes ikke av avtalen
- Supplering av tidligere kjøpte møbler kan kjøpes fra tidligere leverandører dersom ny leverandør ikke har samme produkt i sortimentet.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Input interior Norway AS Trond Hauge +47 40 55 21 40

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00