Rammeavtale helsemøbler

Information

5
Rammeavtale helsemøbler
Rammeavtale med en leverandør
Inventar (møbler)
Ina Wergeland
2021/13293
12-20 mill. NOK eks. mva (4 år - Bergen kommune). Samarbeidsparter ca. 14,5 mill NOK eks. mva.
Over EØS terskelverdi
IK163470536
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)

Krav til miljømerkede produkter, unngå bruk av tropisk trevirke, krav til bruk av kjemikalier, unngå bruk av PVC
Alle kjøretøy som benyttes for å oppfylle oppdragsutførelsen, skal oppfylle utslippskrav tilsvarende Euronorm 6 (kjøretøy inntil 3,5 tonn tillatt totalvekt)/Euronorm VI (kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt), alternativt være nullutslippskjøretøy (helelektrisk eller hydrogen). Biler med tillatt totalvekt opptil 3,5 tonn som anskaffes i kontraktsperioden og som benyttes for oppdrag under kontrakten, skal være utslippsfrie. Biler med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som anskaffes i kontraktsperioden og som benyttes for oppdrag under kontrakten, skal fortrinnsvis være utslippsfrie, alternativt oppfylle den til enhver tid strengeste Euronormen som markedet for slike biler kan levere ved bestillingstidspunktet. Når 6 måneder av den initielle kontraktsperioden på 2 år (regnet fra dato for kontraktsinngåelse) er utløpt, skal alle kjøretøy som brukes i oppdragsutførelsen i Bergen sentrum (innenfor indre bompengering) være utslippsfrie. Unntak er større leveranser som leveres direkte til bestiller uten omlasting.
Grønt punkt
Landås Menighets Eldresenter, Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, Betanien rehabilitering og sykehjem, Solsletten sykehjem, Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter, Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen


Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Kontaktperson hos leverandør
Vidar Totland
Mob.: 98234791
E-post: Vidar.Totland@kinnarps.no

Bestilling
Bestilling gjøres ved hjelp av fritekst på e-handel.

Levering
Møblene skal være fritt levert til leveringsstedet som er spesifisert i den enkelte bestillingen.
Bestillingsvarer skal leveres snarest mulig eller etter avtale med bestiller, men senest 12 uker etter bestilling.

Garanti og vedlikehold
Utvidet garanti på 5 år. Alle møbler som trenger vedlikehold, skal i henhold til avtalene leveres med informasjon om hvordan produktet skal vedlikeholdes. Leverandørene skal videre kunne erstatte slitedeler til møblene i minimum 10 år etter levering. Møblene skal være merket med navnet på leverandør eller produsent, slik at det blir lettere å spore opprinnelsen.

Description:

Enkeltkjøp opp til NOK 800 000,- (eks. mva.) av hele sortimentet innenfor kategorien helsemøbler.

Bestilling ved hjelp av fritekst på e-handel.

Avgrensing for avtalen:
- Kjøp over NOK 800 000,- (eks. mva.) vil foregå på egen dynamisk innkjøpsordning for nye møbler
- Stort volum av like produkter kan kan lyses ut som en egen konkurranse på den dynamiske innkjøpsordningen selv om kjøpet ikke overstiger NOK 800 000,-.
- Brukte møbler og leie av møbler omfattes ikke av avtalen
- Supplering av tidligere kjøpte møbler kan kjøpes fra tidligere leverandører dersom ny leverandør ikke har samme produkt i sortimentet.
- Senger og nattbord omfattes ikke av denne avtalen. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Kinnarps AS (hovedenhet) Stig E. Jøsendal

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00