FOR 019-2021 Supplerende miljøundersøkelser Grønneviken

Information

1
FOR 019-2021 Supplerende miljøundersøkelser Grønneviken
Kontrakt
Diana Snibsøer
Elisabeth Skage
I underkant av nasjonal terskelverdi
Under nasjonal terskelerverdi
Bymiljøetaten
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
NOK

Description:

Bergen kommune har inngått avtale med Cowi AS på miljøgeologisk undersøkelse Grønneviken.  

Det skal gjennomføres supplerende miljøgeologisk undersøkelser i Grønneviken, Bergenhus Bydel. Området ble benyttet som kommunalt deponi fra 1945 til 1975.
Følgende skal utføres og leveres:  
  1. Supplerende undersøkelser på områdene som er nærmere angitt i dette dokumentet  
  2. Vurdering av områdets egnethet med hensyn til om det er helse- og miljømessig forsvarlig å bygge park og boliger på området - gitt at anbefalte tiltak utføres.  Eventuelt dokumentasjon på nødvendige tiltak for å  oppnå forsvarlige helse- og miljømessige forhold. 
  3. Det skal utarbeides en tiltaksplan for hele området samlet. Tiltaksplanen skal utarbeides på grunnlag av tidligere utførte undersøkelser sammen med supplerende undersøkelser. Planen skal inkludere nødvendige tiltak for å kunne bygge på området, samt tiltak for å hindrer rekontaminering av Store Lungegårdsvann fra området i Grønneviken.  
  4. Det skal utarbeides alternative fremdriftsplaner dersom det viser seg at tiltakene må gjennomføres i faser. Dette utarbeides i dialog med oppdragsgiver.  
  5. Premissnotat - Leverandør skal oppsummere de forutsetninger som ligger til grunn for anbefalt tiltaksplan  

Suppliers

Name Primary contact Phone
Cowi AS (Hovedenhet) Stein B. Olsen +47 92 21 02 45

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00