Rammeavtale gjerder og porter

Information

3
Rammeavtale gjerder og porter
Rammeavtale med en leverandør
Vedlikeholdstjenester utomhus
Joy Frantzen
--
20000000
Over EØS terskelverdi
159506283
Etat for bygg og eiendom
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)10 % av arbeidede timer
Krav til velfungerende miljøledelsessystem
Euro-6 + avtalt andel elkjøretøy jf. bilag 3D og 3E

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
NOK

Description:

Bergen kommune har inngått rammeavtale med Bergen Bydrift AS for levering av gjerder og porter. Avtalen vil også gjelde montering, installering og flytting av gjerder og porter, men oppdragsgiver vil og kunne benytte eget personell eller egne leverandører for montering, installering og flytting.

Rammeavtalen gjelder Bergen kommune inkludert alle tilknyttede enheter. Etat for bygg og eiendom vil være den største brukeren av avtalen. Bergen kommune ved etat for bygg og eiendom har ansvar for forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsmasse, herunder drift, vedlikehold, rehabilitering og utbygging. Eksempel på andre enheter som kan være aktuelle brukere av avtalen er Etat for idrett og Bymiljøetaten.

Avrop kan være basert på tilmålt tid og materiell, eller på fastpris.

  • Vareleveranser, for eksempel der hvor oppdragsgivers eget personell monterer løsningen, reguleres avtaleforholdet reguleres av vedlagt kontrakt med bilag.
  • Arbeider med oppsett av gjerder og porter hvor leverandøren står for prosjektering, levering og montering av løsningen reguleres av NS8407 (totalentreprise)
  • Arbeider med oppsett av gjerder og porter hvor leverandøren står for levering og montering av løsningen reguleres av NS8405/NS8406

Det vises til bilag 1 - Oppdragsgivers kravspesifikasjon for nærmere beskrivelse av anskaffelsens innhold

Suppliers

Name Primary contact Phone
Bergen Bydrift AS Christian Rørtveit Teig +47 97 65 01 39

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00