NOR 006-2021 Generalentreprise lekeplassutforming i by 2021

Information

5
NOR 006-2021 Generalentreprise lekeplassutforming i by 2021
Kontrakt
Diana Snibsøer
Alexandra Altermark, prosjektleder, epost: Alexandra.Altermark@bergen.kommune.no, mobil: 409 05 987
NOK 17 300 000
Over nasjonal terskelerverdi
Bymiljøetaten
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)
10 % av arbeidede timer
Krav til velfungerende miljøledelsessytem

Conditions

Not applicable
Not Applicable
NOK

Description:

Bergen kommune v/ Bymiljøetaten har inngått kontrakt med Jan Hageservice AS som generalentreprenør for lekeplassutforming.
Det skal rustes opp tre eksisterende anlegg for barn og unge;
  • Fanatorget Lokalpark i Ytrebygda bydel, 37/86, areal ca. 2000m2
  • Skjoldsstølen i Fana bydel, 40/1049, areal ca. 1500m2
  • Sudmannsvei lekeplass i Bergenshus Ytre, 168/2, areal ca.1200 m2

Det skal også opparbeides nytt anlegg i form av
  • Løvstakklien sti, en tursti og trappeløp  i terreng  inkl. åpen overvannshåndtering. Stien skal lede fra kommunal vei Løvstakklien til Løvstien turvei, 158/450 i Årstad bydel.

Anleggene er planlagt med et nytt innhold, som i større grad også innbyr til sambruk av voksne og eldre. Arbeidene på de tre plassene karakteriseres som en total rehabilitering, og omfatter også oppgradering av gangveier, belysning, VA, tømrerarbeid mm.

Hver plass er planlagt med utgangspunkt i de stedlige kvalitetene, og med referanser til kulturhistoriske elementer. Anleggene er derfor gitt hvert sitt unike design i valg av lekeapparater, materialitet, dekketyper mm.

Prosjektet organiseres som en anleggsgartnerentreprise basert på NS 8406.

Prosjektet består i all hovedsak av typisk anleggsgartnerarbeider; arbeidene omfatter riving og klargjøring av tomt, enkle grunnarbeid, noe mur,- og betongarbeider, samt utstikking, opparbeidelse av leke,- og oppholdssoner, markdekke,- og vegetasjon mm.  Anleggene skal opparbeides med ny belysning, prosjektet omfatter også VA-arbeider, samt noe konstruksjonsarbeider.  

På ett av anleggene oppføres det en mindre, frittstående bygning med publikumstoalett. Bergen kommune ønsker leveranse av en helhetlig  toalettløsning ; et prefabrikert toalettmodul med en tilhørende drift,- og vedlikeholdsavtale. Modulet kles inn i et stedsbygget klimaskall. Anleggene er 3D-scannet og innmålt i  Euref sone 32.

Det er satt ulike ferdigstillelsesdatoer for de fire anleggene, dette for å sikre en fleksibilitet i anleggsfasen.  Arbeidene strekker seg fra medio 2021 til medio 2022. Der ferdigstillelsesdato er lagt til vinterhalvåret, forutsettes sesongavhengige arbeider (tilsåing mm) gjennomført tidligst mulig i påfølgende vekstsesong.

Det er gjennomført forberedende markedsdialog med seks leverandører ifht kravspesifikasjoner på syntetisk fallunderlag. Det er også innhentet råd og skriftlig informasjon fra tre ulike leverandører av helhetlige toalettsystemer, herunder Danfo AS, JCDecaux Norge AS og MOMEK PTModular AS.
 
Anskaffelsen setter krav til at tilbyder innehar både formell og praktisk kompetanse med opparbeidelse av parkanlegg med allsidig innhold der hensyn til eksisterende miljø er sentralt, og med erfaring fra prosjekter som omfatter montering av lekeapparater og legging av fallunderlag i kunststoff.  Vi viser særlig til konkurrransegrunnlagets del 4.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Jans Hageservice AS Kim Short +47 55 24 66 00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00