Rammeavtale for bildelingstjenester - Hyre AS

Information

1
Rammeavtale for bildelingstjenester - Hyre AS
Rammeavtale med en leverandør
Biler og kjøretøyadministrasjon
Diana Snibsøer
Marina Magerøy, rådgiver, mobiltlf. 98450906, epost Marina.Mageroy@bergen.kommune.no
3 200 000
Over nasjonal terskelerverdi
Bymiljøetaten, Sykkel- og mobilitetskontoret
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)
Økning av andelen nullutslippsbiler; Medvirkning i å sikre åpenhet i leveransekjeden; jfr bilag 1.

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Egenandel for skader er satt til kr 10.000 per skadetilfelle.

Ved avtalestart skal leverandør ha utplassert biler i Bergen sentrum Åsane og Laksevåg/Damsgård - i rimelig gangavstand til enheter som har benyttet bildeling allerede før avtalestart. Etter hvert skal flere biler utplasseres. Innen 31.12.2021 skal leverandør har utplassert biler på faste parkeringsplasser i nøærområdene Nesttun sentrum, Arna/Øyrane torg, Loddefjord torg/Vestkanten og Fyllingsdalen/Oasen. Videre utplassering vil kunne avtales med leverandør etter kommunens og Havforskningsinstituttets behov.

Dersom en enhet har akutt behov for delingsbil, og en slik bil ikke er tilgjengelig fra valgt leverandør (Hyre AS), kan andre bildelingsaktører benyttes (f eks Bildeleringen SA, Otto Mobility AS, Interrent AS eller First Rent A Car AS). Bilbrukere som må bestille bildelingstjenesterhos andre leverandører enn avtaleleverandøren Hyre AS skal informere avtaleansvarlig (Bymiljøetaten ved Sykkel- og mobilitetskontoret) om dette, slik at avtaleansvarlig kan nevne behovet for Hyre AS. Hyre AS vil på denne måten kunne utplassere biler på steder der det er et behov.

OBS: Det vil ikke være akseptabelt å bestille delingsbil hos andre enn Hyre AS uten å informere til Sykkel- og mobilitetskontoret i etterkant av bestillingen om udekket behov. Kun på denne måten kan kan man sikre at avtalen fungerer etter dens hensikt.

Bilene kan reserveres på fast basis etter enhetenes behov og tilfredsstille enhetenes krav til størrelse og utstyr. Enheter som ikke ser sitt behov dekket bør snarest melde dette til Bymiljøetatens Sykkel- og mobilitetskontor ved Marina Magerøy.

Description:

Bergen kommune inngår en rammeavtale for bildelingstjenester. Avtalen gjelder også for Havforskningsinstituttet i Bergen, og skal omfatte tjenester basert på biler med fast biloppstillingsplass i kommunen. Såkalte "free floating"-bildelingstjenester er ikke omfattet av avtalen. Biloppstillingsplassene skal være fordelt over flere bydeler i Bergen.

Avtalens formål er primært å dekke oppdragsgivers behov for mobilitet i tjenesten. Avtalen skal bidra til at oppdragsgiver oppnår blant annet følgende mål:
  • Reduksjon av klimautslipp knyttet til både produksjon og bruk av biler
  • Reduksjon i bruk av private biler i tjenesten
  • Reduksjon av oppdragsgivers egen bilpark
Oppdragsgiver har hovedsakelig behov forbruk av bil på hverdager fra kl 07.00 -16.00. Oppdragsgiver må kunne reservere enkelte biler til eget bruk.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Hyre AS Nils Petter Nordbø +47 99 04 95 25

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00