Arnt Ove Hol

Innkjøpssjef (kont. KGV)

Tenders

Title Closing date
2018-25 TJE Omstilling av organisasjonen mot 2020 6/8/2018 12:00 PM
2018-02 Elev PC 2/23/2018 12:00 PM
2018-27 Tiltaksrettet miljøovervåkning av Kornstadfjorden 5/25/2018 3:00 PM
2018-07 Læremiddel til Møre og Romsdal fylkeskommune 4/26/2018 12:00 PM
2018-20 Kurs i prosjekt- og prosessledelse 3/30/2018 12:00 PM
2018-09 Prosjektledelse til satsingen «Reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal" 3/12/2018 12:00 PM
2018-12 Utstyr datasenter 3/23/2018 12:00 PM
2018/10 Eiendomsrådgivning for Møre og Romsdal fylkeskommune 2/23/2018 12:00 PM
2017/110 - K104 E01b Rivning - og miljøsaneringsentreprise 2/5/2018 12:00 PM
2017-116 TJE Musea fylket - forskning og innovasjon 1/19/2018 12:00 PM
2017/111 - E70 Utomhusentreprise – K104 Romsdal videregående skole 2/2/2018 12:00 PM
2017-115 KON K104 Kantineutstyr Romsdal vgs 12/20/2017 12:00 PM
2017-104 Laboratorieutstyr til Fagskolen i Kristiansund 12/22/2017 12:00 PM
2017 RAM Læremidel vgs - Dialogkonferanse
2017-68 Utstyr til elkraftlabben ved Ålesund Fagskole
2017-101 Samordning av tilbudsstrukturen, organisering og ledelse av fagskoletilbudet 1/15/2018 12:00 PM
2017-99 Motor Ålesund vgs og Fagskolen 12/15/2017 12:00 PM
2017-96 RAM Elev PC vgs - Dialogkonferanse
2017-79 TJE FYLKESTING juni, okt 11/20/2017 12:00 PM
2017-80 TJE FYLKESTING desember 11/20/2017 12:00 PM
2017-78 TJE FYLKESTING april 11/20/2017 12:00 PM
2017-83 Prosessimulator Fagskolen i Kristiansund 10/27/2017 12:00 PM
2017-86 Motorer Ålesund vgs NMK 10/20/2017 12:00 PM
2017-82 Kaffe- og drikkeautomater 11/13/2017 12:00 PM
2017-10 Prosessdriver for organisasjonsutviklingsprosess innen eiendomsstrategi 10/16/2017 12:00 PM
2017-47 RAM kaffe- og drikkeautomater 8/21/2017 12:00 PM
2017-81 Elektrotruck til Romsdal vgs 9/22/2017 12:00 PM
2017-75 Simulator Storskjerm Fagskolen Kr.sund
2017-74 Navigasjonsimlutor Fagskolen Kr.sund
2017-76 Simulator Høyspent Fagskolen Kr.sund
Produktgruppe 10, jf. Prisskjema vedlegg 3 9/6/2017 12:00 PM
Produktgruppe 9, jf. Prisskjema vedlegg 3 9/6/2017 12:00 PM
Produktgruppe 8, jf. Prisskjema vedlegg 3 9/6/2017 12:00 PM
Produktgruppe 7, jf. Prisskjema vedlegg 3 9/6/2017 12:00 PM
Produktgruppe 6, jf. Prisskjema vedlegg 3 9/6/2017 12:00 PM
Produktgruppe 5, jf. Prisskjema vedlegg 3 9/6/2017 12:00 PM
Produktgruppe 4, jf. Prisskjema vedlegg 3 9/6/2017 12:00 PM
Produktgruppe 3, jf. Prisskjema vedlegg 3 9/6/2017 12:00 PM
Produktgruppe 2, jf. Prisskjema vedlegg 3 9/6/2017 12:00 PM
Produktgruppe 1, jf. Prisskjema vedlegg 3 9/6/2017 12:00 PM
2017-49 KON Utstyr til elektrolab Fagskolen i Ålesund 9/6/2017 12:00 PM
2017-57 Undervisningsevaluering i Møre og Romsdal fylkeskommune 9/4/2017 12:00 PM
2017-63 Prosjekt- og prosessleiingskompetanse til MRFk 8/15/2017 12:00 PM
2017-52 Utvikle metodikk for å sikre regionen tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse 6/16/2017 12:00 PM
2017-39 AV-utstyr 5/16/2017 12:00 PM
2017/28 Nettverksutstyr og konsulenter 4/24/2017 12:00 PM
2017-19 Sammenslåing Sunm. museum og Kulturkvartalet 4/28/2017 12:00 PM
Kompetansemegler - Offentlig sektor 1/25/2017 12:00 PM
Kompetansemegler - Privat sektor 1/25/2017 12:00 PM
2017-05 Kompetansemegler 1/25/2017 12:00 PM
Simulator NMK2
2016-121 Varebil til Borgund vgs 1/13/2017 12:00 PM
2016-119 Slåmaskin Gjermundnes vgs 12/15/2016 12:00 PM
2016-111 Slåmaskin Gjermundnes vgs 11/25/2016 12:00 PM
Varebil 12/16/2016 12:00 PM
Minibuss 12/16/2016 12:00 PM
2016-118 KON Minibuss og liten varebil Borgund vgs 12/16/2016 12:00 PM
Søre Sunnmøre 11/21/2016 12:00 PM
Nordre Sunnmøre 11/21/2016 12:00 PM
Romsdal 11/21/2016 12:00 PM
Nordmøre 11/21/2016 12:00 PM
2016-114 KON Rute og skolekjøring på øya Sekken
Fylkestingssamling i oktober 2017. 11/25/2016 12:00 PM
Fylkestingssamling i juni 2017. 11/25/2016 12:00 PM
2016/109-Hotelltjenester til fylkestingssamling i juni og oktober 2017 11/25/2016 12:00 PM
2016/110-Hotelltjenester til fylkestingssamling i desember 2017 11/25/2016 12:00 PM
2016/108-Hotelltjenester til fylkestingssamling i april 2017 11/25/2016 12:00 PM
2016-47 FKN Telefonitjenester 11/21/2016 12:00 PM
2016-107 KON Minibuss Fræna vgs 11/11/2016 12:00 PM
2016/104-KON Utstyr til vg2 Kjøretøy Romsdal vgs 11/3/2016 12:00 PM
2016/95-Verdiskapings- og ringvirkningsanalyse for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal 11/4/2016 12:00 PM
2016-85 KON Trekkvogner Krsund vgs 9/30/2016 12:00 PM
MAC 9/19/2016 12:00 PM
PC 9/19/2016 12:00 PM
2016-49 RAM PC-er, Mac, monitorer, møteromspaneler og tynnklienter til Møre og Romsdal fylkeskommune 9/19/2016 12:00 PM
2016-63 TJE OU-prosess for Regional - og næringsavdelingen 8/22/2016 12:00 PM
2016-60 TJE Ekstern utredning regionreformen 7/19/2016 12:00 PM
2016-56 TJE Konsulentbistand til registrering av FDV informasjon (Bygg vgs) 8/1/2016 12:00 PM
2016-07 KON K452 Spjelkavik vgs - E92 Storkjøkken 7/1/2016 12:00 PM
2016-51 Sveiseapparat til Romsdal vgs 6/27/2016 12:00 PM
2016/16-Energiglass til Romdal vgs 6/17/2016 12:00 PM
2016/12-K452 Spjelkavik vgs - E20 Bygningsmessig arbeid 6/10/2016 12:00 PM
2016-33 RAM Programvare 6/1/2016 12:00 PM
2016-10 K452 Spjelkavik vgs - E36 Ventilasjon og automasjon 6/20/2016 12:00 PM
2016-11 K452 Spjelkavik vgs - E30 Røranlegg 6/20/2016 12:00 PM
2016-09 KON K452 Spjelkavik vgs - E40 Elektro- og teleanlegg 6/20/2016 12:00 PM
2016-08 K452 Spjelkavik vgs - E60 Heis 6/24/2016 12:00 PM
2016-36 RAM FKN Hotelltjenester 6/7/2016 12:00 PM
2016-39 KON Restaurering Ljøkaia 6/20/2016 12:00 PM
G. Søyleboremaskiner 5/23/2016 12:00 PM
F Platesakser m/serviceavtaler 5/23/2016 12:00 PM
E. Manuelle fresemaskiner m/serviceavtaler 5/23/2016 12:00 PM
D. Manuelle dreiebenker m/serviceavtaler 5/23/2016 12:00 PM
C.Kantknekker m/serviceavtaler 5/23/2016 12:00 PM
B. CNC-fres m/serviceavtaler 5/23/2016 12:00 PM
A. CNC-styrte skjæremaskiner m/serviceavtaler 5/23/2016 12:00 PM
2016-31 RAM Verkstedsutstyr vgs 5/23/2016 12:00 PM
2016-28 RAM Varmesentraler med VP 5/20/2016 12:00 PM
2016-17 Låneopptak Møre og Romsdal fylkeskommune 5/20/2016 12:00 PM
2016-25 RAM Konsulent IAM 4/13/2016 12:00 PM
2016/13-K452 Spjelkavik vgs - E10 Infrastruktur 4/8/2016 12:00 PM
2016/24- K451 Fagerlia vgs 4/13/2016 12:00 PM
2016-03 RAM Reisebyråtjenester 3/23/2016 12:00 PM
2015/111-Kvalitetssikring av finansieringsplanen for Nordøyvegprosjektet 1/18/2016 12:00 PM
2015-122 TJE Prosjektleder Eiendomsforvaltningsprosjekt 12/14/2015 12:00 PM
2015/121-Sikkerhetskurs til Fagskolen i Ålesund 11/18/2015 12:00 PM
2015/120-Sikkerhetskurs til Ålesund vgs 11/17/2015 12:00 PM
Lerret (uperforert) 11/19/2015 12:00 PM
Projektorer 11/19/2015 12:00 PM
2015/103-Anskaffelse av kinosal til Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv 11/19/2015 12:00 PM
Samling oktober 10/20/2015 4:00 PM
Samling juni 10/20/2015 4:00 PM
Samling april 10/20/2015 4:00 PM
2015/84-Fylkesting april, juni, okt 10/20/2015 4:00 PM
2015/85-Fylkesting desember 10/20/2015 4:00 PM
2015/60-Forvaltning av elektrisk energi 10/23/2015 12:00 PM
2015/94-Lidarverktøy 10/1/2015 12:00 PM
2014/72 - Totalentreprise K104 Romsdal vgs 9/21/2015 12:00 PM
2015/75- Rammeavtale på arrangementbistand til Kulturtorget 8/28/2015 12:00 PM
2015-81 TJE Forvaltningsprosjekt Ferjeanboda 8/19/2015 12:00 PM
2015/22 - Leiebiltjenester FKN 5/8/2015 12:00 PM
2015-36 RAM Kraftfor Gjermundnes vgs 4/30/2015 12:00 PM
2014/106 - K452 BIM kooridnator Spjelkavik vgs
2015-38 TJE Forvaltningsprosjekt Bruttoanbod i bussdrifta 4/21/2015 12:00 PM
2015-25 TJE Forvaltningsprosjekt tilbudsstrukturen i vgs 3/6/2015 12:00 PM
2015/012-Buss til Kristiansund vgs 2/11/2015 12:00 PM
2014/100-Banktjenester for Møre og Romsdal fylkeskommune 3/4/2015 12:00 PM
Invitasjon til dialogkonferanse vedr. anskaffelse av leiebiltjenester - FKN
2014/127 Truck til Kristiansund vgs 12/8/2014 12:00 PM
2014/94-Hotelltjenester til fylkestingssamling i april 2015 10/31/2014 12:00 PM
2014/95-Hotelltjenester til fylkestingssamling juni/oktober i 2015 10/31/2014 12:00 PM
2014/96-Hotelltjenester til fylkestingssamling desember i 2015 10/31/2014 12:00 PM
2014/80 - MULTIFUNKSJONSSKRIVERE 10/20/2014 12:00 PM
2014/09-Lederutviklingsprogram for ledere i Møre og Romsdal fylkeskommune 10/6/2014 12:00 PM
2014/84 TJE Kartlegging merverdi kulturkroner 9/25/2014 12:00 PM
2014-12 RAM MULTIFUNKSJONSSKRIVERE 9/15/2014 12:00 PM
2014/63 RAM Digital ordbok 8/15/2014 12:00 PM
2014/68 Treningsutstyr til Spjelkavik videregående skole 8/15/2014 12:00 PM
2014/61 TJE Kartlegging merverdi kulturkroner 7/4/2014 12:00 PM
2014/29 RAM Drift av databaser 8/15/2014 12:00 PM
2014/67 Stilas til Ørsta vgs 6/26/2014 12:00 PM
Utviklingstjenester innenfor Alfresco ECM 7/11/2014 12:00 PM
Utviklingstjenester innenfor eZpublish CMS 7/11/2014 12:00 PM
2014/28-Webutviklingstjenester 7/11/2014 12:00 PM
2014/52 Stilas til Ørsta vgs 5/27/2014 12:00 PM
2014/19-Elev PC`er 5/1/2014 12:00 PM
2014-06 Læremiddel 3/10/2014 12:00 PM
2013/76-Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Klima- og miljøsatsing 12/10/2013 12:00 PM
2013/68-Hotelltjenester til fylkestingssamling desember i 2014 10/31/2013 12:00 PM
2013/66-Hotelltjenester til fylkestingssamling juni/oktober i 2014 10/31/2013 12:00 PM
2013/67-Hotelltjenester til fylkestingssamling i april 2014 10/31/2013 12:00 PM
2013/34-Mobilt vakthold ved Kristiansund videregående skole 9/2/2013 12:00 PM
2013/51-Drift av bompengeanlegg Sykkylvsbrua 8/20/2013 12:00 PM
2013/32 - Mindre maskinentreprenør arbeid 6/18/2013 1:00 PM
2013/29-Sikkerhetskurs til elever/studenter vgs 7/5/2013 12:00 PM
2013/28-Kjøretøy til Fræna vgs 5/1/2013 12:00 PM
2013/27-Medisinsk og teknisk gass til FKN 5/15/2013 12:00 PM
2013/18 Driftsoperatør for Atlanterhavstunnelen 5/20/2013 12:00 PM
2013/12 Evaluering av rådgivningstjenesten i grunnutdanningen 5/3/2013 12:00 PM
2013/19 Publikumsinformasjonssystem 4/24/2013 12:00 PM
2013/16 - Prosjekteringsgruppe for tilbygg og energiomlegging 3/18/2013 12:00 PM
2013/02 - Minibuss til Ålesund vgs 2/6/2013 12:00 PM
2013/13-Levering og drift av elektronisk løsning på TT- området i Møre og Romsdal 2/25/2013 12:00 PM
2012/85-Kombidampere til Kristiansund vgs 1/7/2013 12:00 PM
2012/71 - Konsulenttjenester for kompetanseheving innen prosessledelse 11/29/2012 12:00 PM
2012/58-Hotelltjenester til fylkestingssamling desember i 2013 11/19/2012 12:00 PM
2012/57-Hotelltjenester til fylkestingssamling april i 2013 11/19/2012 12:00 PM
2012/56-Hotelltjenester til fylkestingssamlinger juni, oktober i 2013 11/19/2012 12:00 PM
2012-78 Evaluering av såkornfondet 12/3/2012 12:00 PM
2012/70-Lastebil til Ålesund vgs 11/2/2012 12:00 PM
2012/67-Lastebil til Ålesund vgs 10/29/2012 12:00 PM
2012/54-Kjøretøy til Ålesund vgs 9/18/2012 12:00 PM
2012/36 - Konsulenttjenester til "Markedsorientert opplevelsesproduksjon i Møre og Romsdal". 10/4/2012 12:00 PM
2012/17-Forvaltning av elektrisk energi 10/5/2012 9:00 AM
2012/60-Drift av bompengeanlegg E39 Knutset – Astad 11/12/2012 12:00 PM
2012/48-Lastebil til Kristiansund vgs 9/6/2012 12:00 PM
2012-46 Ventilasjonsfilter 10/15/2012 12:00 PM
2012/11-Elev PC-er
2012/12-Hotelltjenester FKN
2012/43 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Spesialundervisning innen videregående opplæring 8/20/2012 12:00 PM
2011/45 - Digitale læremiddel til de videregånde skolene (monoritetsspråklige)
2012/39 - Statusrapport – Næringsmiddelindustri og småskala matproduksjon i Møre og Romsdal 8/15/2012 12:00 PM
2012/33-Datakommunikasjon 7/11/2012 12:00 PM
2012/24-Kjøretøy til Kristiansund vgs 5/30/2012 12:00 PM
2011/31-Finansiering av prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen 5/31/2012 12:00 PM
2012/11-Elev PC-er 5/2/2012 12:00 PM
2012/12-Hotelltjenester FKN 5/11/2012 12:00 PM
2012/26-Minibusser til Kristiansund vgs 4/23/2012 12:00 PM
2012/07-Minibusser til Kristiansund vgs 3/5/2012 12:00 PM
2012/13-Sentralbord til Tingvoll vgs 3/14/2012 12:00 PM
AV-utstyr 2/1/2012 12:00 PM
Programvare 2/1/2012 12:00 PM
IKT - maskinvare og konsulenttjenester 2/1/2012 12:00 PM
2011/48 - Konkurranse på IKT, programvare og AV-utstyr. 2/1/2012 12:00 PM
2011/53 - Leie av lokaler til IKAMR 2/1/2012 12:00 PM
2011/45 - Digitale læremiddel til de videregånde skolene (monoritetsspråklige) 11/14/2011 11:00 AM
2011/39 - Evaluering av museumsreformen i Møre og Romsdal 10/31/2011 12:00 PM
2011/13 - Reisebyråtjenester 10/10/2011 12:00 PM
2001/46 - Kjøp av hotelltjenester til fylkestingssamlinger i 2012 10/21/2011 12:00 PM
2011/47-Analyse av havbruksnæringen 10/10/2011 12:00 PM
2011/41 - Gardiner til Bygg 3 ved Kristiansund videregående skole 8/15/2011 12:00 PM
2011/23 - Kjølesystem til serverrom ved Fylkeshuset i Molde 6/17/2011 12:00 PM
2011/40 - Kjølesystem til serverrom ved Fylkeshuset i Molde 6/27/2011 12:00 PM
2011/03 - Digitale læremiddel til de videregånde skolene 6/20/2011 12:00 PM
2011/24 - Prosjektleder Bredbånd 7/1/2011 12:00 PM
2011/34 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gang og sykkelveg 6/23/2011 12:00 PM
2011/27 - Teknisk utstyr til media og kommunikasjonslinjen ved Kristiansund vgs 5/27/2011 12:00 PM
2011/29 - FDV system 5/12/2011 3:00 PM
2011/39 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt kraftforsyningssituasjon 4/29/2011 12:00 PM
2011/20 - Ruteplanleggingsverktøy 4/11/2011 1:00 PM
Stemmesedler til fylkestingsvalget 2011 i Møre og Romsdal 3/10/2011 3:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway