NOR 073-2020 Grimstad-Kvitura Pumpestasjoner

Information

1
NOR 073-2020 Grimstad-Kvitura Pumpestasjoner
Kontrakt
Anlegg (entreprise)
Tonje Dahle
Tanja Røssvold
5 187 098
Over nasjonal terskelerverdi
Vann- og avløpsetaten, prosjektavdelingen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalen gjelder etablering 4 pumpestasjoner for avløp i forbindelse med utbygging av offentlig avløpsnett på Grimstad - Kvitura området.

Anskaffet via kvalifikasjonsordningen EØS 087-2017 kvalifikasjonsordning for leverandører av avløpspumpestasjoner og / eller trykkøkningsanlegg for
vannforsyning. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Xylem Water Solutions Norge AS (Hovedenhet) Jan Erik Engesæth +47 93 49 57 54

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00