Riplegården Høydebasseng - rådgiver

Information

1
Riplegården Høydebasseng - rådgiver
Kontrakt
Konsulent og rådgivningstjenester
Elina Eikemo
Bjørn-Vidar Grande
Under nasjonal terskelerverdi
Vann- og avløpsetaten, prosjektavdelingen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

VA-etaten har tatt Riplegården høydebasseng ut av drift pga. forurensning (bl.a. E.coli) og har videre sett på muligheter for rehabilitering og/eller nybygg.
 
I samarbeid med andre berørte etater er det gjort en screening og vurdering av mulige konsepter. Det som p.t. vurderes som den beste løsningen er et nytt plasstøpt betongbasseng. Dette innebærer rivning av store deler av den eksisterende konstruksjonen.
 
Det er ikke behov for å opprettholde volum/kapasitet som i det eksisterende bassenget, så det nye bassenget er av denne grunn en god del mindre.
 
Løsningen krever unntak/dispensasjon fra KPA 2018 og reguleringsplan 5890000. Denne er nå ferdigbehandlet av byggesak, og tilbyder skal gjøre seg kjent med innholdet (se vedlegg 3).
 
Avtalen gjelder rådgiver for videre arbeid og detaljprosjektering.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Asplan Viak AS (Bergen) Tom Monstad

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00