VA Byggeleder E39 sykkelveg Osbanen Lagunen - Skjoldskiftet

Information

1
VA Byggeleder E39 sykkelveg Osbanen Lagunen - Skjoldskiftet
Kontrakt
Konsulent og rådgivningstjenester
Tonje Dahle
Karoline Hamnes
Under nasjonal terskelerverdi
Vann- og avløpsetaten, prosjektavdelingen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Statens Vegvesen skal etablere ny gang- og sykkelvei mellom Lagunen og Skjoldskiftet, og Vann- og avløpsetaten skal delta i prosjektet med omlegging, utskifting og separering av eksisterende vann- og avløpsnett.

Avtalen gjelder va-byggeledelse i samarbeidsprosjektet E39 sykkelveg Osbanen, Lagunen – Skjoldskiftet. SVV vil være byggherre og kontraktspart med entreprenør, og vil ha egen byggeledelse av prosjektet. VA-byggeleder skal gå gjennom beskrivelse/tegninger og sikre at anlegget er beskrevet i henhold til VA-norm, inkludert tverrfaglig kontroll opp mot andre aktører som for eksempel BKK nett, samt følge opp etablering av prosjektert VA-anlegg, og følge opp ivaretakelse av eksisterende kommunalt VA-anlegg i forhold til andre involverte parter i prosjektet. Prosjektet er 3D-modellbasert og byggeleder må kunne arbeide i 3D modeller.

Avtalen er fra minikonkurranse som er tilknyttet EØS 030-2018 Rammeavtaler byggeledertjenester VA-anlegg. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Asplan Viak AS (Bergen) Tom Monstad

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00