NOR 075-2019. Konkurranse Arna bydelspark - Seimsmyrane. Våtmarkspark og kastfelt. Anleggsentreprise.

Information

2
NOR 075-2019. Konkurranse Arna bydelspark - Seimsmyrane. Våtmarkspark og kastfelt. Anleggsentreprise.
Kontrakt
Anlegg (entreprise)
Gry Herdlevær
Teknisk ansvarlig: Gunnar Rise, mobil: 934 19 328, epost: Gunnar.Rise@bergen.kommune.no
Over nasjonal terskelerverdi
Bymiljøetaten - Gjennomføringsavdelingen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)


Rdusere mengde plast, plantevernmidler skal ikke brukes uten avtale, bruk av bioligisk nedbrytbar olje til smøring av kjeder, Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres, krav til emballasje av varer
euronorm 6 for biler over 3,5 tonn og Stag/tier IV/V
Avfallet fra hver entreprenør skal sortes på byggeplass (kildesortering) i samsvar medkravene i TEK17. Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde. I forbindelse med behandling av rivetillatelser og byggesaksbehandling stiller Bergen kommune krav om avfallsplaner i henhold til TEK17, kap.9 ytre miljø.

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Entrepriseform er generalentreprise basert på NS 8405. Det er knyttet en samspillsavtale til kontrakten. Utførelse skal foregå som et samspill mellom valgt entreprenør og byggherre, hvor hensikten er å optimalisere kostnader og utførelse, samt gjennomføring i tråd med avtalen. Det er lagt inn økonomiske incitament som en del av avtalen.

Det skal etableres et nytt anlegg for kastfelt nord for eksisterende idrettspark.

Det skal i tillegg opparbeides en våtmarkspark med en parkdel og en naturdel. 

Parken skal opparbeides parallelt med etablering av kastfelt. Dette prosjektet omhandler videre prosjektering av påbegynte planer fra EFU og etablering av disse tiltakene.

Kontrakten har varighet inntil partene har innfridd sine forpliktelser.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Vestafjell AS Tryggve Moberg

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00