001-2020 Minikonkurranse byggeleder Fredens bolig og Lynhaugparken, konkurranse

Information

3
001-2020 Minikonkurranse byggeleder Fredens bolig og Lynhaugparken, konkurranse
Kontrakt
Anlegg (entreprise)
Gry Herdlevær
Teknisk ansvarlig Lynghaugparken: Gunnar Rise, tlf: 934 19 328, e-post: Gunnar.Rise@bergen.kommune.no Teknisk ansvarlig Fredens bolig: Signe Wie, tlf: 952 35 173, e-post: Signe.Wie@bergen.kommune.no
Over nasjonal terskelerverdi
Bymiljøetaten/Gjennomføringsavdelingen/Byslivseksjonen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)
ikke aktuelt
ikke aktuelt, personell er forhåndsgodkjent gjennom EØS 038-2018
Se EØS 038-2018

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalen byggeledelse for to prosjekter hos BME sin Gjennomføringavdeling, Fredens bolig i Bergenhus og Lynghaugparken i Fyllingsdalen. Det har vært gjennomført minikonkurranse, med utgangspunkt i avtale EØS 038-2018

Byggeleder skal:
- være kommunens/byggherres representant på byggeplassen
- har som oppgave å sørge for at byggearbeidet utføres i henhold til de forutsetninger som framgår av kommunens vedtak, inngåtte kontrakter og prosjektmateriale.
- sikre kontroll av at prosjektene bygges i henhold til avtalt kvalitet, framdrift og økonomiske rammer
- fungere som bindeledd mellom entreprenører og byggherre
- redegjøre for, foreslå eventuelle endringer, herunder kritisk evaluere prosjektmaterialet og melde tilbake om feil og mulighet for forbedringer.
- utarbeide og gjennomføre plan for byggherrens stikkprøvekontroll
- gjennomgå dokumentasjon og utføre testing og kontroll for å sikre at anleggene overtas uten feil og mangler.
- være tilgjengelig for å kunne foreta nødvendige avklaringer med hensyn til prosjektets framdrift og økonomi ved akutte tilfeller

Kontrakten har varighet inntil partene har innfridd sine forpliktelser. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Erstad & Lekven Bergen AS Rune Agdal +47 55 92 77 00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00