Beredskaps- og rammeavtale for avfallshåndtering

Information

1
Beredskaps- og rammeavtale for avfallshåndtering
Kjøpskontrakter (vare- og tjenestekjøp, bygg- og anleggskontrakter)
00 Ikke valgt
Thomas Henriksen

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Given in inquiry document
NOK

Description:

I forbindelse med store aksjoner med akutt forurensing, er det store behov for avfallshåndteringstjenester. En eventuell leverandør av avfallshåndteringstjenester vil arbeide tett med Kystverket, IUA (interkommunal utvalg mot akutt forurensning), ansvarlig forurenser og andre aktører i en aksjon. Primæroppgavene for en leverandør av avfallshåndtering er henting, transport og behandling av avfall

Suppliers

Name Primary contact Phone
IBKA Norge AS Tore Kaarstein

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00