Bymiljøetaten

Bymiljøetaten
Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Konsulent og rådgivningstjenester Johan Brentsens vei fortau. Regulering og prosjektering Kontrakt 1/1/2023 Hanne Grov Lekven AFRY Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) Sykkelparkeringsbokser Kontrakt 6/1/2025 Ståle Otto Hopland URBAN SOLUTIONS AS
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøp av mobile gang-og sykkeltellere, ny utlysning Kontrakt 9/11/2022 Ståle Otto Hopland Amparo Solutions AS
Anlegg (entreprise) NOR 075-2019. Konkurranse Arna bydelspark - Seimsmyrane. Våtmarkspark og kastfelt. Anleggsentreprise. Kontrakt 12/31/2021 Gry Herdlevær Vestafjell AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 034-2020 Konkurranse, Prosjektering diverse Friområder Kontrakt 7/31/2022 Gry Herdlevær Arkitektgruppen Cubus A/S
Konsulent og rådgivningstjenester M-002-2020. Oppgradering av kollektivholdeplasser. Byggeleder. Kontrakt 12/31/2021 Hanne Grov Lekven ARTEC AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 002-2021, konkurranse, Litleåsvegen - Sykkeltiltak Kontrakt 12/31/2022 Hanne Grov Lekven Norconsult AS (Hovedenhet)
Biler og kjøretøyadministrasjon Rammeavtale for bildelingstjenester - Hyre AS Rammeavtale med en leverandør 7/1/2023 Håkon M. K. Skagen Hyre AS
NOR 006-2021 Generalentreprise lekeplassutforming i by 2021 Kontrakt 8/3/2022 Diana Snibsøer Jans Hageservice AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 012-2021 Drift og vedlikehold av elbil-ladere Kontrakt 6/22/2023 Diana Snibsøer SAS ELEKTROSERVICE AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Havbunnskartlegging Store Lungegårdsvann Kontrakt 7/1/2023 Gry Herdlevær SKARV TECHNOLOGIES AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 009-2021, konkurranse, Sykkeltiltak Nonnekloppen til Florida, prosjektering Kontrakt 12/31/2022 Hanne Grov Lekven Haugen VVA AS
FOR 019-2021 Supplerende miljøundersøkelser Grønneviken Kontrakt 1/1/2023 Diana Snibsøer Cowi AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 034-2021 Fjellsikring Løvstien Kontrakt 10/31/2021 Diana Snibsøer Sartor Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 049-2021 Strømforsyning Torgallmenningen Kontrakt 11/30/2021 Diana Snibsøer Bravida Norge AS (hovedenhet)
Anlegg (entreprise) NOR 035-2021 Montering sykkelstativ mv Kontrakt 10/1/2024 Diana Snibsøer Gravdal Hage Og Anlegg AS
NOR 040-2021 Levering av sommerblomster til Bergen kommune 2022 Kontrakt 9/28/2022 Heidi Teksle Amundsen AS Blomsterringen Engros, Hovedkontoret
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 023-2021 Undersøkelse om effekten av bildeling i Bergen Kontrakt 5/31/2022 Håkon M. K. Skagen Transportøkonomisk Institutt Stiftelsen NSFS
NOR 053-2021 Generalentreprise Sangotna gangvei og uterom Kontrakt 3/31/2025 Gry Herdlevær Anleggsgartner Svein Boasson AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 013-2021, Sykkelvennlig tilrettelegging - Nymark (øst) Kontrakt 12/17/2021 Håkon M. K. Skagen Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester M 012-2021, Kronstadhøyden - Sykkeltiltak forprosjekt Kontrakt 12/17/2021 Hanne Grov Lekven Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 044-2021 Kartleggingsstatus for natur og naturtyper i Bergen kommune Kontrakt 3/14/2022 Kjetil Møklebust Miljøfaglig Utredning AS

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00