SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norwegen
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 25.06.2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 25.06.2032
Kvalifisering: LIMS til Norges laboratorium for dopinganalyse ved Oslo Universitetssykehus HF 05.07.2023
Sak 2023/297 Rammeavtale øye forbruksmateriell bakre segment, Helse Stavanger HF 13.06.2023
Sak 2023/517 Rammeavtale blodposer til pasienttapping for foretakene i Helse Vest 15.06.2023
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 25.02.2033
Tilbudsfase: Nasjonal digital arkivløsning for akuttmedisinsk kjede til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 30.06.2023
Maskiner for vask av seng og madrasser til Helse Bergen - kvalifisering 13.06.2023
Maskiner for vask av senger og madrasser til Helse Bergen - konkurranse 15.08.2023
Kabinettvaskemaskiner til Parkhjørnet, Helse Bergen 23.06.2023
Entreprise - levering og montering av nye branndører Teknisk sentral, Helse Bergen HF 26.06.2023
Medier til vitrifisering og varming til Reproduksjonsmedisinsk avd. ved OUS-HF 23.06.2023
Tilbudsfase: Nasjonal modul for elektronisk strukturert rapportering innen anatomisk patologi til helseforetakene i Norge 31.07.2023
Remontering av vinduer ved SANKS Karasjok Finnmarkssykehuset HF 12.06.2023
2405d Teriflunomid 12.06.2023
2399c Gaucher sykdom 12.06.2023
Totalentreprise ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 Entreprise E02 Sydøstblokk, påbygg S-blokk 4.-6. etasje, samt innvendig gjenoppbygning plan 2 og 3 i S-blokk, saksnr. 2023/546 14.08.2023
Tilbudsfase: Megler og tilretteleggertjenester til avhending av Helse Møre og Romsdal HFs eiendommer på Lundavang i Molde. 23.06.2023
System for mannskapsregistrering til Akershus universitetssykehus HF 30.06.2023
Elektrofereseinstrument for separering av DNA/RNA med instrumentspesifikt forbruksmateriell 12.06.2023
Lager med tilhørende tjenester til Helse Vest Forsyningssenter 13.06.2023
Anafylaksiskrin til Helse Førde HF 09.06.2023
Avfallstjenester til Sykehuset Østfold HF 13.06.2023
Gavekort til ansatte ved St. Olavs hospital HF 19.06.2023
Profileringstøy og profileringsartikler til ansatte ved St. Olavs hospital HF 16.06.2023
Anskaffelse av diatermiapparat og røykavsug - Helse Nord 16.06.2023
2499a HAE sykdom 15.06.2023
Leie eller kjøp av renholdsroboter for Helse Vest 26.06.2023
Uteområde psykiatri til Sykehuset Levanger 09.06.2023
Instrumentvaskemaskiner og ultralydbehandling/forvask til Parkhjørnet, Helse Bergen 19.06.2023
Mobile C-buer til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF 12.06.2023
2399o Ekulizumab 21.06.2023
Utstyr til innredning av sykkelrom og - uteparkering av sykkel med tilhørende opsjon på service og slitasjedeler. Utstyret er for levering til Helse Bergen HF 13.06.2023
Modernisering av heiser på Rikshospitalet 21.08.2023
​Lager med tilhørende tjenester til Helse Vest Forsyningssenter - Tilbudsfase 28.08.2023
Vintervedlikehold - Sykehuset Namsos 19.06.2023
Anestesiapparater til Helse Stavanger HF - Ny utlysning - Kvalifikasjonsfase 16.06.2023
Anestesiapparater til Helse Stavanger HF - Ny utlysning - Tilbudsfase 17.08.2023
1033058 Nasjonal anskaffelse av innfordringstjenester 30.06.2023
Trykkeritjenester til helseforetakene i Norge 30.06.2023
Metagenomsekvensiering av avføringsprøver for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 26.06.2023
2407 g og j onkologi ikke patenterte legemidler 27.06.2023
LC-MSMS reagenser til nyfødtscreening og PKU pasient monitorering til Oslo universitetssykehus HF 26.06.2023
Ultralydapparater Håndholdte - HMN (saksnr. 2023/81) 16.06.2023
Kvalifisering: Prosedyrepakker operasjon til Helse Førde 30.06.2023
Operasjonshansker til helseforetakene i Helse Midt-Norge 21.06.2023
Brokknett for foretakene i Helse Vest 30.08.2023
Objektglassprintere til avdeling for patologi, St. Olavs hospital HF 07.07.2023
Transporttjenester laboratorieprøver til Helse Nord-Trøndelag 26.06.2023
Prosedyrepakker operasjon til Helse Førde 08.09.2023
Rammeavtale flyttetjenester, Vestre Viken HF 14.09.2023
ST230015 Plasma autoklave til robot utstyr - Sykehuset Telemark 30.06.2023
Anskaffelse av elektronisk stoffkartotek til Helse Sør-Øst RHF, med opsjon for Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF 03.07.2023
Ekstraksjons- og pipetteringsrobot til Helse Stavanger HF 03.07.2023
Rehabilitering av bygg 10 Rikshospitalet - Rokade C1 for OUS 07.07.2023
LIMS til Norges laboratorium for dopinganalyse ved Oslo Universitetssykehus HF 19.10.2023
Anskaffelse av delentreprise K303 vanntåkeanlegg, Parkhjørnet - ny sterilsentral, Helse Bergen HF 06.07.2023
Anskaffelse av delentreprise K304 dampanlegg, Parkhjørnet - ny sterilsentral, Helse Bergen HF 06.07.2023
Ombygging sikkerhetspsykiatri, B2 Skien, åpen tilbudskonkurranse for kjøp av rivearbeider, Sykehuset Telemark 05.07.2023
Markedsdialog: Verktøy for virksomhetsarkitektur for Helse Nord IKT HF 29.06.2023
Risikoavfallsesker - rammeavtale til helseforetakene i Helse Nord 07.07.2023
Betalingsløsninger til helseforetakene i Norge 28.06.2023
System for termotest til Nevrofysiologisk seksjon ved Helse Stavanger HF 28.06.2023
Hjemmehemodialyse for Helse Nord-Trøndelag HF - saksnr. 2023/85 03.07.2023
Anskaffelse av elektronisk stoffkartotek til Helse Sør-Øst RHF, med opsjon for Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF 25.08.2023
Temperaturindikatorer til bruk på erytrocyttkonsentrat ved blodbankene i Midt-Norge 07.07.2023
Konferansegjennomføring - teknisk bistand til Helse Sør-Øst RHF 20.06.2023
Posttjenester Helse Sør-Øst 07.07.2023
Posttjenester for Helse Sør-Øst 01.09.2023
Anmodning om informasjon: Fjernstyringsverktøy Hemit 25.08.2023
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold Rammeavtale 02.01.2024 Simon Bruun Eidhammer Multiple
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 30.06.2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 30.04.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

No results

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen