SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norwegen
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Anskaffelse av smertepumper og forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Sør-Øst og Helse Nord 10.12.2021
Rådgivningsgruppe for ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2, Helse Fonna HF 17.12.2021
SSHF Rammeavtale på tømrer og betongarbeider 15.12.2021
Konsulenttjenester arkiv - nasjonal anskaffelse 10.12.2021
ST200089-3 Mikrodrillverktøy til Sykehuset Telemark HF 13.12.2021
Anskaffelse av pasientreiser Møre og Romsdal 10.01.2022
Leieavtale for ambulansestasjon i Molde 03.12.2021
Oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter - tilbudsfase 05.01.2022
Slamsuging, tømming av olje og fettutskillere 07.12.2021
Vask- og steriliseringsutstyr SNR 21.01.2022
CPAP til nyfødt intensiv ved Helse Stavanger HF 13.12.2021
ST210116 Utstyr for detektering av vaktpostlymfeknuter til Sykehuset Telemark HF 03.12.2021
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Prekvalifisering - Anskaffelse av analysehall til Nye Hammerfest Sykehus 06.12.2021
Lyskilder og lysarmaturer til helseforetakene i Norge 02.12.2021
Nasjonal avtale - Leveranse av VMware Enterprise License (ELA lisenser) 06.12.2021
Fluorescens-mikroskop med brightfield og skanner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.01.2022
Sengevaskemaskin til nye UNN Narvik 28.12.2021
Forbruksmateriell til Dynex DS2 17.12.2021
Digitale læremidler innen prehospitale tjenester HMN og Helgelandssykehuset 20.12.2021
Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus - tilbudsfase 18.02.2022
Avfallshåndtering av farlig avfall ved Oslo universitetssykehus HF 06.01.2022
ST210114 Brikettskriver for patologi til Sykehuset Telemark 20.01.2022
Nasjonal anskaffelse av hurtigtester SARS-CoV-2 (covid-19) 09.12.2021
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Tilbudsfase - Anskaffelse av analysehall til Nye Hammerfest Sykehus 20.01.2022
Pasientmonitoreringsutstyr til Helse Stavanger HF (ny utlysning) - Tilbudsfase 07.12.2021
Programvare til bruk i melkebank for dokumentasjon av prosess knyttet til morsmelk, Helse Bergen HF 17.12.2021
Instrument-uavhengige interne kvalitetskontrollmaterialer (IK) til medisinske laboratorier ved helseforetak i Helse Vest RHF 07.12.2021
LIS 2230 Kronisk nyresykdom 02.12.2021
Endoskopiutstyr - Tilbudsfase - Ny utlysning 13.12.2021
Kontroll og service av brannalarmanlegg St. Olavs hospital HF 13.12.2021
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med psoriasis for Oslo Universitetssykehus HF 10.01.2022
Fusjonsbiopsi utstyr til UNN Tromsø 02.12.2021
Hurtig real-time PCR instrument for påvisning av SARS-CoV-2 og influensa til Helse Fonna HF 17.12.2021
Anskaffelse og installering av avgassrør til nytt nødstrømsanlegg, Helse Bergen HF 13.12.2021
Bygningsmessige arbeider Ved Sykehuset Østfold HF 06.12.2021
Ultralyd føde, 12. uke screening til Vestre Viken HF 03.01.2022
Urodynamisk utstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge 01.12.2021
Konkurranse - Pasientreiser liggende transport til Helgelandssykehuset HF 06.12.2021
System for å dokumentere avstemminger av balansekontoer i regnskapet HMN 10.12.2021
Mammografiutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 06.12.2021
ST210115 Midlertidig bygg for avdeling for teknologi og e-helse 01.12.2021
Vannrense- og distribusjonsanlegg dialyse SNR 14.01.2022
Bærbare sug - nasjonal anskaffelse 2. gang 03.12.2021
Automatiske lagringsenheter (biobank) for Oslo Universitetssykehus HF (OUS) 31.01.2022
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 11.03.2022
Pasientvarmetepper til helseforetakene i Helse Nord 07.01.2022
Hotelltjenester - rom og frokost til helseforetakene i Norge - Nasjonal anskaffelse 13.12.2021
Innovasjonspartnerskap: Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus for Oslo universitetssykehus HF 04.01.2022
Kurs og konferansetjenester til helseforetakene i Norge - Nasjonal anskaffelse 13.12.2021
2021/1578 Anskaffelse trucker til Regionalt Logistikk Senter Helse Midt-Norge 20.12.2021
Entreprise K202 - Fasade og tett hus – Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 21.12.2021
Anskaffelse rivning, poliklinikk på Haukeland sykehus, til Helse Bergen HF 17.12.2021
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Konkurranse - Pasienttransport landeveis til Universitetssykehuset Nord-Norge HF - områder Gryllefjord, Kaldfarnes, Stronglandseide og Kjøpsvik 20.12.2021
Plaststenter med tilhørende pusher for endoskopi til foretakene i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge 17.12.2021
Årlig FG-kontroll og service på sprinklersentraler 20.12.2021
Spirometriutstyr til Helse Stavanger HF 12.01.2022
Laboratorie utstyr, Nukleinsyre rensemaskin for Helse Bergen HF 10.12.2021
Fødesenger til Helse Fonna HF 13.01.2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 01.04.2022 Karoline Eide Scandic Hotels AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 30.09.2022 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 30.06.2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 30.04.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

No results

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen