SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norwegen
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 25.06.2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 25.06.2032
Iskrem til helseforetakene i Norge 06.02.2023
Kvalifisering: Rullegate til sentralvaskeriet ved Akershus universitetssykehus HF 01.03.2023
Sårbehandlingsprodukter for helseforetakene i Helse Nord - markedsdialog 03.02.2023
Vannforsyning til skumanlegg for helikopterplattform Bodø – Nordlandssykehuset HF 02.02.2023
Heiser til Kongsvinger sykehus 01.03.2023
Diverse reagenser til forbehandling av prøvemateriale for nukleinsyre- og PCR-oppsett for levering til Helse Bergen HF 23.02.2023
Vannrenseanlegg til dialysemaskiner 15.02.2023
Prosedyrepakker radiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst 22.02.2023
CPAP maskiner til nyfødt intensiv - Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF 17.02.2023
ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 Entreprise 01 Rivning deler Ø-blokk og grunnarbeider 23.02.2023
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 25.02.2033
Leieavtale ambulansestasjon Kristiansund 01.03.2023
Petriskåler til Mikrobiologisk avdeling for levering til Helse Bergen HF 14.02.2023
Utskifting av heis for Førde Sentralsjukehus ved Helse Førde HF 15.02.2023
Konkurranse: Rullegate til sentralvaskeriet ved Akershus universitetssykehus HF 28.03.2023
Adgangskort til Helse Nord RHF m. flere - ny utlysning 13.02.2023
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Rehabilitering Kjøkken Ålesund sjukehus 31.01.2023
Operasjonsbord til Akershus universitetssykehus HF 01.02.2023
Pipettespisser for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 13.02.2023
Innovasjonspartnerskapskontrakt Lokal produksjon av tørket blodplasma for levering til Helse Bergen HF 10.02.2023
DNA-ekstraksjonskit til Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus 09.02.2023
Papir, Plast og Cateringprodukter til helseforetakene i Norge 06.02.2023
Ultrafrysere til Helse Midt-Norge 20.02.2023
VDI overvåkingsverktøy (sesjonsvandring) til Helse Vest IKT AS 01.03.2023
Renholdsmaskiner gulv, NHS og NUN - markedsdialog 31.01.2023
Digitalt renholdssystem HMR 06.02.2023
Tilbudsfase i konkurranse fulldigitalisert røntgenapparat og mobile røntgenapparat til Helse Bergen HF 15.02.2023
Rustfrie trillebord til Nye UNN Narvik, Nye Hammerfest Sykehus og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal 03.02.2023
Avhending, sletting og sanering av brukt IKT-utstyr, Helse Nord 08.02.2023
Kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere - Rammeavtale til helseforetakene i Helse Nord 20.02.2023
Artroskopi og sportsmedisinske produkter til helseforetakene i Helse Sør-Øst 02.03.2023
Diatermiapparater og røykavsug til Helse Stavanger HF 31.01.2023
Kvalifisering: Øyeutstyr til Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 03.02.2023
Tilbudsfase: Øyeutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge 06.03.2023
ST220048 Kapillærelektroforese instrument 01.02.2023
Scopiutstyr til Helse Stavanger HF 20.02.2023
Helautomatisk molekylært analyseinstrument viruskvantitering til Universitetssykehuset Nord-Norge 03.02.2023
Lysbehandling til nyfødte i Helse Vest RHF 06.02.2023
Laboratorieautoklaver SNR 06.02.2023
Leie av ambulansebåtstasjon på Tjøtta, Helgelandssykehuset HF 02.03.2023
Analysepaneler for mikrosatelitt instabilitet for kapillærelektroforese for levering til Helse Bergen HF 09.02.2023
Analyseinstrument resistensbestemmelser til Nordlandssykehuset 31.01.2023
Taktekking og blikkenslagerarbeid 31.01.2023
Operasjonsbord til Stord sjukehus - Helse Fonna HF 17.02.2023
Kar- og thoraxkirurgi til helseforetakene i Norge 10.02.2023
Kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg og manuelle slokkesystem Vestre Viken HF 13.02.2023
Håndverkertjenester til St. Olavs hospital HF 02.02.2023
Konkurranse: Vikartjenester - sykepleier, spesialsykepleier og jordmor til helseforetakene i Norge 14.04.2023
Nasjonal avtale - Telefoni 06.02.2023
Nasjonal avtale - Telefoni 06.03.2023
Renholdstjenester i leide kontorlokaler til Helse Nord IKT Tromsø 20.02.2023
Passiv brannsikring (branntetting) til Sykehuset Levanger 09.02.2023
Respirasjonsutstyr til nye UNN Narvik 10.02.2023
Universalt gjennomlysningsstativ til Helse Bergen HF 13.02.2023
Immunhistokjemisk fargemaskin med instrumentspesifikke reagenser og forbruksvarer til avdeling for patologi-St. Olavs hospital HF vs2 16.02.2023
Programvare for overvåkning og lagring av CTG data til Finnmarkssykehuset HF 06.02.2023
Ortopedisk sement til foretakene i Helse Sør-Øst 01.03.2023
Kanyler, veneprøver til Helse Nord og Helse Midt-Norge 17.02.2023
Kvalifikasjon: Programvare til opptaksenheter i observasjonsrom 24.02.2023
Cochleaimplantater med tilhørende utstyr til helseforetakene i Norge 16.02.2023
Programvare til opptaksenheter i observasjonsrom 31.03.2023
Cochleaimplantater med tilhørende utstyr til helseforetakene i Norge 15.03.2023
Operasjonsbord med transporttralle til Sykehuset i Vestfold HF 17.02.2023
Kvalifisering: Leverandør av logistikktjeneste HPV hjemmetest Livmorhalsprogrammet ved Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret. 14.02.2023
Tilbudsfase: Leverandør av logistikktjeneste HPV hjemmetest Livmorhalsprogrammet ved Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret. 15.03.2023
Cholangioskop 01.02.2023
Pulsoksymeter håndholdte - HMN - saksnr. 2022/472 13.02.2023
Helseekspress til Vestre Viken HF 20.03.2023
Vask og tørk av tekstiler, Nye UNN Narvik 01.02.2023
Raw material and packaging for production of cosmetic ointments and creams, Sjukehusapoteka Vest HF 13.02.2023
Blodgivergaver til Helse Nord og Helse Midt-Norge 03.03.2023
Pre- prosesseringsinstrument for FISH til Helse Stavanger HF 31.01.2023
Prekvalifisering i konkurranse MR 3 T til Helse Bergen HF 20.02.2023
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR(HMR HF) vII 27.02.2023
Systemløsning for renhold til helseforetakene i Helse Vest 17.02.2023
Tilbudsfase: Systemløsning for renhold til helseforetakene i Helse Vest 24.03.2023
EEG system til Helse Bergen HF - prekvalifisering 20.02.2023
EEG system til Helse Bergen HF - tilbudsfase 13.03.2023
Helseekspress til Vestre Viken HF 17.02.2023
Tilbudsfase i konkurranse MR 3 T til Helse Bergen HF 13.03.2023
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold Rammeavtale 02.01.2024 Simon Bruun Eidhammer Multiple
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 30.04.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS

No results

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen