Baldones novada dome - Tenders

Baldones novada dome
m. "Pārupes"
LV-2125 Baldone
Lettland
Org number: 90000031245

No results

Title Department Published
Iepirkuma plāni: ''Kultūras nama pārbūve Mūzikas skolas vajadzībām", 2019, jūlijs, 170000 Eur - 5548000 Eur 05.04.2019
Iepirkuma plāni: "Baldones novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi", 2019, aprīlis, 42000 Eur - 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: “Dolomīta šķembu piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam”, 2019, aprīlis, 42000 Eur - 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: “Divkārtu virsmas apstrāde Baldones novada pašvaldības ielās”, 2019, maijs, 20000 Eur - 170000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: “Minerālmateriālu maisījumu (drupinātas grants) piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam”, 2019, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: 'Šķeldas iepirkums nekustamā īpašuma Mežvidu ielā 17, Baldonē apkures nodrošināšanai", 2019, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: "Slidotavas asfaltēšana un mākslīgā seguma futbola laukuma pārcelšana uz slidotavu'', 2019, augusts, 20000 Eur - 170000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: ''Ielu apgaismojuma izbūve Vanagkalnu ielas posmā no Dīķu ielas līdz estrādei", 2019, novembris, 20000 Eur - 170000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: ''Kultūras nama pārbūve Mūzikas skolas vajadzībām", 2019, septembris, 170000 Eur - 5548000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu noma Baldones pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vajadzībām, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Baldones kapličas ēkas Rīgas ielā 51 jumta seguma nomaiņa, 2020, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma izbūves darbi Dīķu ielai, 2020, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Kultūras centra metu konkurss, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Baldones novada izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centrā “Baldone”, ar telpu nomas tiesību piešķiršanu”, 2020, aprīlis 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Baldones novada domes vajadzībām, 2020, decembris, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Baldones novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Sociālā aprūpes centra “Baldone” telpu pārplānošanas projekts ēkai Mežvidu ielā 17, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Sociālā aprūpes centra “Baldone” telpu pārbūve Mežvidu ielā 17, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Kultūras nama pārbūves projektēšanas un būvniecības darbi Mūzikas skolas vajadzībām, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: “Baldones vidusskolas 2020. gada remontdarbu etaps un Mākslas skolas telpu izbūve vidusskolas vecajā korpusā pagrabstāvā”, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Greideris, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ceļa plātnes remonts, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Dubultvirsmas apstrāde ielām, ceļiem, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Baldones bērnudārza rotaļu laukumu labiekārtošana, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Grants šķembu maisījums, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: „ Hokeja laukuma bortu piegāde un uzstādīšana Baldones multifunkcionālajam laukumam Iecavas ielā 2, Baldonē", 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 22.05.2020
Iepirkuma plāni: "Transporta pakalpojumu noma Baldones pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vajadzībām", 2020, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 07.08.2020
Iepirkuma plāni: Baldones novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Sila ielas izbūves projekts; Laiņu ielas izbūves projekts, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma izbūve Rīgas ielā un Lejas ielā, 2021, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un robežzīmju atjaunošana, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Rotaļlaukumu labiekārtošana, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Pagrabstāva remonts ventilācijas/dūmu izvadu izbūve, projektēšana), 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Bruģakmeņu nomaiņa gājēju celiņam, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Ceļa plātnes un asfalta klājuma labošana, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūve pa Zaļo ielu, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Projektēšanas pakalpojumi pašvaldības ēkas “Mercendarbes muiža”’ lietošanas veida maiņai no bērnunama uz muzeja ēku Mercendarbē Baldones pagastā, Baldones novadā”, 2021, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen