Valmieras pilsētas pašvaldība - Tender

Valmieras pilsētas pašvaldība
Lāčplēša iela 2
LV-4201 Valmiera
Lettland
Org number: 90000043403


Title Department Published
Iepirkuma plāni: Žalūziju piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2019, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.03.2019
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas un apgaismojuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 21.03.2019
Iepirkuma plāni: Ēkas pārbūve Georga Apiņa ielā 12, Valmierā, 2019, aprīlis, 170000 Eur - 5548000 Eur 28.03.2019
Iepirkuma plāni: Izmaiņu izstrāde būvprojektam „Vieglatlētikas manēža un stadions Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā”, 2019, 1. ceturksnis 30.04.2019
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas remonts Cēsu ielā 4, Valmierā, 2019, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 28.05.2019
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.05.2019
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2019, jūlijs, 42000 Eur - 144000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2019, jūlijs, 42000 Eur - 144000 Eur 17.07.2019
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera” druka, 2019, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 20.08.2019
Iepirkuma plāni: Dakstiņu ielas (posmā no Matīšu šosejas līdz Ķieģeļu ielai) un Ķieģeļu ielas (posmā no Dakstiņu ielas līdz veikala DEPO iebrauktuvei) Valmierā izbūve (1. un 2.kārta), 2019, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 21.08.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Valmieras Kultūras centra Rīgas ielā 10, Valmierā pārbūve" ekspertīze, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 26.09.2019
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma izbūve Mujānu un Nauču ielā Valmierā, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Veloparka un rotaļu laukuma Rīgas ielā 43, Valmierā labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas un apgaismošanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valmieras Kultūras centram, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ārējo tīklu papilddarbi objektā "Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves 4.kārta", 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras 5.vidusskolas teritorijas labiekārtojuma izbūve (1. un 3.kārta), 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Klientu aprūpes funkcionālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pansionātam “Valmiera”, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas bērnu rotaļu laukumos, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības ēku telpu uzkopšana un ēku apsaimniekošana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta ekspertīze, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Arheoloģiskās izpētes darbi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Arheoloģiskā uzraudzība, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumi Valmieras pilsētas pašvaldības objektos, 2020, 2. ceturksnis 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Google G Suite Basic abonēšanas pagarināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības gada revīzijas pakalpojumu sniegšana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Robotikas apmācību pakalpojuma nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ietekmes uz vidi novērtējums tehniskā projekta grozījumiem, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Grīdas segumu un logu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Sadzīves tehnikas piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ziedu un kokaugu stādu iegāde Valmieras pilsētas apstādījumiem, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera” izplatīšana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras muzejam, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai un tās iestādēm, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera” druka, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Dārza ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Beātes ielai), Valmierā pārbūve, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2020
Iepirkuma plāni: Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2020
Iepirkuma plāni: Arheoloģiskās izpētes darbi Valmieras pils D korpusā, estrādes platformas būvniecības laukumā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2020
Iepirkuma plāni: Eksporta ielas un stāvlaukumu Eksporta ielā 8 izbūve un lietus ūdens kolektora pārbūve Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2020
Iepirkuma plāni: Ēku un būvju demontāža un teritorijas attīrīšana Dzelzceļa ielā 9, Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2020
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas un gaismas tehnikas piegāde Valmieras Kultūras centram, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2020
Iepirkuma plāni: Skolas pārbūve Leona Paegles ielā 40, Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.05.2020
Iepirkuma plāni: Apstādījumu ierīkošana Beātes, Rubenes, Matīšu, Mālu un Limbažu ielas krustojuma rotācijas aplī, Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.05.2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, 2020, decembris, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijas dizaina projekta realizācija, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 29.05.2020
Iepirkuma plāni: Interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.07.2020
Iepirkuma plāni: Gājēju drošības saliņu izbūve Rubenes ielā un Matīšu šosejā, Valmierā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.07.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības ēku jumtu remonts, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.07.2020
Iepirkuma plāni: Mikroautobusa iegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu darba nodrošināšanai, 2020, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 24.07.2020
Iepirkuma plāni: Sporta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana vieglatlētikas manēžā un stadionā Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, 2020, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 29.07.2020
Iepirkuma plāni: Apstādījumu ierīkošana Beātes, Rubenes, Matīšu, Mālu un Limbažu ielas krustojuma rotācijas aplī, Valmierā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.07.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības 2020., 2021. un 2022.gada finanšu pārskata revīziju veikšana, 2020, 3. ceturksnis 03.08.2020
Iepirkuma plāni: Mājsaimniecības tehnikas piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas ietvju un zaļās zonas sakopšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Augu piegāde, apstādījumu ierīkošana, ierīkoto apstādījumu uzturēšana un kopšana Beātes ielas, Rubenes ielas, Matīšu ielas, Mālu ielas un Limbažu ielas krustojuma rotā…, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Viesnīcas un vieglatlētikas manēžas mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana objektā “Vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā”, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Koku kopšanas darbi Valmieras pilsētā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Klientu aprūpes funkcionālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pansionātam "Valmiera", 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Stratēģijas un attīstības programmas izstrāde Valmieras novadam, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Augu piegāde, apstādījumu ierīkošana, ierīkoto apstādījumu uzturēšana un kopšana Rīgas ielas un Matīšu ielas krustojuma rotācijas aplī, Valmierā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Jaunizveidojamā Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.03.2021
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas teritoriju kopšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 06.04.2021
Iepirkuma plāni: Pirmsskolas izglītības iestādes Palejas ielā 5, Valmierā pārbūve, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.04.2021
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvniecība, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.04.2021
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas, gaismas un citas elektrotehnikas piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 19.04.2021
Iepirkuma plāni: Interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.04.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Rūpniecības ielas (posmā no Kauguru ielas līdz Dzelzceļa ielai (2.kārta)) pārbūve, iebrauktuves un stāvlaukuma izbūve Rūpniecības i…, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.04.2021
Iepirkuma plāni: Dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā 25B, Valmierā (2.kārta), 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28.04.2021
Iepirkuma plāni: Valmieras sākumskolas ventilācijas sistēmu izbūve Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28.04.2021
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.05.2021
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Loku ielā (posmā no Brīvības līdz Burtnieku ielai), Valmierā, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 19.05.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Pirmsskolas izglītības iestādes pārbūve Palejas ielā 5, Valmierā”, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 31.08.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā 25B un Ausekļa ielā 25C, Valmierā (2.kārta un 3.kārta)”, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 31.08.2021
Iepirkuma plāni: Augu stādu iepirkums, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.09.2021
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana strādājošajiem, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 06.09.2021
Iepirkuma plāni: Valmieras 2.vidusskolas telpu atjaunošanas būvniecības dokumentācijas izstrāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.09.2021
Iepirkuma plāni: Kurināmo granulu piegāde Brenguļu, Kauguru, Trikātas apvienības pārvaldei, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.09.2021
Iepirkuma plāni: Pirmsskolas izglītības iestādes "Burtiņš" ēkas piebūves būvniecība un teritorijas labiekārtošana Ozolu ielā 2A, Valmiermuižā, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.09.2021
Iepirkuma plāni: Pandusu izbūve Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas grupām Jumaras ielā 9, Valmierā, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.10.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Zāļu ielas (posmā no Rūpniecības ielas līdz Lodes ielai 1A), Valmierā pārbūve”, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.10.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Skolas pārbūve Raiņa ielā 11, Valmierā (1., 2., 3. un 4.kārta)”, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.11.2021
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Brenguļu, Kauguru un Trikātas un Naukšēnu apvienību pārvaldēm un to teritorijās esošām iestādēm, 2022, janvāris, 42000 Eur - 135000 Eur 07.01.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra sporta zāles būvniecība un teritorijas labiekārtošana, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2022
Iepirkuma plāni: Grīdas uzkopšanas mašīnu piegāde Valmieras Viestura vidusskolai, Valmieras 5. vidusskolai un Dienesta viesnīcai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.08.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Alvila Freimaņa ielas (posmā no Rīgas līdz Somu ielai) pārbūve Valmierā", 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.10.2020
Iepirkuma plāni: Koku kopšanas darbi Raiņa ielā, Dīvaliņa ielā un Cēsu ielā, Valmierā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.10.2020
Iepirkuma plāni: Stratēģijas izstrāde "Vieda Valmiera", 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.10.2020
Iepirkuma plāni: Stikla tāfeļu piegāde un uzstādīšana Valmieras Valsts ģimnāzijai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Ēku un būvju demontāža un teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielā 1, Valmierā", 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.01.2021
Iepirkuma plāni: Valmieras industriālo teritoriju administrēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.01.2021
Iepirkuma plāni: Pleskavas ielas, Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.01.2021
Iepirkuma plāni: Ielu satiksmes uzturēšanas darbi, 2021, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 27.01.2021
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvniecība, 2021, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 27.01.2021
Iepirkuma plāni: Maināmo paklāju un grīdas sausās uzkopšanas darbarīku nomas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 12.02.2021
Iepirkuma plāni: Stratēģijas izstrāde "Vieda Valmiera", 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Viengadīgo un daudzgadīgo stādu piegāde Valmieras pilsētas apstādījumiem, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Remontdarbi ēkā Bastiona ielā 24, Valmierā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai un tās iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Google G Suite Basic abonēšanas pagarināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Remontdarbi ēkā Stacijas ielā 26, Valmierā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas un automātiskās centrālās trauksmes balss izziņošanas sistēmas izbūve Dienesta viesnīcā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Robotikas apmācību pakalpojuma nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, 2021, 3. ceturksnis 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumi Valmieras pilsētas pašvaldības objektos, 2021, 3. ceturksnis 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Grīdas segumu un logu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas bērnu rotaļu laukumos, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas sistēmas piegāde un gaismas tehnikas piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen