Liepājas pilsētas pašvaldība - Tenders

Liepājas pilsētas pašvaldība
Rožu iela 6
LV-3401 Liepāja
Lettland
Org number: 90000063185

No results

Title Department Published
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegāde Liepājas Līvupes pamatskolai-attīstības centram, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par orientēšanās spēles komandām “Liepājas pēdas Latvijā” kontrolpunktu izveidi, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās izvērtējums, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Šķūņu un garāžu demontāža rajonā ap Turaidas un Britu flotes ielām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana dzīvošanai derīgā stāvoklī (1.kārta), 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Neapdzīvojamo telpu Stendera ielā 5 pārbūve par dzīvokļiem, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana dzīvošanai derīgā stāvoklī (2.kārta), 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas E.Tisē ielā 54A nojaukšana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par informatīvā izdevuma “Katram liepājniekam” sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Klientu istabu un dienesta telpu remonts Nakts patversmē, Flotes ielā 7, Liepājā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Koridora remonts un dzīvokļu apvienošana un remonts Sociālajā dzīvojamā mājā, Viršu ielā 9/11, Liepājā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Apkures sistēmas atjaunošana Veco ļaužu dzīvojamā mājā, Ganību ielā 135/141, Liepājā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana/piegāde un uzstādīšana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Skatuves, skaņas, gaismu, video tehnikas un elektrības nodrošinājums kultūras pasākumiem, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Mobilo metāla plauktu, skapju un galdu piegādi un montāžu krājuma telpās, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par kancelejas preču piegādi, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par biroja tehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par jauna autobusa piegādi, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par resursu vadības sistēmas Horizon abonēšanu, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par MicroStrategy atbalsta pakalpojumiem, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par Vispārīgās vienošanās noslēgšanu par licenču iegādēm, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: IP telefonijas risinājums, fiksēto sakaru un interneta pakalpojumu nodrošināšana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: NetApp datu glabātuves apjoma palielināšana – iegāde un uzstādīšana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Papildus IBM servera iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: CISCO komutatora iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Drošības audits pašvaldības informācijas sistēmām, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Biļešu, abonementa biļešu, kontroles talonu, līgumsodu kvīšu un rēķinu izgatavošana un piegāde, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” interjera dokumentācijas izstrāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā”, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā”, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikā ielā 16/20, Liepājā”, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikā ielā 16/20, Liepājā”, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli, Reiņa meža ielā 12 - 44, Liepājā” un …, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli, Reiņa meža ielā 12 - 44, Liepājā” un “Vides…, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Telpu grupas 001-013 (dzīvokļu) vienkāršota atjaunošana Viršu ielā 9/11”” un “Vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu…, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Telpu grupas 001-013 (dzīvokļu) vienkāršota atjaunošana Viršu ielā 9/11”” un “Vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā …, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Kuldīgas ielā 20, Liepājā”, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Kuldīgas ielā 20, Liepājā”, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādi, piegādi un montēšanu sociālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Liepājā, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā”, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā”, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Skolas ielas posma pārbūve un piegulošās teritorijas labiekārtojums Liepājā”, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi objektā “Skolas ielas posma pārbūve un piegulošās teritorijas labiekārtojums Liepājā”, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: “Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu Liepājā” būvuzraudzība, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: “Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu Liepājā” būvdarbi, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi objektā “Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A”, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi objektā “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta”, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Pirmsskolas izglītības iestādes funkcijām piemērotas ēkas Liedaga ielā 6, Liepājā jaunbūve”, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Mikrorajona vingrošanas nodarbību nodrošināšana Liepājā, 2020, 1. ceturksnis 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Liepājas pilsētā, 2020, 1. ceturksnis 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Veselības nometņu rīkošana, 2020, 1. ceturksnis 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Liepājas 8.vidusskolas ēkas telpu grupu vienkāršota atjaunošana, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde PII „Saulīte” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Liepājas Liepājas Līvupes pamatskola –attīstības centrs atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Delfīns” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde PII „Pasaciņa” atbilstoši atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma norosināšana PII ”Kāpēcītis” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, 2021, 4. ceturksnis 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma norosināšana Liepājas Liedaga vidusskola un PII „Dzintariņš”, PII ”Liepiņa”, PII „Pūcīte” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, 2021, 2. ceturksnis 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas 3.pamatskola un Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sauleszaķis” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, 2021, 2. ceturksnis 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas 8.vidusskolā un PII „”Mazulītis” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, 2021, 1. ceturksnis 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas Centra sākumskolas izglītojamiem atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, 2021, 1. ceturksnis 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana Liepājas 7. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā, Liepājā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Liepājas 7. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā, Liepājā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana dzīvošanai derīgā stāvoklī (1.kārta), 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 14.01.2021
Iepirkuma plāni: Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas līdzfinansētajos objektos daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Krasta nostiprinājuma izbūve gar Baltijas jūru, Liepājā”, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Krasta nostiprinājuma izbūve gar Baltijas jūru, Liepājā”, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Oskara Kalpaka ielas pārbūve posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Brīvostas ielai (Z- pusē), Liepājā”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Kūrmājas prospekta pārbūve posmā no Ūliha ielas līdz Hika ielai, Liepājā”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Kūrmājas prospekta pārbūve posmā no Ūliha ielas līdz Hika ielai, Liepājā”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Raiņa ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai, Liepājā”, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Raiņa ielas pārbūve posmā no Jelgavas ielas līdz Baseina ielai, Liepājā”, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Liedaga iela”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Liedaga iela”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Zirgu sala, 11.kārta”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Zirgu sala, 11.kārta”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par traktora iegādi, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā, 4.kārta”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā, 4.kārta”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādi, piegādi un montēšanu sociālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Liepājā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par būvuzraudzības veikšanu objektā “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā” 1., 2. un 3. būvni…, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par tiesībām veikt būvuzraudzību objektā “Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā.”, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā.”, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par tiesībām veikt būvuzraudzību objektā “Skolas ielas posma pārbūve un piegulošās teritorijas labiekārtojums, Liepājā”, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par tiesībām veikt būvuzraudzību objektā “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve Jaunliepājas un Vecliepājas ielu posmos, Liepājā.”, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par tiesībām veikt būvdarbus objektam “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve Jaunliepājas un Vecliepājas ielu posmos, Liepājā.”, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par tiesībām veikt būvuzraudzību objektā “Tramvaja kontakttīkla, tā balstu un piegulošās teritorijas atjaunošana Krišjāņa Valdemāra un Klaipēdas ielu posmos, Liepājā.”, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Tramvaja kontakttīkla, tā balstu un piegulošās teritorijas atjaunošana Krišjāņa Valdemāra un Klaipēdas ielu posmos, Liepājā”, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.01.2021
Iepirkuma plāni: Lifta izbūve, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēkas pārbūves vides pieejamības uzlabošanai, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.01.2021
Iepirkuma plāni: Jumta seguma remonts, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.01.2021
Iepirkuma plāni: Fasādes atjaunošana, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.01.2021
Iepirkuma plāni: Turniketu izveide, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.01.2021
Iepirkuma plāni: Apkures sistēmas remonts Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.01.2021
Iepirkuma plāni: Liepājas pilsētas suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.02.2021
Iepirkuma plāni: Par informatīvā izdevuma “Katram liepājniekam” sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.02.2021
Iepirkuma plāni: Peldošās mācību klases iegāde un piegāde projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanas ietvaros, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2021
Iepirkuma plāni: Telpu tīrīšanas pakalpojums Zirgu salā 2 un Autoru ielā 4/6, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Cukura ielas pārbūve, Liepājā", 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.06.2019
Iepirkuma plāni: Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Cukura ielas pārbūve, Liepājā", 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.06.2019
Iepirkuma plāni: Lokālplānojuma izstrāde dzīvnieku kapsētas izveidei 14.novembra bulvārī 29 un Talsu ielā 2, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Jūrmalas parkā, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Gājēju pāreju ierīkošana O.Kalpaka ielā, Liepājā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Projekta dokumentācijas izstrāde “Pieturvietas pārbūve Sienu ielā”, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Projekta dokumentācijas izstrāde “Ventas un Cenkones ielas krustojuma pārbūve”, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Publisko tualešu uzturēšana Liepājas pilsētā (divus gadus), 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Liepājas pilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumi 2021.-2022.gados., 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Strūklaku uzturēšana Liepājas pilsētā 2021.gadā, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Saslauku, atkritumu, koku lapu izvešanu no ielām un jūras izskalojumu izvešanu no pilsētas pludmales 2021.gadā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Laukumu kopšanas pakalpojumi, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Zaļo platību kopšanas pakalpojumi, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Parku un to infrastruktūras ikdienas kopšanas pakalpojumi, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Veloceliņu uzturēšana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ielu (ceļu) kopšanas pakalpojumi, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Vides reklāmas stendu uzturēšana un reklāmas izvietošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Pludmales pieejamības kompleksa uzturēšana peldēšanas sezonā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Jaunu atkritumu urnu izgatavošana un piegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Liepājas publisko apstādījumu papildināšanas koncepcijas realizācija, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas kolektora būvniecība O.Kalpaka ielā posmā no Raiņa ielas līdz Ostas ielai, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Gājēju ietves atjaunošana Ventspils ielas posmā no Skuju līdz Užavas ielai, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Par datortīkla modernizāciju, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Gājēju ietves atjaunošana Ventspils ielas posmā no Namdaru līdz Skuju ielai, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: A.Klints ielas pārbūve posmā no Alejas ielas līdz Kr.Valdemāra ielai, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Kviešu ielas pārbūve posmā no Elizabetes ielas līdz Ventspils ielai, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Lokālplānojumu izstrāde: - lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā; - lokālplānojums, …, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: J.Asara ielas pārbūve posmā no Mežu ielas līdz Riņķu ielai, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Medzes ielas pārbūve posmā no Ziemupes ielas līdz Pulvera ielai, Liepājā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Uliha ielas atjaunošana posmā no Pērkones ielas līdz Robežu ielai, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Uliha ielas atjaunošana posmā no Klaipēdas ielas līdz Pērkones ielai, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Uliha ielas atjaunošana posmā no Robežu ielas līdz Jūrmalas ielai, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: L. Paegles ielas pārbūve posmā no Uliha ielas līdz Liepu ielai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Rožu ielas pārbūve posmā no Uliha ielas līdz Liepu ielai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Baseina ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Raiņa ielai, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Raiņa ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Laivu ielas pārbūve, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Apgaismojuma tīklu uzturēšanas un remontdarbi Liepājā, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Pilsētas Ziemassvētku un Jaunā gada noformējums, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Liepājas 8.vidusskolas ēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas ēkas telpu grupas un sporta zāles vienkāršotā atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Liepājas 7.vidusskolas ēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Siltummezglu un peldbaseina tehniskās apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Liepājas Raiņa 6.vidusskolas izglītojamiem, 2020, 1. ceturksnis 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē Koku ielā 10 un Liepājas Kristīgās pirmskolas izglītības iestādes izglītojamiem, 2020, 1. ceturksnis 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi ēkas telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolai, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi ēkas telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Liepājas 7.vidusskolai, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi ēkas telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Liepājas 8.vidusskolai, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojuma nodrošināšana XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas izglītojamiem, 2020, 1. ceturksnis 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Liepājas 8.vidusskolas izglītojamiem, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas izglītojamiem, 2020, 1. ceturksnis 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde un uzstādīšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē Koku ielā 10, Liepājā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ārējā lifta izbūve Liepājas Līvupes pamatskolas-attīstības centra ēkā Ezera ielā 53/55, Liepājā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Liepājas Centra sākumskolas izglītojamiem, 2020, 2. ceturksnis 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Delfīns” elektroinstalācijas un iekšējo maģistrālo tīklu atjaunošana Elizabetes ielā 4, Liepājā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Apšu ielā 6, Liepājā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Iekšējo elektroapgādes tīklu atjaunošana Liepājas Centra sākumskolā Toma ielā 19, Liepājā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Telpu grupas vienkāršotā atjaunošanaa Liepājas 7.vidusskolā Celmu ielā 6, Liepājā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Liepājas 8.vidusskolā Dunikas ielā 9/11, Liepājā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Liepājas Liedaga vidusskolā un Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs “Dzintariņš”, “Pūcīte”, “Liepiņa” un tās filiālē “Ķipars”, 2020, 2. ceturksnis 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē” Gailītis” Muitas ielā 3, Liepājā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Aprīkojuma iegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē Koku ielā 10, Liepājā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Liepājas 3.pamatskolas, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Sauleszaķis” izglītojamiem, 2020, 2. ceturksnis 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde biroja telpu aprīkošanai Peldu ielā 5, Liepājā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Liepājas 3.pamatskolai, Liepājas 8.vidusskolai, Liepājas 7.vidusskolai un O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolai, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Liepājas 3.pamatskolai, Liepājas 8.vidusskolai, Liepājas 7.vidusskolai un O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolai, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Nūjošanas dienas organizēšana, 2020, 1. ceturksnis 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Ģimenes veselības dienas organizēšana, 2020, 1. ceturksnis 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Garīgās veselības nedēļas organizēšana, 2020, 1. ceturksnis 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumu organizēšana, 2020, 1. ceturksnis 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Mātes un bērna veselības veicināšanas pasākumi, 2020, 1. ceturksnis 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Par Vispārīgās vienošanās noslēgšanu par licenču iegādēm, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Liepājas 7.vidusskolas ēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Pirmsskolas izglītības ēkas un teritorijas daļēja atjaunošana Koku ielā 10, Liepājā”, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Grants segumu uzturēšanas darbi, Liepājā, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Asfalta segumu uzturēšanas darbi, Liepājā, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā”, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu objektā “Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Kuldīgas ielā 20, Liepājā”, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Siltummezglu un peldbaseina tehniskās apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Vides dizainu objektu, apstādītu puķu kastu un trauku uzstādīšana un uzturēšana Liepājā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Par resursu vadības sistēmas Horizon abonēšanu, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas ēkas telpu grupas un sporta zāles vienkāršotā atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība “Skeitparka pārbūve Jūrmalas parkā”, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu laukumu uzturēšana un remonts Liepājā, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Vides reklāmas stendu uzturēšana un reklāmu ievietošana Liepājas pilsētā, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Sabiedrisko tualešu uzturēšana un remonts Liepājā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Publisko apstādījumu ierīkošana un apsaimniekošana atbilstoši koncepcijai, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Jūraszāļu savākšana un izvešana no Liepājas pilsētas pludmales, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Skuju ielas pārbūve posmā no Meža ielas līdz Ventspils ielai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Kalēju ielas pārbūve posmā no Uliha ielas līdz Dzintaru ielai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Miera ielas pārbūve posmā no Zirņu ielas līdz Dzērves ielai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Riņķu iela pārbūve posmā no Skuju ielas līdz Stārķu ielai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Rožu ielas pārbūve posmā no Uliha ielas līdz Liepu ielai t.sk. gājēju pārejas izbūve Rožu un Dzintaru ielu krustojumā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Luksoforu objektu uzturēšanas un remontdarbi Liepājā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Futbola formu piegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Sporta vingrošanas paklāja iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēkas telpu grupu vienkāršota atjaunošana Sporta ēkā Kungu ielā 12, Liepājā, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Teritorijas uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Telpu uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana Sociālajā dienestā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Vispārīgā vienošanās par projektoru piegādēm, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Informācijas sistēmas Pieteikumi.liepaja.lv uzturēšana, izmaiņu ieviešana un uzglabāšana datu centrā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Finanšu pārskata revīzija un atzinuma sniegšana pašvaldībai un tās pakļautības iestādēm un aģentūrām par saimnieciskā gada pārskatu, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Ziemeļu kapsētas biroja ēkā Oskara Kalpaka ielā 87, Liepājā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Par bioloģisko atkritumu un betona atlūzu izvešanu, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Par hokeja inventāra piegādi, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Par sporta inventāra piegādi, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Par hokeja formu piegādi, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Par vieglatlētikas formu piegādi, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Apbalvojumu, reprezentācijas un poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Asfalta seguma virskārtas nomaiņa, līmeņošana pie tehnikas apmācības - iesildīšanās sienas, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Tenisa kortu žoga izbūve, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Biļešu, abonementa biļešu, kontroles talonu, līgumsodu kvīšu un rēķinu izgatavošana un piegāde, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Mobilo metāla plauktu, skapju un podestu iegāde un uzstādīšana Liepājas muzeja krājuma uzglabāšanai Siļķu ielā 7, Liepājā, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Apvidus automašīnas piegāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Bruņu vestu iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Pilsētas ģeodēziskā tīkla atjaunošanas un pilnveidošanas 5.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Pilsētas Ziemassvētku un Jaunā gada noformējums, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Trīs telpu kosmētiskais remonts Klaipēdas ielā 94, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Par poligrāfijas pakalpojumiem projekta " Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Koprades telpas iekārtu un instrumentu piegāde un uzstādīšana projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanas ietvaros, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Mācību materiālu iegāde nodarbību nodrošināšanai Inovāciju centrā projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanas ietvaros, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Inovāciju centra mājaslapas dizaina izstrāde, projektēšana un programmēšana projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanas ietvaros, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Akustiskās aparatūras sistēmas un demonstrāciju iekārtu un kameras iegāde, piegāde un uzstādīšana instalāciju nodrošinājumam projekta "Inovāciju centra attīstība Liepā…, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Materiāli un elektropreces eksponātu izveidei projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanas ietvaros, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana Zinātnes un izglītības inovāciju centram, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Par transporta līdzekļa iegādi, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Remonta materiālu un būvmateriālu iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Avārijas remontdarbi izglītības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2021

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen