Københavns Kommune - Tender

Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Dänemark
Org number: 64942212
Company description

 

Københavns Kommune er Danmarks folkerigeste kommune. Den omfatter den centrale del af landets hovedstad, København, inklusive store dele af Amager, men eksklusive Frederiksberg.


Title Department Closing date
Dynamisk indkøbssystem af kantiner i Københavns Kommune 28.07.2028
Dynamisk Indkøbssystem for kommunikationsydelser over 100.000 kr. Økonomiforvaltningen 28.06.2023
Dynamic Purchasing System of Non-Road Mobile Machinery Teknik- og Miljøforvaltningen 06.05.2025
Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulentydelser til Microsoft Azure platform Økonomiforvaltningen 26.08.2022
Dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner - kategori 1 - projektledelse Teknik- og Miljøforvaltningen 05.11.2024
Ydelser udført af landinspektører og kort- og landmålingsteknikkere mv. Økonomiforvaltningen 03.09.2021
Dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner - kategori 2 - byggeledelse Teknik- og Miljøforvaltningen 05.11.2024
1. Dynamisk indkøbssystem: Forretningsudvikling og dataanalyse Økonomiforvaltningen 17.01.2023
2. Dynamisk indkøbssystem: Projektledelse og test-management Økonomiforvaltningen 17.01.2023
3. Dynamisk indkøbssystem: Infrastruktur Økonomiforvaltningen 17.01.2023
4. Dynamisk indkøbssystem: It-arkitektur og It-governance Økonomiforvaltningen 17.01.2023
5. Dynamisk indkøbssystem: It-sikkerhed Økonomiforvaltningen 17.01.2023
6. Dynamisk indkøbssystem: Support og drift af it-miljø Økonomiforvaltningen 17.01.2023
7. Dynamisk indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer Økonomiforvaltningen 17.01.2023
Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning/overtøj/linned/sengetøj mv. Økonomiforvaltningen 11.10.2021
Udbud af tilplantede indsatser til blomsterkummer Teknik- og Miljøforvaltningen 06.09.2021
Udbud af et årige sæsonplanter til Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 06.09.2021
Udbud af café i Svanemøllehallen Kultur- og Fritidsforvaltningen 15.09.2021
Udbud af offentlige toiletter til opsætning i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 31.08.2021
Tilbudsfase som led i udbud af rammeaftale om levering af kurser i projektledelse Økonomiforvaltningen 16.08.2021
Udbud af Fælles digital betalingsløsning (tilbudsfase) Børne- og Ungdomsforvaltningen 30.08.2021
Udbud af rådgivningsbistand til belysningskonvertering Økonomiforvaltningen 20.08.2021
Anlæg til sortering af jord og brokker Teknik- og Miljøforvaltningen 09.08.2021
TN269401 - Rammeaftale om teknisk rådgivning - genopretning af veje 16.08.2021
Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til ansatte i Københavns Kommune Økonomiforvaltningen 23.08.2021
Rammeaftaler om teknisk rådgivning – genopretning af veje 16.08.2021
Udbud af indendørs affaldssorteringsmøbler og -materiel til Københavns Kommunes borgerrettede institutioner Økonomiforvaltningen 16.08.2021
Udbud af fagsystem til sundhedsplejen - Tilbudsfase Økonomiforvaltningen 08.09.2021
Udbud af Covid-19 podning i Københavns Kommunes Børn & Ungdomsforvaltning Økonomiforvaltningen 06.08.2021
Tilbudsfase - Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk rådgivning/bistand til ansatte i Københavns Kommune Økonomiforvaltningen 27.09.2021
Pulje - Ny julepulje skal gøre København til europæisk julehovedstad 2021 01.09.2021
Udbud af service, vedligehold, reparation og konvertering af AIA og ADK anlæg 06.08.2021
Udbud af Rammeaftale om teknisk konsulentbistand og projektleverancer til Købehavns Kommunes webplatform Økonomiforvaltningen 10.08.2021
Udbud af Rammeaftale om teknisk konsulentbistand og projektleverancer til Københavns Kommunes webplatform - Tilbudsfase Økonomiforvaltningen 20.09.2021
Dynamisk Indkøbssystem vedr. Isolationsfaciliteter Økonomiforvaltningen 09.08.2021
Id-kort-system til bekæmpelse af social dumping i Københavns Kommunes byggeprojekter Økonomiforvaltningen 18.08.2021
Id-kort-system til bekæmpelse af social dumping i Københavns Kommunes byggeprojekter (Tilbudsfase) Økonomiforvaltningen 20.09.2021
Københavns Kommune udbyder til almene boligselskaber ejendom under udstykning beliggende på Toftegårds Plads til salg 03.09.2021
TN003584 - Aftale om drift og vedligeholdelse af Trafiksignaler, ITS-udstyr og andet udstyr 18.08.2021
Udbud af rammeaftale 2-akslede lastbiler opbygget med kran og tippelad Teknik- og Miljøforvaltningen 16.08.2021

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen