Konkurranse på DK 5450 Hinnøy og Øyriket 2022-2026

Information

02 - Contract notice
Offenes Verfahren
18.12.2021 07:22 (GMT+01:00)
28.01.2022 12:00 (GMT+01:00)
19.01.2022 12:00 (GMT+01:00)
No
No

Buyer

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Lillian Strand Lillian Strand
Postboks 701
9815 VADSØ
Norwegen
922420866

Closing date has passed.

Short description

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten.

Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider, for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeider i henhold til konkurransegrunnlaget.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
5450_Hinnøy_og_Øyriket_A0_Forside_Innholdsliste.pdf 782 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_A1_Dokumentliste.pdf 104 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_A2_Innbydelse_til_anbudskonkurranse.pdf 112 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_A3_Orientering om prosjektet.pdf 233 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_B1_Konkurranseregler.pdf 180 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_B2_ Krav til leverandørens kvalifikasjoner.pdf 255 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_B3_Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud.pdf 179 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_C1_Alminnelige_kontraktsbestemmelser.pdf 114 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser store kontrakter.pdf 372 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_C3_Spesielle kontraktsbestemmelser.pdf 398 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_C4_Avtaledokument.doc 34 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D1_Beskrivelse.gab 1,05 MB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D1_Beskrivelse.pdf 203 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D1_Beskrivelse.xml 735 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_H_SHAplan.pdf 765 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_I00_Innholdsliste.pdf 111 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_IA0440a_Nytt_vegreferansesystem.pdf 507 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_ID7322a_Toalettanlegg_Nupen.pdf 2,12 MB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_ID7330a_Behandling_av_dode_og_skadde_dyr.pdf 165 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_ID7480_Grøntområder med skjøtsel.pdf 562 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_ID7481_Plassering_blomsterkrukker.pdf 1,68 MB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_ID9400a_Skred.pdf 201 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_S00-Innholdsliste.pdf 107 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_S01_Kart.pdf 302 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_S06a-Generelle_krav_til_sikt.pdf 1003 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_S14-Varslings_regulerings_og_sikringsutstyr.pdf 164 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_S17a_Naturfareplan.pdf 24,15 MB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_S17b_Hovedkart_Hinnøy_og_Øyriket.pdf 18,44 MB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_S17c_Detaljkart_Hinnøy_og_øyriket.pdf 4,54 MB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_S33-Kulturminner.pdf 151 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_V1.xlsx 79 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2_V4.xlsx 4,98 MB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_D2-S34-Uonskede_arter_smittestoffer.pdf 129 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_E1_Dokumentasjon_fra_tilbyder.pdf 78 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_E2_Svardokument_for_vurdering_av_leverandoers_kvalifikasjoner.odt 26 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_E3_Beskrivelse_med_utfylte_priser.pdf 73 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_E4_Prisskjema.odt 13 KB
5450_Hinnøy_og_Øyriket_E5_Tilbudsskjema.odt 8 KB

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen