NOR 028-2021 Sandviksbodene - Antikvarisk kaiprosjekt Kai A - Ny utlysning

Information

52 - Contract notice
Open national
03.09.2021 09:17 (GMT+02:00)
20.08.2021 12:00 (GMT+02:00)
16.08.2021 12:00 (GMT+02:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for bygg og eiendom Etat for bygg og eiendom
Joy Frantzen Joy Frantzen
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norwegen
964338531

Tender is cancelled

Short description

Bergen kommune ved etat for bygg og eiendom skal gjennomføre en opprustning av kaiområdet ved Sandvikboder 15-17.

Kontrakten var utlyst som totalentreprise for kaiområdet kalt A i høst, som ble avlyst pga manglende konkurranse. Grunnlaget er nå gjort om og tenkt lyst ut som en generalentreprise.

Files (click on the file name to download)

Name Size
5203843-B-001-Oversikt.pdf 1,21 MB
5203843-B-002-Graveplan.pdf 945 KB
5203843-B-010 -Oppriss.pdf 1,37 MB
5203843-B-011 -Innfesting pollere.pdf 397 KB
Bergen Kommune - Sandviksboder - Antikvarisk kai A.gab 10,62 MB
Bergen Kommune - Sandviksboder - Antikvarisk kai A.xml 9,16 MB
Foreløpig_L01.pdf 405 KB
Foreløpig_L02.pdf 558 KB
Foreløpig_L03.pdf 254 KB
Foreløpig_L04.pdf 316 KB
Foreløpig_L05.pdf 313 KB
Foreløpig_L06.pdf 220 KB
Foreløpig_L07.pdf 149 KB
Foreløpig_L08.pdf 203 KB
Foreløpig_L09.pdf 154 KB
Foreløpig_L10.pdf 154 KB
Foreløpig_L11.pdf 142 KB
Foreløpig_L12.pdf 142 KB
Foreløpig_L13.pdf 345 KB
IN01.pdf 379 KB
ISY Beskrivelse - Sandviksboder - Antikvarisk kai A].pdf 689 KB
NS 8405 Oppdragsbeskrivelse.pdf 257 KB
Prisskjema_tildelingskriterium_revidert GD og RL.docx 298 KB
Tegninger samlet.pdf 6,51 MB
Tegningsliste_Kai_A.pdf 140 KB
Utkast avtale NS 8405.pdf 96 KB
Vedlegg 1 - Reguleringsplan med bestemmelser.pdf 12,44 MB
Vedlegg 2 - Rammetillatelse kai A med vedlegg.pdf 635 KB
Vedlegg 3 - Miljøteknisk sedimentrapport og tiltaksplan.pdf 2,66 MB
Vedlegg 4 - Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan.pdf 3,32 MB
Vedlegg 5 - Miljøsaneringsbeskrivelse kaikonstruksjoner.pdf 1,29 MB
Vedlegg 6 - Søknad om midlertidig mellomlagring.pdf 439 KB
Vedlegg 6.1 - Tillatelse til midlertidig mellomlagring.pdf 1,38 MB
Vedlegg 7 - Grunnundersøkelse.pdf 10,37 MB
Vedlegg 8 - Fundamentering 15-17.pdf 17,30 MB
Vedlegg 9 - Fundamenter 19A og B.pdf 3,65 MB
Vedlegg 10 - Notat om materialbruk med uttale fra Byantikvar.pdf 2,11 MB
Vedlegg 11 - SHA-plan, Sandviksboder antikvariske kaiprosjekt, kai A.pdf 663 KB
Vedlegg 11.1 - Fareidentifikasjon, Sandviksboder antikvariske kaiprosjekt.pdf 193 KB
Vedlegg 12 - RIG-R01 - Sandviksbodene Kai A - Prosjekteringsrapport.pdf 5,35 MB

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen