Jane Ahlström

Upphandlare

Tenders

Title Closing date
Konsult för översyn av Nodava. 2020/51 20.07.2020 16:00
Språkutbildning 2020/20 08.07.2020 16:00
Konsult för utredning av Nodavas verksamhet 2020/44 17.06.2020 16:00
IDRE ÅVC. Nybyggnad av kontorsbyggnad, stödmur, elstängsel, markarbeten m m. 2020/36 25.05.2020 16:00
Rekryteringstjänster 2020/21 07.05.2020 16:00
Nybyggnad av redskapsförråd, stödmur samt markarbeten vid Orsa ÅVC 2020/24. 24.04.2020 16:00
Hjullastare 2019/67
Doserkalk 2020/5 18.03.2020 16:00
Nybyggnad förråd och stödmur 2019/86 11.11.2019 16:00
Medicinskåp 2019/71 16.10.2019 16:00
Efterannons Elenergi 2019/19
Efterannons Taligenkänning 2018/78
Farligt avfall 2019/48
HVB-hem för vuxna, missbruk 2019/92 20.01.2020 16:00
Hjullastare 2019/67 27.11.2019 16:00
HVB-hem för barn och unga 2018/84 24.04.2019 16:00
Återvinningshus nybyggnation i Älvdalen 2019/87 18.11.2019 16:00
Nybyggnad återvinningshus 2019/80
Nybyggnad återvinningshus 2019/80 30.09.2019 16:00
Elenergi 2019/19 17.10.2019 16:00
Taligenkänning 2018/78 08.10.2019 16:00
Sjukgymnast/fysioterapeut 2019/62 19.09.2019 16:00
Drift av Tomtebogården och Ljungvägen 2018/29 14.05.2018 16:00
Farligt avfall 2019/48 10.09.2019 16:00
Efterannons Pensionsadministration 2018/103
Särskilt boende Tomtebogården 2019/57 22.08.2019 16:00
Upphandling Tomtebogården 2019/43 20.06.2019 12:00
Pensionsadministration 2018/103 26.04.2019 23:59
Terminalglasögon 2019/35 16.04.2019 16:00
Upphandling hyrbilar 2019/28 17.04.2019 16:00
Tjänster inom skogsbruk 2018/66
LOV Hemtjänstinsatser 31.12.2025 00:00
Bemanningstjänster sjuksköterskor 2018/98 08.02.2019 16:00
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag samt projektering av VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Behandling av träavfall 2017/86
Behandling/deponi av deponirest och asbest 2018/81
Behandling/deponi av deponirest och asbest 2018/81 05.12.2018 16:00
Tjänster inom skogsbruk 2018/66 16.11.2018 16:00
Konsult för vattenprospektering och vattenskyddsområden 28.08.2018 16:00
Konsult för utredning av socialförvaltningen i Moras verksamhet nattetid. Bemanning m.m. 2018/55 23.08.2018 12:00
Utredning av socialförvaltningen i Moras verksamhet nattetid. Bemanning m.m. 2018/55 07.08.2018 16:00
Rivning av Särna Reningsverk, gamla delen 2018/58 22.08.2018 16:00
Utbyggnad av Storsäterns ARV 2018/41 07.06.2018 16:00
Verksamhetsstyrning för enhetschefer inom socialförvaltningen 2018/50 26.06.2018 16:00
Carport ÅVC Mora 2018/47 25.06.2018 12:00
Efterannons Behandling av träavfall 2017/86
Nytt reningsverk Skattungbyn, Orsa 14.06.2018 16:00
Omhändertagande av dioxinförorenade massor 2018/34 21.05.2018 16:00
Utbyggnad av Storsäterns ARV 2018/41
Utbyggnad av Storsäterns ARV 2018/41 17.05.2018 16:00
Toppheden Högreservoar Idre Himmelfjäll, rör/ingjutningsgods, maskinell utrustning och svetsarbeten 2018/38 04.05.2018 12:00
Toppheden Högreservoar Idre Himmelfjäll 2018/35 04.05.2018 12:00
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag samt projektering av VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen 26.04.2018 16:00
Boendeplatser socialpsykiatri 2018/13 26.04.2018 16:00
Insamling och återvinning av förpackningar och returmaterial 2017/63
Företagshälsovård 2017/95 16.04.2018 16:00
Efter - Hjullastare - Nodava 2017/37
Behandling av träavfall 2017/86 28.02.2018 16:00
Behandling av träavfall 2017/86 28.02.2018 16:00
Insamling och återvinning av förpackningar och returmaterial 2017/63 12.02.2018 16:00
Insamling och återvinning av förpackningar och returmaterial 2017/63 12.02.2018 16:00
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag till utbyggnad av reningsverk 2017/54
Snöröjning/halkbekämpning i Orsa 2017/68
Transport av avfall 2017/59 07.12.2017 16:00
Efterannons Förbränning av hushållsavfall 2017/3
Efterannons Avfallspåsar för matavfall 2017/36
Bemanningstjänster lärare/pedagoger 2017/70 04.12.2017 16:00
Nyckelsystem för hemtjänsten/mekanisk och digital nyckelhantering 2017/24 30.10.2017 16:00
Snöröjning/halkbekämpning i Orsa 2017/68 24.10.2017 16:00
Snöröjning, halkbekämpning, Orsa 2017/21 07.09.2017 16:00
Avfallspåsar för matavfall 2017/36
Förbränning av hushållsavfall 2017/3
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag till utbyggnad av reningsverk 2017/54 25.09.2017 16:00
HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt stödboende för ungdomar 2017/16 11.09.2017 16:00
Avfallspåsar för matavfall 2017/36 28.08.2017 16:00
Hjullastare 2017/23
Hjullastare - Nodava 2017/37 06.07.2017 16:00
Hjullastare 2017/23 29.05.2017 16:00
Möbler till äldreboende Norra Noret 2017/9
Efterannons Slamhämtning och ledningsspolningstjänster 2016/73
Personliga assistenstjänster 2017/25 10.07.2017 16:00
Externa affärsrådgivare inom finansiering, lönsamhet, företagsöverlåtelser, företagsvärderingar, avtal och rådgivning kring försäljning och köp av företag 08.05.2017 16:00
Förbränning av hushållsavfall 2017/3 27.04.2017 16:00
Möbler till äldreboende Norra Noret 2017/9. 20.03.2017 08:00
Möbler till äldreboende Norra Noret 2017/9 20.03.2017 08:00
Slamhämtning och ledningsspolningstjänster 2016/73 15.02.2017 16:00
Julmåltid 27.10.2016 12:00
Personlig assistans 2016/65 25.10.2016 16:00
Särskilt boende 29.08.2016 23:59
Sjökalkning 30.06.2016 16:00
Rekryteringstjänster 14.06.2016 23:59
Boende -LSS 30.05.2016 23:59
Doserkalk 24.02.2016 12:00

Mercell Support

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 60
Mercell Support | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norwegen