Maj-Britt Brobakke

Tenders

Title Closing date
Tilbudsfase - IK-EØS 045-2023 Fagsystem for vei 04.09.2023 12:00
Kvalifikasjonsfase - IK-EØS 045-2023 Fagsystem for vei 30.06.2023 12:00
IK-EØS 023-2023 Konsulenttjenester digitalisering, virksomhetsutvikling og endring 23.05.2023 12:00
Kontraktstildeling - IK-EØS 036-2022 Program for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune.
Veiledende kunngjøring - ny responssenterløsning for helse- og omsorgstjenester
Kontraktstildeling - IK EØS 004-2022 Forvaltningssystem for eiendomsskatt
Helhetlig løsning for Asset Management i Bymiljøetaten.
Veiledende kunngjøring – fagsystemer for vedlikehold av vei og park med tilhørende elektriske installasjoner (Asset Management)
IK-FOR 013-2022 Digitalt treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenesten (2.gangs utlysning) 09.12.2022 12:00
IK-EØS 036-2022 Program for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune. 09.12.2022 12:00
IK-FOR 004-2022 Digitalt treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenesten
IK-FOR 004-2022 Digitalt treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenesten 12.09.2022 12:00
Tilbudsfase - IK EØS 004-2022 Forvaltningssystem for eiendomsskatt 06.10.2022 23:59
Nytt saksbehandlingssystem for innkreving (inkasso)
Programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
Rammeavtaler konsulenttjenester digitalisering og IKT
Kvalifikasjonsfase - IK EØS 004-2022 Forvaltningssystem for eiendomsskatt 29.08.2022 12:00
Veiledende kunngjøring - IKT-løsning for kontaktsenter og ekspedientstøtte
NOR 038-2021 Anskaffelse IKT-system for administrasjon av fagopplæring 31.08.2021 12:00
Veiledende kunngjøring - konsulenttjenester digitalisering og IKT
Kunngjøring om kontraktstildeling EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system (2.gangs utlysning)
Veiledende kunngjøring - nytt saksbehandlingssystem for innkreving (inkasso)
Intensjonskunngjøring om inngåelse av Avtale om kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan
Veiledende kunngjøring - IKT-system for administrasjon av fagopplæring (2.gang)
Veiledende kunngjøring - nytt fagsystem for eiendomsskatt
Tilbudsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse av Facility Management system (2.gangs utlysning) 26.10.2021 12:00
Veiledende kunngjøring - Kartleggingsverktøy for psykometriske tester
Veiledende kunngjøring - Løsning for selvbetjent resepsjon og informasjonskiosker
Kvalifikasjonsfase - EØS 073-2020 Anskaffelse av kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan
Kvalifikasjonsfase - EØS 073-2020 Anskaffelse av kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan 20.01.2021 12:00
Tilbudsfase - EØS 073-2020 Anskaffelse av kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan 08.04.2021 12:00
FOR 052-2021 Sikkerhetstest IKT-fagsystem i Bergen kommune 06.10.2021 12:00
Intensjonskunngjøring om inngåelse av Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer i Bergen kommune. (2. gangs kunngjøring)
Intensjonskunngjøring om inngåelse av Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer i Bergen kommune
Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system (2.gangs utlysning) 20.09.2021 12:00
Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system
Tilbudsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse av Facility Management system 01.09.2021 12:00
Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system 22.06.2021 12:00
Kunngjøring om kontraktstildeling EØS 074-2020 Rammeavtale om levering av konsulenttjenester UNIT4 ERP
Veiledende kunngjøring - IKT-system for administrasjon av fagopplæring
Veiledende kunngjøring - Lese- og skrivestøtteprogram for barnehager og skoler
EØS 074-2020 Rammeavtale om levering av konsulenttjenester UNIT4 ERP 15.03.2021 12:00
Kunngjøring om kontraktstildeling EØS 071-2020 Konsulentbistand til forvaltning og utvikling av fagsystemene VAKO og Boinfo
FOR 071-2020 IT-sikkerhetsrevisjon og rådgivning 05.01.2021 12:00
Veiledende kunngjøring – helhetlig ID-håndtering i Bergen kommune
EØS 071-2020 Konsulentbistand til forvaltning og utvikling av fagsystemene VAKO og Boinfo 07.01.2021 12:00
Veiledende kunngjøring - rammeavtale konsulenttjenester UBW Økonomi
Tilbudsfase - EØS 046-2020 Anskaffelse av system for bruk av offentlig areal (BOA) 08.01.2021 12:00
Veiledende kunngjøring - konsulentbistand utvikling og forvaltning fagsystemene VAKO og Boinfo
Kvalifikasjonsfase - EØS 062-2019 Anskaffelse av felles kundestøttesystem 02.06.2020 12:00
Tilbudsfase - EØS 062-2019 Anskaffelse av felles kundestøttesystem 30.06.2020 12:00
Veiledende kunngjøring - felles kundestøttesystem

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen