Kurt Grönsund

Tenders

Title Closing date
IT-Klient utrustning EttIT
Infrastruktur It Antilopen & Täppan 24.05.2022 23:59
IT-Klient utrustning EttIT 03.05.2022 23:59
Direktupphandling Rekrytering Ekonomichef 11.04.2022 23:59
Anläggningsentreprenader VA och mark
Va-utbyggnad Skäralid Etapp 2 04.02.2022 23:59
Förmåns portal Klippans och Svalövs kommuner
Anläggningsentreprenader VA och mark 23.11.2021 23:59
IT-infrastruktur Vedbyskola 08.11.2021 00:00
Asfaltsbeläggningar i Klippans kommun 09.09.2021 23:59
Förmåns portal Klippans och Svalövs kommuner 14.09.2021 23:59
Systemstöd till Plan och byggavdelningen 31.08.2021 23:59
Gemensam serverplattform och lagring IT4K
Teknisk infrastruktur IT 4K
Gemensam serverplattform och lagring IT4K 16.06.2020 23:59
GIS-lösning 6K 07.04.2020 23:59
Teknisk infrastruktur IT 4K 21.01.2020 23:59
Konsulttjänster avseende utrivning av vattenkraftverk och återställning i Rönne Å 27.08.2019 23:59
Skötsel, tillsyn och underhåll av kraftverk Klippans kommun 30.07.2019 23:59
Totalentreprenad för nybyggnad av serverrum 07.05.2019 23:59
Underhåll av offentlig belysning inom Klippans kommun 22.04.2019 23:59
Skötsel av Grönytor 02.04.2019 23:59
RFI Pedagogisk plattform Klippan 09.04.2019 23:59
Serviceavtal 6K Telefoni 02.04.2019 23:59
ÖVERFÖRINGSLEDNING ÖSTRA LJUNGBY - LYCKÅS ETAPP 1 16.01.2019 23:59
Flexibel skola, Kristoffers väg VA-utbyggnad 07.12.2018 23:59
Bilpool Klippans kommun 30.10.2018 23:59
Dataskyddsombud 02.10.2018 23:59
Revisionstjänster 25.09.2018 23:59
Anbud avseende Mobiltelefoner Bjuv, Klippan och Åstorps kommuner 14.03.2017 23:59
Verksamhetssystem för effektiv handläggning av arbetsmarknadsåtgärder 29.05.2018 12:00
Blockförhyrning LSS-Boende - Servicebostad 12.06.2018 23:59
Förpackningslösnings för måltider 30.01.2018 23:59
Ledarskapsutveckling 17.01.2018 23:59
Kopierings- och tryckeritjänster 12.12.2017 23:59
Designprojektledare Skola 14.11.2017 23:59
Revisionstjänster Klippans kommun 2017 17.10.2017 23:59
Flerfunktions kopiatorer Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorps kommuner 05.09.2017 23:59
Skatepark Klippan 31.05.2017 23:59
Anbud avseende Mobiltelefoner Bjuv, Klippan och Åstorps kommuner. 14.03.2017 23:59
Stationstankning Klippans Kommun 2016
Armaturbyte Klippan 2015
Stöd för Skolutveckling klippans kommun 17.05.2016 23:59
Bemanning Hälso och sjukvårdspersonal 05.04.2016 23:59
Livsmedel Klippan 2015
Armaturbyte Klippan 2015 23.09.2015 23:59
Livsmedel Klippan 2015 18.09.2015 23:59
Chefsutbildningar 11.05.2015 23:59
Entreprenad nytt yt-skikt Åbyvallen 25.11.2014 23:59
Planeringsverktyg för hemtjänsten
Ramavtal avseende om och tillbyggnad samt Fastighetsunderhåll Klippans kommun 2014 23.06.2014 23:59
Larm och larmmottagning för Hemtjänsten
Planeringsverktyg för hemtjänsten 11.02.2014 23:59
Konsulttjänster IT-samordning 21.01.2014 23:59
Ärendehantering Kundtjänst 12.11.2013 23:59
Larm och larmmottagning för Hemtjänsten 29.10.2013 23:59

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen