Markedsindsigt

Ét værktøj – designet til at overvåge dine konkurrenter

Markedsindsigt er et unikt værktøj designet til at overvåge virksomheder, der sælger til den offentlige sektor.

Hør mere om Markedsindsigt

Vores nyeste værktøj er Markedsindsigt

Forestil dig at du nemt kan få et overblik over dine konkurrenters nuværende kontrakter med det offentlige – hvornår er de indgået, til hvilken sum og hvornår skal de genforhandles.

At du har et nyt produkt som skal på markedet og nemt kan se hvilke af dine konkurrenter, som allerede leverer lignende til det offentlige.

Eller at du kender dine konkurrenter, men er usikker på deres markedsandele hos det offentlige.

Samtidig kan du blive notificeret når dine konkurrenter får tildelt kontrakter, så du altid er ajour med dit marked.

Vores nyeste værktøj er Markedsindsigt

Få svar på:

Hvem vinder hvilke kontrakter?

Hvilke leverandører leverer mest til det offentlige?

Hvilken kontaktperson skal du påvirke for at stille dig i den bedste situation inden næste udbud?

Hvor store kontrakter indgås der i dit marked?

Vi har valideret og kvalitetssikret informationer om offentlige udbud, indkøb, kontrakttildelinger og kontraktudløb, udbudsplaner samt lead baseret på politiske beslutninger fra byråds- og udvalgsmøder, så de indeholder den information til dig, som ønsker at blive endnu stærkere i salget til det offentlige.

Med Mercell Markedsindsigt kan du:

Identificere og overvåge konkurrenter

Vurdere konkurrenters markedsposition – i Danmark og i udlandet

Få overblik over nøgleindikatorer, der kan hjælpe med at forstå konkurrenternes succes- og vækstudviklingstendenser

Undersøge potentielle markeder og segmenter

Kvalitetssikring af al data

Siden 2001 har vi i Mercell indsamlet, valideret og kvalitetssikret informationer om offentlige udbud, indkøb, kontrakttildelinger og kontraktudløb, udbudsplaner samt lead baseret på politiske beslutninger fra byråds- og udvalgsmøder. Informationerne er samles i vores portal, hvor databasen altid er online opdateret med unikke data om det offentlige marked.

Det betyder at vi sikrer at der er de rigtige CPV-koder, så du modtager det der er vigtigt i din forretning, på rette tid. Vi sikrer at vores kontaktdatabase er opdateret, så du kan komme i kontakt med de rette personer, inden indkøbet foretages.

Vi minder dig om hvilke rammeaftaler der snarligt står til genforhandling, så du og din forretning er forberedt når aftalen skal genforhandles.

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Kontakt os

63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 5000 Odense C, Danmark