Markedsindsigt

Designet til at overvåge dine konkurrenter

Markedsindsigt er designet til at overvåge virksomheder, der sælger til den offentlige sektor. Du får unikke informationer om konkurrenter og samarbejdspartnere.

Kan du undvære Markedsindsigt?

Forestil dig at du nemt kan få et overblik over dine konkurrenters nuværende kontrakter med det offentlige – hvornår de er indgået, til hvilken sum og hvornår de skal genforhandles.

Du kan vurdere markedspotentialet for et eksisterende eller nyt produkt, da du kan få indsigt i hvilke leverandører, som allerede leverer lignende til det offentlig. Eller du kender dine konkurrenter, men er usikker på deres markedsandele og hvilke konkrete kunder der kan være interessant.

Du kan vælge at blive notificeret når dine konkurrenter får tildelt kontrakter, så du altid er ajour med dit marked.

Markedsindsigt fungerer på den måde, at alle de data som vores researchere registrerer i portalen bliver kombineret med andre offentlige informationer om f.eks. virksomhed, regnskaber mv. Det er naturligvis kun muligt at få oplysninger, som i forvejen er offentlig tilgængelig, men data er valideret og struktureret af Mercell, så de giver værdi som unik information, der ellers ikke er tilgængelig.

Vælg den markedsovervågning, som dækker dine og virksomhedens behov

Markedsindsigt indgår i licenspakken Premium, men se hvilke andre informationer du kan få her.
Kan du undvære Markedsindsigt?

Med Mercell Markedsindsigt kan du:

Identificere og overvåge konkurrenter

Vurdere konkurrenters markedsposition – i Danmark og i udlandet

Få overblik over nøgleindikatorer, der kan hjælpe med at forstå konkurrenternes succes- og vækstudviklingstendenser

Undersøge potentielle markeder og segmenter

Kvalitetssikring af al data

Siden 2001 har vi i Mercell indsamlet, valideret og kvalitetssikret informationer om offentlige udbud, indkøb, kontrakttildelinger og kontraktudløb, udbudsplaner samt lead baseret på politiske beslutninger fra byråds- og udvalgsmøder. Informationerne er samles i vores portal, hvor databasen altid er online opdateret med unikke data om det offentlige marked.

Det betyder at vi sikrer at der er de rigtige CPV-koder, så du modtager det der er vigtigt i din forretning, på rette tid. Vi sikrer at vores kontaktdatabase er opdateret, så du kan komme i kontakt med de rette personer, inden indkøbet foretages.

Vi minder dig om hvilke rammeaftaler der snarligt står til genforhandling, så du og din forretning er forberedt når aftalen skal genforhandles.

Hør mere om Markedsindsigt

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Kontakt os

63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark