Forsvarsbygg - Udbud

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
CVR nummer: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Afdeling Tidsfrist
R01056 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester REVE Agder og omegn 22-08-2022
R01298 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Frigård 07-09-2022
R01295 Vintervedlikehold Hammernesodden 09-09-2022
Prekvalifisering - Anskaffelse av trykkeritjenester for trykking av kart 12-08-2022
302236 - Innvendig rehabilitering av sanitærbygg - Frigården, Stjørdal kommune 23-08-2022
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen (2. gangs utlysning) 22-08-2022
C03124 Riving Meldalsveien Ørland 01-09-2022
R01283 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester REMI Ørland 31-08-2022
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14-09-2026
302456 - Utskifting av tre heiser ved Ørland flystasjon 02-09-2022
Del II - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 17-08-2022
Konkurranse C03350 - 710220 Riving av bunkersanlegg - Kongshaugen 19-08-2022
Innovasjonspartnerskap - Forsvarsbygg - fleksible, mobile og bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly 31-08-2022
Innovasjonspartnerskap - Forsvarsbygg - fleksible, mobile og bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly - Konkurransefase 03-10-2022
R01242 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester REVE Agder og omegn 24-08-2022
REMI - Bjugn - vintervedlikehold 25-08-2022
R01296 Vintervedlikehold Hammerkammen 09-09-2022
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01-07-2030
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase / Bid Phase 15-09-2022
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08-04-2032
2022/2124 - R01247 Byggevarer Rogaland 30-08-2022
C03605 - Risiko og usikkerhetsanalyse - støy - Evenes 10-08-2022
Konkurranse C03700 - Fornying av Noviklinja (2.gangs utlysning) 18-08-2022
Idretts- og treningsutstyr til Evenes Flystasjon 31-08-2022
2020/2783 - R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern 15-08-2022
100729 - C03472 - POTV Tilpasninger - Porsangmoen - Entreprise 02-09-2022
Flerårig avtale - R01274 Vintervedlikehold REHÅ - Stø Langnes 10-08-2022
Flerårig avtale - R01275 Vintervedlikehold REHÅ - Kinnvollen og Nordmela 10-08-2022
100038 - C02813 - Akershus Festning - Bygning 3 - Entreprise - Nødvendige arbeider 30-08-2022
R01248 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester RENO Vest-Finnmark 26-08-2022
Flerårig avtale R01244 - vintervedlikehold region nord, Porsangmoen 23-08-2022
2022/3156 renovering sanitærrom Helligskogen, region nord 30-08-2022
Konkurranse C03594 – Flerbrukshangar Bardufoss - 100976 31-08-2022
R01243 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester REMI Stjørdal og Trondheim 29-08-2022
Konkurranse C03533 – Lagerhall Bardufoss - 100977 31-08-2022
Konkurranse: 302466 - Utskiftning ventilasjonsaggregater Huseby 26-08-2022
R01299 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Drevjamoen 06-09-2022
REMI - vintervedlikehold - Kalvå, Sankthansholet, Lerberen, Uthaug 01-09-2022
R01297 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Gråkallen 08-09-2022
Konkurranse C03617 - Akkasæter Anleggsentreprise Infrastruktur - 100975 26-08-2022
Produktgruppe Titel Type Udløbsdato Afdeling Kontakt Leverandør
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
2022/1029 - Fasade restaurering Tittelsnes fort - REVE Enkeltanskaffelse 31-08-2022 Tonje Dahle Berge Sag og Trelast
2022/1936 Restaurering av middelaldermur - Bergenhus - REVE Enkeltanskaffelse 31-10-2022 Tonje Dahle Rune Johannessen AS
2022/1363 - Utskiftning av anoder på ubåtkai - Haakonsvern - REVE Enkeltanskaffelse 31-12-2022 Tonje Dahle IMC Diving AS
2022/2182 Sikringsbommer til Kjevik leir Varekjøp 30-09-2022 Tonje Dahle NOS AS
2022/2456 Storkjøkken - Haakonsvern Enkeltanskaffelse 30-09-2022 Tonje Dahle Bergen Storkjøkkensenter AS

Ingen resultater

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark