Forsvarsbygg - Udbud

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
CVR nummer: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Afdeling Tidsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14-09-2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01-07-2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08-04-2032
Konkurranse - Opprydding Gløshaugen fjellanlegg - Andøy kommune - prosjekt 710196 31-05-2023
Konkurranse C03585 Generalentreprise RVS - 100809 02-06-2023
100828 - C03706 - Totalentreprise - Rehabilitering og nytt tilbygg på kjøkken og spisemesse ved Ørland flystasjon 31-05-2023
C04148 - Utskiftning infrastruktur Fredriksvern festning - 100964 - konkurransefase 07-06-2023
Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern 30-05-2023
160055 - Banak flystasjon - PFAS prøvetaking - Lakselv 31-05-2023
C04097 - 100880 - Entreprise - Oppgradering SØF - Porsangmoen 14-06-2023
R01404 - Konsulentbistand integrasjonstjenester 02-06-2023
C03952 Kvalifisering Prosjekt 100609 Infra Værnes Elektro 06-06-2023
C03952 Prosjekt 100609 InfraVærnes Elektro 31-08-2023
R01231 - Forvaltning og kjøp av elektrisk kraft 14-06-2023
Konkurranse C03995 - Akkasæter Teknisk bygg - 100975 09-06-2023
100882 - C04161 - Dapmot – Totalentreprise - Kontorbygg 02-06-2023
Parallell rammeavtale - R01286 Elektrotjenester - flere regioner 07-06-2023
2023/2174 Etablere ny garderobe, Heggelia leir, Målselv kommune 07-06-2023
Konkurranse - Solceller og batteribank Rygge militære flyplass 12-06-2023
2023/2241: Flerårig avtale vintervedlikehold Akershus festning 16-06-2023
160049 - Karljohansvern Horten - Fjerning av forurensede masser strand sør 08-06-2023
C04160 - 100881 - Porsangmoen - Ny Adkomst - Utførelsesentreprise 07-06-2023
2023/923: Flerårig avtale vintervedlikehold Kjeller 15-06-2023
Konkurranse C04057 - Totalentreprise vannverk - 100439 20-06-2023
2023/953: Flerårig avtale Karljohansvern 15-06-2023
Sommervedlikehold Kuhaugen leir 30-05-2023
R01356 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Salten 23-06-2023
R01257 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Romerike, Oslo og Oslofjord 23-06-2023
R01256 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Sørvest 23-06-2023
R01255 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Vestland 23-06-2023
R01254 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Innlandet 23-06-2023
R01253 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Trøndelag 23-06-2023
R01245 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Finnmark og Nord-Troms 23-06-2023
R01252 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Hålogaland, Sør-Troms og Midt-Troms 23-06-2023
2022/4925: rammeavtale for levering av pellets - Huseby og Bæreia 23-06-2023
2023/912: Flerårig avtale Vintervedlikehold Fredriksvern 15-06-2023
Vedlikehold murfasader Donjonen, Kristiansten festning, Trondheim 19-06-2023
C04181 Anleggsentreprise - Etablering av baneanlegg til landskytterstevnet Heistadmoen 2025 - 100980 20-06-2023
C04182 Byggentreprise - Etablering av baneanlegg landskytterstevnet Heistadmoen 2025 - 100980 20-06-2023
Produktgruppe Titel Type Udløbsdato Afdeling Kontakt Leverandør
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 29-02-2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 31-10-2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 31-10-2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 14-09-2023 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 31-10-2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 31-10-2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 31-12-2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 01-01-2024 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 31-01-2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 31-01-2024 Tonje Dahle HRP AS
Minikonkurranse R01057 - Tak- og fasadearbeid Sverresborg Avrop på rammeavtale 27-10-2023 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 19-09-2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
Minikonkurranse R01057 - Skifte vinduer og beslag i sørfasade, Korvetten Avrop på rammeavtale 30-09-2023 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
2023021716 - Etablering av nødstrøm Region vest Setnesmoen Enkeltanskaffelse 28-09-2023 Tonje Dahle Moen J.O Anlegg AS

Ingen resultater

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark