Forsvarsbygg - Udbud

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
CVR nummer: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Afdeling Tidsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14-09-2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01-07-2030
Kontrakt C02589 Prosjekt 100471 Byggherreombud Helikoptertrener 23-06-2022
Enkeltanskaffelse RENO - konkurranse -Scanning av rør Sørreisa 31-05-2022
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08-04-2032
Konkurranse - Elektronisk sikring Evenes 20-06-2022
100889 - Porsangmoen - Ny beltevask med returpunkt - C03406 - Totalentreprise 24-05-2022
Konkurranse - Ombygging av sanitærfasiliteter i mannskapsforlegning - Værnes 25-05-2022
302232 - Utvendig vask og maling av trebygning - Setnesmoen leir 30-05-2022
R01210 - Sommer- og vintervedlikehold på Fredriksten festning 31-05-2022
Flerårig avtale - Vintervedlikehold REHÅ - Himmeltind 30-05-2022
C03388 Innleie Ørland Prosjekt 100291 20-06-2022
R00528 - Rammeavtale på rørleggertjenester for region Øst (vest for Mjøsa) 07-06-2022
R00568 - Rammeavtale på rørleggertjenester for region Øst (øst for Mjøsa) 07-06-2022
R00575 - Rammeavtale på rørleggertjenester for region Viken (Østfold) 07-06-2022
R00587 - Rammeavtale på rørleggertjenester for region Viken (Vestfold/Buskerud) 07-06-2022
R00573 - Rammeavtale på rørleggertjenester for region Viken (Romerike) 07-06-2022
2022/1075 Asfaltering Pasvik grensestasjon og Jarfjord grensestasjon, arena Høybuktmoen, Sør-Varanger kommune 10-06-2022
Flerårig avtale - Vintervedlikehold REHÅ - Bjerkvik og Skoddeberg 30-05-2022
Rammeavtale maling flyplassmerking rullebane på Bardufoss, Andenes, Rygge og Ørland (opsjon merking andre rullebaner) 31-05-2022
Strakstiltak festningsmurer Kongsvinger festning - prosjekt 100907 08-06-2022
Flerårig avtale - Vintervedlikehold REHÅ - Ramsund 07-06-2022
Rammeavtale R01229 Byggeledelse til vedlikeholdsfasiliteter med kaianlegg nye ubåter 21-06-2022
302260 - Asfaltutbedringer ved Drevjamoen 13-06-2022
R01149 og R01160 Renovasjonstjenester region Viken samt region øst (to selvstendige delkontrakter) 31-05-2022
Del I - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 17-06-2022
2022/18002 Utbedring flyoperative flater, Bardufoss, Målselv kommune 07-06-2022
Konkurranse - Riving av taubaner 03-06-2022
Anskaffelse av kurs- og undervisningstjenester innen fagfeltet IKT (NY) 03-06-2022
Del II - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 17-08-2022
Totalentreprise 8407 - Prosjekt 110440 Høybuktmoen garasje og lager 15-06-2022
100877 - C03291 - Porsangmoen - Oppgradering av infrastruktur - E01 - Generalentreprise 10-06-2022
100950 - C03427 - Setertun – Fornyelse tak - Generalentreprise - ny utlysning 01-06-2022
C03491 - Fjerning av forurensede masser på Karljohansvern Horten 17-06-2022
R01151 - Energioppfølgingssystem (EOS) 01-07-2022
302526 - vedlikehold av yttervegg kadettbrakka - Stavern 30-05-2022
Produktgruppe Titel Type Udløbsdato Afdeling Kontakt Leverandør
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS

Ingen resultater

Organisation

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Organisation | Øster Allé 48, 8. Sal, 2100 København, Danmark