Forsvarsbygg - Udbud

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
CVR nummer: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Afdeling Tidsfrist
Overgrunn tankanlegg F34 drivstoff til Terningmoen leir 08-12-2021
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14-09-2026
EBA Haakonsvern - E03 Skipsheis 10-12-2021
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 15-12-2021
Anskaffelse av kurs- og undervisningstjenester innen fagfeltet IKT 06-01-2022
C03151 - Lagerinnredning - Prosjekt 110170 08-12-2021
ANS - Rammeavtale - Service og reparasjon av hvitevarer i region øst 07-12-2021
2021/5499 Renovering kaserne Jørstadmoen, Bardufoss, Målselv kommune 06-01-2022
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2023
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 15-12-2021
Anskaffelse av fjernstyrt beltegående beitepusser til Værnes 07-12-2021
2021/1201 Ombygging SKG-bygget, Skjold leir, Målselv kommune 01-12-2021
Konsulenttjenester - prosjektleder til prosjekt "Innsikt" 15-12-2021
R00858 - Kvalitetssystem 17-12-2021
R01144 - Rammeavtale for rådgivning strategisk EBA planlegging 20-12-2021
2021/4271 - Orgel Akershus slott 14-01-2022
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase 01-04-2022
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01-07-2030
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 15-12-2021
R01138 Tilbudsfase prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 05-01-2022
Produktgruppe Titel Type Udløbsdato Afdeling Kontakt Leverandør
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 31-12-2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Ingen resultater

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Øster Allé 48, 8. Sal, 2100 København, Danmark