Valmieras pilsētas pašvaldība - Udbud

Valmieras pilsētas pašvaldība
Lāčplēša iela 2
LV-4201 Valmiera
Letland
CVR nummer: 90000043403


Titel Afdeling Dato for publicering
Iepirkuma plāni: Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Google G Suite Basic abonēšanas pagarināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības gada revīzijas pakalpojumu sniegšana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Robotikas apmācību pakalpojuma nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Ietekmes uz vidi novērtējums tehniskā projekta grozījumiem, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Grīdas segumu un logu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Sadzīves tehnikas piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Ziedu un kokaugu stādu iegāde Valmieras pilsētas apstādījumiem, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera” izplatīšana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras muzejam, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai un tās iestādēm, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera” druka, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Dārza ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Beātes ielai), Valmierā pārbūve, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-03-2020
Iepirkuma plāni: Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-03-2020
Iepirkuma plāni: Arheoloģiskās izpētes darbi Valmieras pils D korpusā, estrādes platformas būvniecības laukumā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-03-2020
Iepirkuma plāni: Eksporta ielas un stāvlaukumu Eksporta ielā 8 izbūve un lietus ūdens kolektora pārbūve Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-03-2020
Iepirkuma plāni: Ēku un būvju demontāža un teritorijas attīrīšana Dzelzceļa ielā 9, Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-03-2020
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas un gaismas tehnikas piegāde Valmieras Kultūras centram, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 01-04-2020
Iepirkuma plāni: Skolas pārbūve Leona Paegles ielā 40, Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13-05-2020
Iepirkuma plāni: Apstādījumu ierīkošana Beātes, Rubenes, Matīšu, Mālu un Limbažu ielas krustojuma rotācijas aplī, Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-05-2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, 2020, decembris, 42000 Eur - 135000 Eur 20-05-2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijas dizaina projekta realizācija, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 29-05-2020
Iepirkuma plāni: Interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22-07-2020
Iepirkuma plāni: Gājēju drošības saliņu izbūve Rubenes ielā un Matīšu šosejā, Valmierā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22-07-2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības ēku jumtu remonts, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22-07-2020
Iepirkuma plāni: Mikroautobusa iegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu darba nodrošināšanai, 2020, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 24-07-2020
Iepirkuma plāni: Sporta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana vieglatlētikas manēžā un stadionā Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, 2020, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 29-07-2020
Iepirkuma plāni: Apstādījumu ierīkošana Beātes, Rubenes, Matīšu, Mālu un Limbažu ielas krustojuma rotācijas aplī, Valmierā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30-07-2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības 2020., 2021. un 2022.gada finanšu pārskata revīziju veikšana, 2020, 3. ceturksnis 03-08-2020
Iepirkuma plāni: Grīdas uzkopšanas mašīnu piegāde Valmieras Viestura vidusskolai, Valmieras 5. vidusskolai un Dienesta viesnīcai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20-08-2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Alvila Freimaņa ielas (posmā no Rīgas līdz Somu ielai) pārbūve Valmierā", 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23-10-2020
Iepirkuma plāni: Koku kopšanas darbi Raiņa ielā, Dīvaliņa ielā un Cēsu ielā, Valmierā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-10-2020
Iepirkuma plāni: Stratēģijas izstrāde "Vieda Valmiera", 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-10-2020
Iepirkuma plāni: Stikla tāfeļu piegāde un uzstādīšana Valmieras Valsts ģimnāzijai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05-01-2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Ēku un būvju demontāža un teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielā 1, Valmierā", 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05-01-2021
Iepirkuma plāni: Valmieras industriālo teritoriju administrēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05-01-2021
Iepirkuma plāni: Pleskavas ielas, Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05-01-2021
Iepirkuma plāni: Ielu satiksmes uzturēšanas darbi, 2021, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 27-01-2021
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvniecība, 2021, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 27-01-2021
Iepirkuma plāni: Maināmo paklāju un grīdas sausās uzkopšanas darbarīku nomas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 12-02-2021
Iepirkuma plāni: Stratēģijas izstrāde "Vieda Valmiera", 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Viengadīgo un daudzgadīgo stādu piegāde Valmieras pilsētas apstādījumiem, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Remontdarbi ēkā Bastiona ielā 24, Valmierā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai un tās iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Google G Suite Basic abonēšanas pagarināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Remontdarbi ēkā Stacijas ielā 26, Valmierā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas un automātiskās centrālās trauksmes balss izziņošanas sistēmas izbūve Dienesta viesnīcā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Robotikas apmācību pakalpojuma nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, 2021, 3. ceturksnis 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumi Valmieras pilsētas pašvaldības objektos, 2021, 3. ceturksnis 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Grīdas segumu un logu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas bērnu rotaļu laukumos, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas sistēmas piegāde un gaismas tehnikas piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Žalūziju piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2019, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 20-03-2019
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas un apgaismojuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 21-03-2019
Iepirkuma plāni: Ēkas pārbūve Georga Apiņa ielā 12, Valmierā, 2019, aprīlis, 170000 Eur - 5548000 Eur 28-03-2019
Iepirkuma plāni: Izmaiņu izstrāde būvprojektam „Vieglatlētikas manēža un stadions Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā”, 2019, 1. ceturksnis 30-04-2019
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas remonts Cēsu ielā 4, Valmierā, 2019, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 28-05-2019
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-05-2019
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2019, jūlijs, 42000 Eur - 144000 Eur 15-07-2019
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2019, jūlijs, 42000 Eur - 144000 Eur 17-07-2019
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera” druka, 2019, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 20-08-2019
Iepirkuma plāni: Dakstiņu ielas (posmā no Matīšu šosejas līdz Ķieģeļu ielai) un Ķieģeļu ielas (posmā no Dakstiņu ielas līdz veikala DEPO iebrauktuvei) Valmierā izbūve (1. un 2.kārta), 2019, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 21-08-2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Valmieras Kultūras centra Rīgas ielā 10, Valmierā pārbūve" ekspertīze, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 26-09-2019
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 06-02-2020
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma izbūve Mujānu un Nauču ielā Valmierā, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 06-02-2020
Iepirkuma plāni: Veloparka un rotaļu laukuma Rīgas ielā 43, Valmierā labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 06-02-2020
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 11-02-2020
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas un apgaismošanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valmieras Kultūras centram, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Ārējo tīklu papilddarbi objektā "Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves 4.kārta", 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Valmieras 5.vidusskolas teritorijas labiekārtojuma izbūve (1. un 3.kārta), 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Klientu aprūpes funkcionālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pansionātam “Valmiera”, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas bērnu rotaļu laukumos, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības ēku telpu uzkopšana un ēku apsaimniekošana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta ekspertīze, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Arheoloģiskās izpētes darbi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Arheoloģiskā uzraudzība, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumi Valmieras pilsētas pašvaldības objektos, 2020, 2. ceturksnis 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Mājsaimniecības tehnikas piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas ietvju un zaļās zonas sakopšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Augu piegāde, apstādījumu ierīkošana, ierīkoto apstādījumu uzturēšana un kopšana Beātes ielas, Rubenes ielas, Matīšu ielas, Mālu ielas un Limbažu ielas krustojuma rotā…, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Viesnīcas un vieglatlētikas manēžas mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana objektā “Vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā”, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Koku kopšanas darbi Valmieras pilsētā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Klientu aprūpes funkcionālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pansionātam "Valmiera", 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Stratēģijas un attīstības programmas izstrāde Valmieras novadam, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-02-2021
Iepirkuma plāni: Augu piegāde, apstādījumu ierīkošana, ierīkoto apstādījumu uzturēšana un kopšana Rīgas ielas un Matīšu ielas krustojuma rotācijas aplī, Valmierā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10-03-2021
Iepirkuma plāni: Jaunizveidojamā Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22-03-2021
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas teritoriju kopšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 06-04-2021
Iepirkuma plāni: Pirmsskolas izglītības iestādes Palejas ielā 5, Valmierā pārbūve, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14-04-2021
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvniecība, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14-04-2021
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas, gaismas un citas elektrotehnikas piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 19-04-2021
Iepirkuma plāni: Interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22-04-2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Rūpniecības ielas (posmā no Kauguru ielas līdz Dzelzceļa ielai (2.kārta)) pārbūve, iebrauktuves un stāvlaukuma izbūve Rūpniecības i…, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27-04-2021
Iepirkuma plāni: Dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā 25B, Valmierā (2.kārta), 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28-04-2021
Iepirkuma plāni: Valmieras sākumskolas ventilācijas sistēmu izbūve Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28-04-2021
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11-05-2021
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Loku ielā (posmā no Brīvības līdz Burtnieku ielai), Valmierā, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 19-05-2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Pirmsskolas izglītības iestādes pārbūve Palejas ielā 5, Valmierā”, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 31-08-2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā 25B un Ausekļa ielā 25C, Valmierā (2.kārta un 3.kārta)”, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 31-08-2021
Iepirkuma plāni: Augu stādu iepirkums, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06-09-2021
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana strādājošajiem, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 06-09-2021
Iepirkuma plāni: Valmieras 2.vidusskolas telpu atjaunošanas būvniecības dokumentācijas izstrāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-09-2021
Iepirkuma plāni: Kurināmo granulu piegāde Brenguļu, Kauguru, Trikātas apvienības pārvaldei, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15-09-2021
Iepirkuma plāni: Pirmsskolas izglītības iestādes "Burtiņš" ēkas piebūves būvniecība un teritorijas labiekārtošana Ozolu ielā 2A, Valmiermuižā, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15-09-2021
Iepirkuma plāni: Pandusu izbūve Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas grupām Jumaras ielā 9, Valmierā, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27-10-2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Zāļu ielas (posmā no Rūpniecības ielas līdz Lodes ielai 1A), Valmierā pārbūve”, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27-10-2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Skolas pārbūve Raiņa ielā 11, Valmierā (1., 2., 3. un 4.kārta)”, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02-11-2021

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Øster Allé 48, 8. Sal, 2100 København, Danmark