Dansk Erhverv - Udbud skal fremover gennemføres elektronisk

Dansk Erhverv - Udbud skal fremover gennemføres elektronisk

 

Fra den 1. juli 2018 skal alle ordregivende myndigheder gennemføre udbud elektronisk. Det betyder i praksis, at al kommunikation mellem private virksomheder og ordregiveren under en udbudsprocedure skal ske elektronisk.

Kravet om at gennemføre udbud elektronisk gælder for udbud, der er offentliggjort ved udbudsbekendtgørelser fra den 1. juli 2018, og omfatter kontrakter, der udbydes efter reglerne i udbudslovens afsnit II (EU-udbud) og III (Light-regimet) samt forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark