Håndtering af flere ESPDer nu muligt i vores Udbudsportal

Håndtering af flere ESPDer nu muligt i vores Udbudsportal

Det har længe været muligt for tilbudsgivere at udarbejde ESPDet direkte i vores Udbudsportal, men nu er det også muligt at håndtere flere ESPDer. Det vil sige, at hvis en tilbudsgiver indgår forpligtende samarbejde med en eller flere underleverandører, indgår i et konsortium eller lignende, så kan to eller flere udfylde ESPDet direkte i portalen.

Når ordregiver vælger, at tilbudsgiverne skal udfylde ESPDet i portalen, vil det fremover betyde at både den ansvarlige tilbudsgiver, og øvrige som tilbuddet er baseret på, skal udfylde ESPDet direkte i portalen. Samtidig bliver både ordregiver og tilbudsgiver fri for at arbejde med vedhæftede filer, f.eks ESPDet i pdf eller Kommissionens xml. (eESPD).

Det er nemt for alle parter, for opgaven med at få udfyldt ESPDet er understøttet af en enkel proces, hvor den ansvarlige tilbudsgiver kan markere, at tilbuddet er baseret på en samarbejdspartner, og direkte i portalen inviteres den eller de, som skal udfylde ESPDet. Det kontrolleres automatisk, om alle ESPDer er udfyldt inden tilbud kan afsendes.

Er der spørgsmål til håndtering af ESPDet, så kan vores supportteams selvfølgelig kontaktes – hhv. Team Offentlig som supporterer indkøbere, og Team Erhverv som supporterer leverandører.

Kontaktoplysninger finder du her

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører indenfor formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked.

Kontakt

Kontakt os

63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Østre Stationsvej 33, Vestfløjen, 5000 Odense C, Danmark