Ny funktionalitet

Vores udbudsportal omfatter nu også ESPDet

Vi har gjort det nemmere for både ordregiver og tilbudsgivere at håndtere ESPDet i forbindelse med gennemførsel af en udbudsproces.

I vores Udbudsløsning kan ordregiver vælge at håndtere ESPDet, som en del af udbudsprocessen og det betyder at ordregiver har fået 2 nye faner under Kriterier, henholdsvis Udelukkelsesgrunde og Udvælgelseskriterier. Ordregivers kriterier besvares af tilbudsgivere direkte i løsningen, hvor tilbudsgiver har fået 3 nye faner med dels virksomhedsoplysninger og dels ordregivers kriterier. Ordregivers endelige vurdering af ESPDet kan også foretages i løsningen.

Både ordregiver og tilbudsgiver kan genbruge de valgte kriterier fra opgave til opgave med mulighed/pligt til at korrigere informationerne, således at de er ajourførte for den enkelte opgave.

ESPDet er baseret på Kommissionens datamodel og indeholder samme muligheder som ved anvendelse af Kommissionens webbaserede tjeneste.  Det er muligt for ordregiver at fravælge anvendelsen af ESPDet i Udbudsløsningen og fortsætte på sædvanlig vis med oprettelse af .xml dokument, eksport af .xml dokument, som tilbudsgivere skal downloade og besvare, inden de uploader i f.m. afgivelse af tilbud. Under fanen Betingelser fravælger ordregiver ESPD ved at fjerne flueben.

Vær opmærksom på, at indhentningen af dokumentation fra tilbudsgivere, ikke kan håndteres gennem Udbudsløsningen, da dokumentationen kan indeholde personfølsomme data.

Mercell er godkendt eSender til TED systemet

Med det nye EU direktiv foretog TED systemet en større revision af de formularer (skemaer), som skal anvendes af indkøbere ved publicering af opgaver – en revision, som i 2016 er blevet implementeret i vores Udbudsløsning, både i forhold til EU direktivet og den danske Udbudslov.

Når Mercell er godkendt eSender betyder det, at vi har fuld integration til TED, og udbudsprocessen håndteres digitalt. Derfor skal du selv færdiggøre og validere dine indtastninger på opgaver, som skal sendes til TED. Du validerer ved at trykke på det grønne flueben oppe i ikonlinien - både på fanerne og på skemaet. Det er ikke muligt at publicere direkte før valideringen er succesfuld.

Hvis du ønsker at publicere udenom Mercells kvalitetstjek, f.eks. ved behov for publicering udenfor normal arbejdstid, kan du på fanen betingelser sætte flueben ud for ”Publicer direkte udenom Mercell support”. Dette gælder for skema 1 – Forhåndsmeddelelse, skema 2 – Offentlig kontrakt, skema 3 – Kontrakttildeling og hvis du har korrektioner til førnævnte skemaer. Skema 17 og 18 under Forsvarsdirektivet er ikke ændret. Skema til brug under Forsyningsdirektivet er under udarbejdelse.

TED Formular 21 - Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (Light-regimet)

En af nyskabelserne i udbudsloven er en ny formular 21 - Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (Light-regimet). Formularen skal anvendes indenfor de områder som er dækket af Light-regimet og hvis værdien af kontrakten mindst svarer til 5.592.375 kr. eksklusive moms. Denne formular er struktureret på en helt ny måde, idet den samme formular fungerer både som Forhåndsmeddelelse, Udbudsbekendtgørelse samt Tildeling af Kontrakt. Mange felter på formularen er derfor betinget af de valg (afkrydsninger), som brugeren foretager.

Vores programmører har samarbejdet med TED og vi har også opnået godkendelse som eSender på håndtering af formular 21. For dig som bruger betyder det, at den digitale formular er tilgængelig i vores Udbudsløsning, data overføres og publiceres direkte i TED.

De tjenesteydelser, der fremadrettet skal udbydes efter reglerne i Light-regimet, er oplistet i bilag XIV til Udbudslovens bilag 2. Det er inden for sundheds-og uddannelsesområdet, sociale ydelser, efterforsknings- og sikkerhedstjenester, fængselsrelaterede ydelser, visse juridiske tjenesteydelser, redningsydelser, samt hotel- og restaurationsydelser. 

Annullering af opgaver publiceret i TED systemet

Efter den nye udbudslov kan man ikke annullere en opgave, som er publiceret på en TED udbudsbekendtgørelse (formular 2), ligesom vi kunne i gamle dage.

Nu skal opgaverne publiceret på formular 2 altid afsluttes med en formular 3 - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

Når man annullerer en opgave, skal man foretage en ”ikke tildeling”. I Udbudsløsningen sker dette ved at der automatisk oprettes en formular 3, når man annullerer. Denne formular skal valideres og publiceres til TED for at afslutte opgaven. Hvis ikke denne procedure følges, modtager du ”rykkere” fra TED på at du har en uafsluttet opgave. For dig betyder den manglende lukning, at klagefristen for virksomheder, som ikke har været aktive deltagere i opgaverne, ikke påbegyndes. Indsæt S-nummeret på en af dine annullerede opgaver og se om der er en fane med Dokumentfamilie. Her kan du se om opgaven er afsluttet.

Afslutning af opgaver publiceret i TED systemet – Overgangsordning

Alle opgaver publiceret til TED systemet skal også afsluttes i systemet. Det betyder, at alle opgaver, som er oprettet i Mercells Udbudsløsning, og som manuelt er indtastet og publiceret til TED siden 1. januar, ofte ikke er afsluttet i TED systemet. Hvis du modtager ”rykkere” fra TED på, at du mangler at afslutte en opgave kan du finde en vejledning (pdf) på vores hjemmeside (klik på ikonet i højre side). Hvis du ikke afslutter opgaverne modtager du 5 ”rykkere” fra TED med passende mellemrum.

Hent vejledning

Underhåndsbud

Underhåndsbud har hidtil været et stærkt værktøj til at holde tilbudsindhentninger simple og lette at håndtere for både ordregivere og tilbudsgivere. Det er det også i Mercell hvor du kan håndtere disse indkøb med inviterede tilbudsgivere og få logført alle hændelser omkring indkøbet. Når du gennemfører hele processen i Mercell kan du bagefter dokumentere dine handlinger og overfor både interne og eventuelt eksterne revisorer og vise hvordan du har forvaltet alle de mindre indkøbsopgaver, som ikke rammer EU tærskelværdierne.

Mercell har udarbejdet en miniguide til hvordan du gør. 

Hent miniguide

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører indenfor formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked.

Kontakt

Kontakt os

63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Østre Stationsvej 33, Vestfløjen, 5000 Odense C, Danmark