Asnake T. Erko

Udbud

Overskrift Udløbsdato
Delleveranse 2: Rammeavtale for mobilvakt og midlertidig stasjonær vektertjeneste 06-06-2023 12:00
Delleveranse 1: Rammeavtale for stasjonær vektertjeneste 06-06-2023 12:00
IK-EØS 010-2023 Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune 06-06-2023 12:00
IK-NOR 069-2023 Program for storbyrettet forskning 29-05-2023 12:00
IK-NOR 004-2022 Anskaffelse av treningssykler og programvare 30-11-2022 12:00
Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune - invitasjon til leverandørdialog
Rammeavtale for vektertjenester
IK-NOR 024-2023 Anskaffelse av treningssykler for eldre 2.utlysning 08-02-2023 12:00
IK-FOR 013-2022 Digital robot for læring på skole 08-12-2022 12:00
Anskaffelse av programvare 30-11-2022 12:00
Anskaffelse av treningssykler 30-11-2022 12:00
IK-NOR 004-2022 Rammeavtale for treningssykkel/bevegelsesterapiapparat - invitasjon til leverandørdialog
IK-EØS 010-2022 Rammeavtale for inne- og uteleker til Bergen kommune og samarbeidsparter 02-09-2022 12:00
Rammeavtale for inne- og uteleker 02-09-2022 12:00
IK-FOR 010-2022 Klimaundersøkelse for Bergen kommune 2022 -2025 05-09-2022 12:00
Rammeavtale for sykler og vogner med tilbehør 02-09-2022 12:00
IK-EØS 006-2022 Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune
IK-FOR 007-2022 Designhjelp til strategi for Klimaetaten 16-06-2022 12:00
IK-FOR 005-2022 Beredskap- og karantenehotell til Bergen kommune 01-06-2022 12:00
IK-FOR 006-2022 Kurspakker for deltakere in Brannsjansen 16-06-2022 12:00
IK-EØS 006-2022 Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune 31-05-2022 12:00
IK-EØS 010-2022 Rammeavtale for inne- og uteleker - invitasjon til leverandørdialog
IK-HS 001-2022 Isolasjonshotell Bergen kommune (2.utlysning) 18-02-2022 12:00
HS 004-2021 Isolasjonshotell Bergen kommune 05-01-2022 12:00
EØS 051-2021 Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner
FOR 068-2021 Norskverksted-leksehjelp for innvandrere 15-12-2021 12:00
FOr 029-2021 Podkastepisoder for etat for sykehjem i Bergen kommune 08-10-2021 12:00
EØS 051-2021 Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner 05-11-2021 12:00
FOR 047-2021 Karantenehotell til rusavhengige i smittekarantene 08-09-2021 12:00
EØS 027-2021 Rammeavtale for elevtransport for skoler i Bergen kommune
Rammeavtale for elevtransport Laksevåg bydel 25-06-2021 12:00
Rammeavtale for elevtransport Fyllingsdalen bydel 25-06-2021 12:00
Rammeavtale for elevtransport Ytrebygda bydel 25-06-2021 12:00
Rammeavtale for elevtransport Fana bydel 25-06-2021 12:00
Rammeavtale for elevtransport Årstad bydel 25-06-2021 12:00
Rammeavtale for elevtransport Bergenhus bydel 25-06-2021 12:00
Rammeavtale for elevtransport Åsane bydel 25-06-2021 12:00
Rammeavtale for elevtransport Arna bydel 25-06-2021 12:00
HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behov 30-03-2029 00:00
EØS 014-2017 Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter 15-03-2029 12:00
EØS 027-2021 Rammeavtale for elevtransport for skoler i Bergen kommune 25-06-2021 12:00
FOR 026-2021 Karantenehotell i Bergen sentrum 25-05-2021 12:00
Etablering av dynamisk innkjøpsordning for TV og media innhold til enheter i Bergen kommune 31-05-2029 00:00
EØS 005-2017 Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 26-02-2025 12:00
FOR 009-2021 Karantenehotell 11-03-2021 12:00
FOR 003-2021 Tegnefilm om psykisk helse for ansatte i eldre omsorgen 16-03-2021 12:00
EØS 006-2020 Formidling og publisering av stillingsannonser
HS 002-2020 Del 2 - Midlertidig botilbud med døgntilsyn med krav om rusfrihet 26-01-2021 12:00
HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse 26-01-2021 12:00
HS 007-2020 Innkvartering av akutt husløse personer over 18 år og forsørgere med barn 14-01-2021 12:00
EØS 006-2020 Formidling og publisering av stillingsannonser 13-01-2021 12:00
Veiledende kunngjøring: Rehabiliterings- og midlertidig botilbud for Bergen kommune
EØS 011-2020 Master i utdanningsledelse
EØS 011-2020 Master i utdanningsledelse 17-04-2020 14:00
FOR 004-2020 Anskaffelse av FIT verktøy til Bergen kommune 03-08-2020 12:00
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen
EØS 002-2020 Rullearkiv til Bergen offentlig bibliotek
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen 11-06-2020 14:00
NOR 011-2020 Utlånsautomater til Åsane folkebibliotek 16-04-2020 14:00
FOR 052-2019 Minibuss til Bergen brannvesen 2. utlysning 15-01-2020 12:00
EØS 002-2020 Rullearkiv til Bergen offentlig bibliotek 03-04-2020 14:00
NOR 011-2020 Sorteringsanlegg til Åsane folkebibliotek 16-04-2020 14:00
NOR 011-2020 Sorteringsanlegg og utlånsautomater til Åsane folkebibliotek 16-04-2020 14:00
EØS 057-2019 Fagprosedyresystem
FOR 046-2019 Barn, mat og kulturopplevelser 29-01-2020 12:00
Konkurransegrunnlag på høring - TV og media innhold til enheter i Bergen kommune
EØS 041-2019 Solskjerming til Sandsli bo- og aktivitetsenter 02-12-2019 12:00
FOR 041-2019 Studie av etisk og rettferdig handel i Bergen 15-11-2019 12:00
EØS 009-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune
FOR 042-2019 Tolketjeneste latvisk 11-10-2019 12:00
EØS 032-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2. utlysing
DPS 001-2018 Kjøring til svømmeundervisning Haugland skule
FOR 029-2019 Tolketjeneste uigurisk 22-08-2019 12:00
EØS 032-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2. utlysing 28-06-2019 12:00
EØS 009-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 02-05-2019 12:00
HS 005-2018 - Anskaffelse for bo- og tjenestetilbud for tre personer 30-11-2018 15:00
EØS 027-2017 - Dynamisk innkjøpsordning for innhold til datasenter 01-05-2028 22:55
EØS 014-2018 [EEA 014-2018] Translator services in Arabic-Norwegian and Norwegian-Arabic for Bergen kommune.
EØS 014-2018 Oversettertjenester i arabisk-norsk og norsk-arabisk til Bergen kommune 25-04-2018 12:00
FOR 018-2018 Brannforebyggende informasjonspakke/undervisningsmateriell for innvandrere, Bergen kommune 2. utlysning 25-05-2018 12:00
DPS 001-2018 Vektertjeneste til Bjørnsonsgate Botiltak
NOR 027-2018 Master i utdanningsledelse 04-06-2018 12:00
FOR 010-2018 Brannforebyggende informasjonspakke- og undervisningsmateriell for innvandrere, Bergen kommune 08-05-2018 12:00
DPS 005-2018 Møbler til Fargeriet - Strusshavn kultursenter, Askøy kommune
DPS 002-2017 Kontormøbler til Alvøen skole
DPS 022-2017 Møbler til Tunesflaten skole
DPS 021-2017 Møbler til Damsgård skole
EØS 014-2018 [EEA 014-2018] Translator services in Arabic-Norwegian and Norwegian-Arabic for Bergen kommune. 25-04-2018 12:00
DPS 024-2017 Møbler til Hjellestad skole
DPS 023-2017 Møbler til Kleppestø barneskole, Askøy kommune (2)
DPS 001-2018 Driving to swimming lessons Haugland school
DPS 013-2017 Møbler til Eidsvåg skolepaviljong
EEA 013-2018 DPS Removal services for Bergen municipality 14-03-2022 12:00
EØS 013-2018 DPS Flyttetjenester for Bergen kommune 14-03-2022 12:00
DPS 025-2017 Møbler til Skjold skole
DPS 015-2017 Møbler til Havforskningsinstituttet Tromsø
DPS 008-2017 Vektertjeneste til Strax-huset 2
DPS 002-2017 AV installations for Damsgård school
DPS 001-2017 Møbler til Leaparken barnehage
DPS 006-2017 AV-installations Eidsvåg school pavilion
EØS 009-2017 Communication and publication of vacant position advertisement in electronic media, Bergen municipality.
EØS 009-2017 Formidling og publisering av stillingsannonser i elektroniske medier, Bergen kommune
EØS 018-2017 Leie og vask av matter og mopper for Bergen kommune og samarbeidsparter 28-04-2017 12:00
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 15-03-2021 12:00
Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 05-03-2021 12:00
EØS 018-2017; Hire and cleaning of mats and mops for Bergen municipality and joint venture partners. 28-04-2017 12:00
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 15-03-2021 12:00
EØS 008-2017 Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PC og mobile enheter til Bergen kommune med samarbeidsparter 26-02-2021 12:00
EEA 068-2016 Sun screening Nattland education centre.
EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttun
EØS 013-2017 Dynamic procurement scheme for AV equipment — Bergen municipality with collaboration partners. 15-03-2017 12:00
EØS 009-2017 Communication and publication of vacant position advertisement in electronic media, Bergen municipality. 13-03-2017 12:00
EØS 009-2017 Formidling og publisering av stillingsannonser i elektroniske medier, Bergen kommune 13-03-2017 12:00
EEA 005-2017 Dynamic purchasing system — passenger transport to schools in Bergen municipality. 07-03-2017 12:00
EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning 12-01-2018 23:59
EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttun 16-01-2017 12:00
EØS 053-2016 Konvolutter med tiltrykk 23-01-2017 12:00
Transport av Tunge hjelpemidler 29-11-2016 12:00
Transport av lette hjelpemidler 29-11-2016 12:00
EØS 049-2016 Transport av hjelpemidler for Bergen kommune -Reservert kontrakt 29-11-2016 12:00
NOR 074-2016 Målestasjoner for lokal luftkvalitet 21-11-2016 12:00
Kjøp av transporttjenester til Nattland skole 24-10-2016 12:00
Kjøp av transporttjenester til Nattland skole 24-10-2016 12:00
NOR 079-2016 Alarm- og vektertjenester til Bergen offentlige bibliotek (2. utlysning) 28-10-2016 12:00
Kjøp av AV-utstyr til Nattland skole 19-09-2016 12:00
Kjøp av AV-utstyr til Varden skole 19-09-2016 12:00
Kjøp av AV-utstyr til Varden skole 19-09-2016 12:00
Kjøp av AV-utstyr til Nattland skole 19-09-2016 12:00
II.1) OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN Kjøp av møbler til Alvøen skole, Bergen kommune 19-09-2016 12:00
Kjøp av møbler til Alvøen skole, Bergen kommune 19-09-2016 12:00
Kjøp av stasjonære PC-er til BHO i Bergen kommune 12-09-2016 12:16
Kjøp av stasjonære PC-er til BHO i Bergen kommune 12-09-2016 12:16
Skolemøbler til Holen skole, Bergen kommune 30-08-2016 12:00
NOR 059-2016 Kjøp av Audiometer til Etat for barn og familie, Bergen kommune 10-08-2016 12:00
Kjøp av møbler til Valestrand skule, Osterøy kommune 20-05-2016 12:00
Kjøp av møbler til Voksenopplæring, Askøy kommune 06-05-2016 12:00
Kjøp av møbler til Voksenopplæring, Askøy kommune 06-05-2016 12:00
Kontormøbler til Nygårdslien skole, Bergen kommune EØS 017-2011 Dynamisk Innkjøpsordning 25-04-2016 12:00
Kjøp av mobiltelefoner til introduksjonssenter for flyktninger i Bergen kommune 26-10-2015 12:00
Kjøp av mobile enheter til mobil omsorg 14-09-2015 12:00
Møbler til Garnes Ungdomsskole 07-09-2015 12:00
EØS 022-2015 Leie av programvareløsning til Bergen kommune/BBS 15-09-2015 12:00
Kjøp av mobile enheter til Bergen kommune/BBS 03-08-2015 12:00
Kjøp av nettbrett til Rothaugen skole 22-05-2015 12:00
Kontormøbler til konkurransetilsynet (EØS 017-2011 Møbler dynamisk innkjøpsordning) 19-05-2015 12:00
Kontormøbler til konkurransetilsynet (EØS 017-2011 Møbler dynamisk innkjøpsordning) 19-05-2015 12:00
EØS 056-2014 Kjøp av web-basert brukerundersøkelse til Bergen kommune 08-12-2014 12:00
Møbler til Sandvikspilem bosenter, Bergen kommune 18-12-2014 12:00
NOR 063-2014 Av- utstyr til Bystyresalen Bergen kommune 03-12-2014 12:00
Kjøp av mobile enheter fase 2 til Bergen kommune/BBS 27-11-2014 12:00
Badekjøring til Tveiterås skole Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning) 14-11-2014 12:00
Badekjøring til Tveiterås skole Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning) 14-11-2014 12:00
DPS 017-2014 kontormøbler til Byggesak og private planer(bergen kommune) 01-10-2014 12:00
DPS 003-2014 Kjøp av bærbare PC-er til Bergen kommune/BBS 01-10-2014 12:00
EØS 050-2014 Kjøp av renholdsmaskiner til Bergen kommune 2. utlysning 29-08-2014 12:00
Vinterdrift Åsane bydel 19-08-2014 12:00
Vinterdrift Årstad bydel 19-08-2014 12:00
Vinterdrift Ytrebygda bydel 19-08-2014 12:00
Vinterdrift Laksevåg bydel 19-08-2014 12:00
Vinterdrift Fyllingsdalen bydel 19-08-2014 12:00
Vinterdrift Fana bydel 19-08-2014 12:00
Vinterdrift Bergenhus bydel 19-08-2014 12:00
Vinterdrift Arna bydel 19-08-2014 12:00
EØS 034-2014 Vinterdriftstjenester til Bergen kommune 19-08-2014 12:00
EØS 008-2014 Kjøp av renholdsmaskiner 02-05-2014 12:00
Badekjøring Sædalen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28-05-2014 12:00
Badekjøring Lone skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28-05-2014 12:00
Badekjøring Olsvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28-05-2014 12:00
Badekjøring Alvøen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28-05-2014 12:00
Badekjøring Lone skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28-05-2014 12:00
Badekjøring Hordvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28-05-2014 12:00
Badekjøring Sædalen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28-05-2014 12:00
Badekjøring Alvøen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28-05-2014 12:00
Badekjøring Olsvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28-05-2014 12:00
EØS 038-2013 Rammeavtale for konsulentbistand til miljøfyrtårn og grønt flagg
DPS 010-2014 Møbler til Garnes barneskole 22-04-2014 12:00
NOR 003-2014 Rammeavtale om psykologiske utredninger 28-04-2014 12:00
DPS 002-2014 BBS Pilot mobile enheter 10-03-2014 12:00
EØS 038-2013 Kunngjøring av kontraktstildeling for konsulentbistand til miljøfyrtårn
EØS 060-2013 Kjøp av Landmålingsutstyr 24-03-2014 12:00
IKT-utstyr til Byrådsavdeling for barnehage og skole (EØS 002-2013 DPS) 21-02-2014 12:00
EØS 029-2013 Kjøp av vedlikehold for kontorstøtteprogramvarelisenser med tilhørende tjenester 08-11-2013 12:00
NOR 026-2013 Kjøp av tiltak for deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Bergen kommune 05-11-2013 12:00
NOR 020-2013 Kjøp av løsning for parkerings APP til smarttelefon 10-09-2013 12:00
EØS 038-2013 Rammeavtale for konsulentbistand til miljøfyrtårn og grønt flagg 26-08-2013 12:00
NOR 012-2013 Kurs/tiltak for deltakere i Bergen kommunes Introduksjonsprogram 27-05-2013 12:00
EØS 026-2013 Leie og vask av matter og mopper til Bergen kommune med flere 26-04-2013 12:00
NOR 041-2012 Kjøp av Håndholdt gassdeteksjonskamera 19-11-2012 12:00
NOR 042-2012 Kjøp av formidling og publisering av stillingsannonser 09-11-2012 14:00
NOR 039-2012 Kjøp av rekrutteringsbistand 26-10-2012 12:00
NOR 036-2012 Formidling og publisering av stillingsannonser 03-10-2012 14:00
Tildeling av kontrakt for kjøp av programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
Tildeling av kontrakt for kjøp av programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
EØS 024-2011 Kjøp av program for lese-og skrivestøtte til Bergen Kommune 01-11-2011 14:00
EØS 069-2011 Kjøp av program for lese-og skrivestøtte til Bergen Kommune 01-02-2012 14:00
EØS 056-2011 Kjøp av Renholdstjenester til Bergen Kommune 18-11-2011 12:00

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark