Arnt Ove Hol

Innkjøpssjef (kont. KGV)

Udbud

Overskrift Udløbsdato
2020-106 INT Høyspentsimulator + oppgradering av navigasjonssimulator
4. 2 Stranda 15-02-2021 12:00
11. Smøla 15-02-2021 12:00
10. Aure 15-02-2021 12:00
9. Tingvoll 15-02-2021 12:00
8. Averøy 15-02-2021 12:00
7. Gjemnes 15-02-2021 12:00
6. Molde 15-02-2021 12:00
5. Rauma 15-02-2021 12:00
4. 1 Stranda 15-02-2021 12:00
3. Ørsta 15-02-2021 12:00
2. Volda 15-02-2021 12:00
1. Herøy 15-02-2021 12:00
2020-111 KON Breibandsutbygging Møre og Romsdal 15-02-2021 12:00
B. Utstyr til elever 01-12-2020 12:00
A. Utstyr til ansatte 01-12-2020 12:00
2020-79 PC og skjerm 01-12-2020 12:00
2020-107 Evaluering av tettstadprogrammet i Møre og Romsdal 23-11-2020 12:00
2020-78 RAM Programvare 09-11-2020 12:00
2020-33 FKN Hotelltjenester 06-11-2020 12:00
2020-84 Reisebyråtjenester 12-11-2020 12:00
2020-91Telefonitjenester til FKN - Dialogkonferanse
2020-85 L2002 Molde vgs - ny heis F og G 02-10-2020 00:00
2020-70 Totalentreprise med samspill K651 Spjelkavik Arena 24-08-2020 12:00
2020-71 TJE Digitalisering postvegen Møre og Romsdal 12-08-2020 14:00
2020-54 Fv. 63 Korsmyra - Indreeide 15-07-2020 10:00
3. Volda 2019 10-08-2020 12:00
2020-31 KON Breibandsutbygging Møre og Romsdal 10-08-2020 12:00
2020-69 TJE Regnskapsførertjenester til OMKK Eiendom AS 24-06-2020 12:00
2020-67 INT Navigasjonsimlutor Fagskolen Kr.sund
11. Ålesund 10-08-2020 12:00
10. Hareid 10-08-2020 12:00
9. Rauma 10-08-2020 12:00
8. Fjord kommune 10-08-2020 12:00
7. Aure 10-08-2020 12:00
6. Gjemnes 10-08-2020 12:00
5. Surnadal 10-08-2020 12:00
4. Stranda 10-08-2020 12:00
1. Tingvoll 10-08-2020 12:00
2020-64 TJE Reguleringsarkitekt Ørsta vidaregåande skole 22-06-2020 12:00
2020-66 Kartlegging av planer for utbygging av bredbåndsnett i Møre og Romsdal fylke
2. Volda 2018 10-08-2020 12:00
2020-60 KON Breibandsutbygging Møre og Romsdal
2020-55 Prosjektledelse Opera, Museum og Kulturhus Kristiansund 15-06-2020 12:00
2020-50 Fv. 63 Korsmyra - Indreeide 08-07-2020 12:00
2020-49 TJE Revisortjenester til Opera, Museum, Kulturhus Kristiansund 14-05-2020 12:00
2020-48 KPI-analyse og bistand til datainnsamling
2020-07 RAM Prosjektledelse 18-05-2020 12:00
2020-40 TJE 1544 Tunnelvask M&R 2020-2023 08-05-2020 12:00
4-15-2020-03 Fylkesveger Sunnmøre 06-04-2020 12:00
4-15-2020-02 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal 06-04-2020 12:00
2020-30 TJE Asfaltarbeid Møre og Romsdal 06-04-2020 12:00
2020-34 KON Vegoppmerking 06-04-2020 12:00
2020-05 TJE DK 1500 Ålesund 16-04-2020 12:00
2020-06 TJE DK 1502 Indre Sunnmøre 16-04-2020 12:00
2020-12 ENT K651 Spjelkavik Arena - Dialogkonferanse
2020-17 KON Friksjonsmåler 26-02-2020 12:00
2020-22 TJE K1802 Ørsta vgs - prosjektledelse 20-03-2020 12:00
2020-21 KON Undervannsinnspeksjon 06-03-2020 12:00
2. Utvikling av løsninger for tyngre vedlikehold/fornying 09-03-2020 12:00
1. Utvikling av nye broløsninger 09-03-2020 12:00
2019-95 KON Nye bruløsninger - konkurranse 09-03-2020 12:00
2020-11 TJE Evaluering av FOI-strategi 11-02-2020 12:00
2019-109 KON Trykktank Kr.sund vgs 15-01-2020 12:00
2019-95 KON Nye bruløsninger - prekvalifisering 15-01-2020 12:00
2. Lessevogn 09-12-2019 12:00
1. Eksaktkutter 09-12-2019 12:00
2019-106 KON Finsnittar og lessevogn Gjermundnes vgs 09-12-2019 12:00
Delleveranse 3 13-12-2019 12:00
Delleveranse 2 13-12-2019 12:00
Delleveranse 1 13-12-2019 12:00
2019-113 KON Minibuss til Kristiansund vgs 13-12-2019 12:00
2019-111 KON Breibandsutbygging Møre og Romsdal
2019-104 TJE Utredning om overgang til lav- og utslippsfrie landbruksmaskineri 06-12-2019 12:00
2019-107 KON Simulator til Gjermundnes vgs 05-12-2019 12:00
2019-88 Truck til Kristiansund vgs 18-11-2019 12:00
Fylkestingsamling oktober 2020 (2 dager) 08-11-2019 12:00
Fylkestingsamling juni 2020 (2 dager) 08-11-2019 12:00
2019-91 FYLKESTING Juni og Oktober 2020 08-11-2019 12:00
2019-92 FYLKESTING Desember 2020 08-11-2019 12:00
2019-84 Sveiseutstyr til Kristiansund vgs 03-10-2019 12:00
2019-79 Utvendig istandsetting av våningshus Nesset Prestegard 07-10-2019 12:00
2019-86 Forvaltningstjenester av elektriske energi og konsesjonskraft 10-10-2019 12:00
2019-80 K651 Spjelkavik Arena Forhåndskunngjøring
2019-81 KON Minibuss til Sunndal vgs 27-09-2019 12:00
2019-69 K651 Spelkavik Areana - Rådgivere grunnarbeider og infrastruktur 02-09-2019 12:00
2019-65 Innovasjonspartnarskap Nye løysningar for bygging og vedlikehald av fylkeskommunale bruer
2019-74 KON Utstyr bremseprøver Borgund vgs 05-09-2019 12:00
2019-64 Leie av anleggsmaskiner og øvingsareale til gjennomføring av sikkerhetskurs for Romsdal vgs. Rammeavtale. 16-08-2019 12:00
2019-68 Møre og Romsdal 2025 - digitaliseringssamarbeid 12-08-2019 12:00
2019-67 Program for folkehelsearbeid (FoU)
2019-61 RAM Brannteknisk rådgiving eksisterende bygg 19-07-2019 12:00
2019-59 Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Møre og Romsdal fylke
2019-49 Sertifisering av sikkerhetsopplæring ved Romsdal vgs 06-06-2019 12:00
2019-38 Sertifisering av sikkerhetsopplæring ved Kristiansund VGS 20-05-2019 12:00
2019-45 TJE Forprosjekt - Ein bit av historia 30-05-2019 12:00
2019-44 K651 Spjelkavik Arena - prosjektledelse 31-05-2019 10:00
2019-41 El.bil til Kristiansund vgs 20-05-2019 12:00
2019-43 Oppgradering av eksisterende utstyr i K-Sim Navigation
2019-26 Multifunksjonmaskiner 06-05-2019 12:00
2019-30 Konsulenttjenester IAM – Identity Access Management 06-05-2019 12:00
2019-29 Skifting av vindu ved Ørsta vgs 08-04-2019 12:00
2019-27 Bil (Hybrid) til Fræna vgs 27-03-2019 12:00
2019/05 Drift- og vedlikeholdsavtale for heiser tilhørende Møre og Romsdal fylkeskommune 13-03-2019 12:00
2019-12 KON Volda Campus Arena 15-03-2019 12:00
2019-21 I UNG tiltaket - Romsdal 29-03-2019 12:00
2019-20 I UNG tiltaket - Nordre Sunnmøre 29-03-2019 12:00
2019-19 I UNG tiltaket - Søre Sunnmøre 29-03-2019 12:00
2019-18 I UNG tiltaket - Nordmøre 29-03-2019 12:00
2019-11 RAM Kraftfor Gjermundnes vgs 11-03-2019 12:00
2019/09 Revisortjenester til EØS-prosjektet «YENESIS»» 08-02-2019 12:00
2019-04 Banktjenester 14-03-2019 12:00
2018-12267 TJE Nye bruløsninger 18-01-2019 12:00
2018-71 RAM Databasedrift 01-02-2019 12:00
2018-63 TJE Prosessleder oppfølging Handlingsplanen for cruisetrafikk 23-11-2018 12:00
2018-58 Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Møre og Romsdal fylke
2018-52 FYLKESTING Desember 2019 24-10-2018 12:00
Fylkestingsamling oktober 2019 (3 dager) 24-10-2018 12:00
Fylkestingsamling juni 2019 (2 dager) 24-10-2018 12:00
2018-51 FYLKESTING Juni og Oktober 2019 24-10-2018 12:00
2018-53 Kunnskapsgrunnlag for utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal 24-10-2018 00:00
2018-48 Hydrogen and public transport on Smøla - report/study 24-10-2018 13:00
2018-11278 Abonnementsavtale for kvalitetsjekke web-sider
2018-49 Meglertjenester (næring) - salg av Nesjestranda videregående skole 08-10-2018 12:00
Delleveranse 2: Brukt personbil 9 seter 05-10-2018 12:00
Delleveranse 1: Ny personbil 9 seter 05-10-2018 12:00
2018-45 KON 9 seter til Gjermundnes vgs 05-10-2018 12:00
2018-46 Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Møre og Romsdal fylke
2018-43 Statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal 17-09-2018 12:00
2018-39 TJE Revisortjenester til Interreg Europe-prosjektet: «One Stop Shop» 03-09-2018 12:00
2018-31 Elev PC
2018-37 Spjelkavik Arena - RIM og RIG 10-08-2018 12:00
2018-31 Elev PC 06-07-2018 12:00
2018-32 KON Traktor og tømmervogn 28-06-2018 12:00
2018-25 TJE Omstilling av organisasjonen mot 2020 08-06-2018 12:00
2018- 31 Student PCs. 06-07-2018 12:00
2018-02 Elev PC 23-02-2018 12:00
2018-27 Tiltaksrettet miljøovervåkning av Kornstadfjorden 25-05-2018 15:00
2018/-07 — Teaching Aids for Møre og Romsdal fylkeskommune [Romsdal County Municipality]. 26-04-2018 13:00
2018-07 Læremiddel til Møre og Romsdal fylkeskommune 26-04-2018 12:00
2018-20 Kurs i prosjekt- og prosessledelse 30-03-2018 12:00
2018-09 Prosjektledelse til satsingen «Reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal" 12-03-2018 12:00
2018-12 Utstyr datasenter 23-03-2018 12:00
2018/10 Eiendomsrådgivning for Møre og Romsdal fylkeskommune 23-02-2018 12:00
2018-12 Equipment computer centre 23-03-2018 12:00
2018-09 Project management for the commitment 'Tourism, food and culture in Møre og Romsdal' 12-03-2018 12:00
2017/110 - K104 E01b Rivning - og miljøsaneringsentreprise 05-02-2018 12:00
2017-116 TJE Musea fylket - forskning og innovasjon 19-01-2018 12:00
2018- 02 Student PCs. 23-02-2018 12:00
2017/111 - E70 Utomhusentreprise – K104 Romsdal videregående skole 02-02-2018 12:00
2017-115 KON K104 Kantineutstyr Romsdal vgs 20-12-2017 12:00
2017-104 Laboratorieutstyr til Fagskolen i Kristiansund 22-12-2017 12:00
2017 RAM Læremidel vgs - Dialogkonferanse
2017-68 Equipment for the electricity lab at Ålesund Vocational College.
2017 RAM Teaching aids sixth form colleges — dialogue conference.
2017-68 Utstyr til elkraftlabben ved Ålesund Fagskole
2017-101 Samordning av tilbudsstrukturen, organisering og ledelse av fagskoletilbudet 15-01-2018 12:00
2017-72 K752 BHO/Ass. PL Fræna marine fag 08-12-2017 12:00
2017-99 Engine Ålesund sixth form college and Vocational School. 15-12-2017 12:00
2017-96 RAM Pupil PCs sixth form college — Dialogue conference.
2017-99 Motor Ålesund vgs og Fagskolen 15-12-2017 12:00
2017-96 RAM Elev PC vgs - Dialogkonferanse
2017-79 TJE FYLKESTING juni, okt 20-11-2017 12:00
2017-80 TJE FYLKESTING desember 20-11-2017 12:00
2017-78 TJE FYLKESTING april 20-11-2017 12:00
2017-83 Prosessimulator Fagskolen i Kristiansund 27-10-2017 12:00
2017-86 Motorer Ålesund vgs NMK 20-10-2017 12:00
2017-82 Coffee and drinks vending machines. 13-11-2017 12:00
2017-82 Kaffe- og drikkeautomater 13-11-2017 12:00
2017-10 Prosessdriver for organisasjonsutviklingsprosess innen eiendomsstrategi 16-10-2017 12:00
K104 Romsdal vgs E27 utomhusarbeider
2017-33 K451 E01 Totalentreprenør Fagerlia vgs.
2017-47 RAM kaffe- og drikkeautomater 21-08-2017 12:00
2017-81 Elektrotruck til Romsdal vgs 22-09-2017 12:00
2017-74 Navigation simulator Vocational College Kristiansund.
2017-75 Simulator large screen for Kristiansund Vocational College.
2017-75 Simulator Storskjerm Fagskolen Kr.sund
2017-74 Navigasjonsimlutor Fagskolen Kr.sund
2017-76 High Voltage Simulator for Kristiansund Vocational College [Høyspent Fagskolen Kristiansund].
2017-76 Simulator Høyspent Fagskolen Kr.sund
Produktgruppe 10, jf. Prisskjema vedlegg 3 06-09-2017 12:00
Produktgruppe 9, jf. Prisskjema vedlegg 3 06-09-2017 12:00
Produktgruppe 8, jf. Prisskjema vedlegg 3 06-09-2017 12:00
Produktgruppe 7, jf. Prisskjema vedlegg 3 06-09-2017 12:00
Produktgruppe 6, jf. Prisskjema vedlegg 3 06-09-2017 12:00
Produktgruppe 5, jf. Prisskjema vedlegg 3 06-09-2017 12:00
Produktgruppe 4, jf. Prisskjema vedlegg 3 06-09-2017 12:00
Produktgruppe 3, jf. Prisskjema vedlegg 3 06-09-2017 12:00
Produktgruppe 2, jf. Prisskjema vedlegg 3 06-09-2017 12:00
Produktgruppe 1, jf. Prisskjema vedlegg 3 06-09-2017 12:00
2017-49 KON Utstyr til elektrolab Fagskolen i Ålesund 06-09-2017 12:00
2017-57 Undervisningsevaluering i Møre og Romsdal fylkeskommune 04-09-2017 12:00
2017-63 Prosjekt- og prosessleiingskompetanse til MRFk 15-08-2017 12:00
2017-47 RAM coffee and drinks vending machines. 21-08-2017 12:00
K002 Ålesund vgs - prosjektledelse
2017-33 K451 E01 Totalentreprenør Fagerlia vgs. 05-07-2017 09:00
2017-52 Utvikle metodikk for å sikre regionen tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse 16-06-2017 12:00
2017-39 AV equipment. 16-05-2017 13:00
2017-39 AV-utstyr 16-05-2017 12:00
K104 Romsdal vgs E27 utomhusarbeider 10-05-2017 12:00
K104 Romsdal vgs AV-utstyr auditorium MAXI og vestibyle/amfi 03-05-2017 12:00
2017/28 Nettverksutstyr og konsulenter 24-04-2017 12:00
2017-19 Sammenslåing Sunm. museum og Kulturkvartalet 28-04-2017 12:00
2017/28 Network Equipment and consultants. 24-04-2017 12:00
Kompetansemegler - Offentlig sektor 25-01-2017 12:00
Kompetansemegler - Privat sektor 25-01-2017 12:00
2017-05 Kompetansemegler 25-01-2017 12:00
2015/91 - K104 Romsdal vgs utomhusarbeider rådgivergruppe
Simulator NMK2
2016-121 Varebil til Borgund vgs 13-01-2017 12:00
2016-119 Slåmaskin Gjermundnes vgs 15-12-2016 12:00
2016-111 Slåmaskin Gjermundnes vgs 25-11-2016 12:00
2015/91 - K104 Romsdal vgs utomhusarbeider rådgivergruppe 08-12-2016 12:00
Varebil 16-12-2016 12:00
Minibuss 16-12-2016 12:00
2016-118 KON Minibuss og liten varebil Borgund vgs 16-12-2016 12:00
Søre Sunnmøre 21-11-2016 12:00
Nordre Sunnmøre 21-11-2016 12:00
Romsdal 21-11-2016 12:00
Nordmøre 21-11-2016 12:00
2016-75 RAM Vedlikehold og opprusting 21-11-2016 12:00
2016-114 KON Rute og skolekjøring på øya Sekken
Fylkestingssamling i oktober 2017. 25-11-2016 12:00
Fylkestingssamling i juni 2017. 25-11-2016 12:00
2016/109-Hotelltjenester til fylkestingssamling i juni og oktober 2017 25-11-2016 12:00
2016/110-Hotelltjenester til fylkestingssamling i desember 2017 25-11-2016 12:00
2016/108-Hotelltjenester til fylkestingssamling i april 2017 25-11-2016 12:00
2016-47 FKN Telefonitjenester 21-11-2016 12:00
2016-107 KON Minibuss Fræna vgs 11-11-2016 12:00
2016/104-KON Utstyr til vg2 Kjøretøy Romsdal vgs 03-11-2016 12:00
2016/95-Verdiskapings- og ringvirkningsanalyse for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal 04-11-2016 12:00
2016-85 KON Trekkvogner Krsund vgs 30-09-2016 12:00
MAC 19-09-2016 12:00
PC 19-09-2016 12:00
2016-49 RAM PC-er, Mac, monitorer, møteromspaneler og tynnklienter til Møre og Romsdal fylkeskommune 19-09-2016 12:00
2016-63 TJE OU-prosess for Regional - og næringsavdelingen 22-08-2016 12:00
2016-60 TJE Ekstern utredning regionreformen 19-07-2016 12:00
2016-56 TJE Konsulentbistand til registrering av FDV informasjon (Bygg vgs) 01-08-2016 12:00
2016-07 KON K452 Spjelkavik vgs - E92 Storkjøkken 01-07-2016 12:00
2016-51 Sveiseapparat til Romsdal vgs 27-06-2016 12:00
2016/16-Energiglass til Romdal vgs 17-06-2016 12:00
2016/12-K452 Spjelkavik vgs - E20 Bygningsmessig arbeid 10-06-2016 12:00
2016-33 RAM Programvare 01-06-2016 12:00
2016-10 K452 Spjelkavik vgs - E36 Ventilasjon og automasjon 20-06-2016 12:00
2016-11 K452 Spjelkavik vgs - E30 Røranlegg 20-06-2016 12:00
2016-09 KON K452 Spjelkavik vgs - E40 Elektro- og teleanlegg 20-06-2016 12:00
2016-08 K452 Spjelkavik vgs - E60 Heis 24-06-2016 12:00
2016-36 RAM FKN Hotelltjenester 07-06-2016 12:00
2016-39 KON Restaurering Ljøkaia 20-06-2016 12:00
G. Søyleboremaskiner 23-05-2016 12:00
F Platesakser m/serviceavtaler 23-05-2016 12:00
E. Manuelle fresemaskiner m/serviceavtaler 23-05-2016 12:00
D. Manuelle dreiebenker m/serviceavtaler 23-05-2016 12:00
C.Kantknekker m/serviceavtaler 23-05-2016 12:00
B. CNC-fres m/serviceavtaler 23-05-2016 12:00
A. CNC-styrte skjæremaskiner m/serviceavtaler 23-05-2016 12:00
2016-31 RAM Verkstedsutstyr vgs 23-05-2016 12:00
2016-28 RAM Varmesentraler med VP 20-05-2016 12:00
2016-17 Låneopptak Møre og Romsdal fylkeskommune 20-05-2016 12:00
2016-25 RAM Konsulent IAM 13-04-2016 12:00
2016/13-K452 Spjelkavik vgs - E10 Infrastruktur 08-04-2016 12:00
2016/24- K451 Fagerlia vgs 13-04-2016 12:00
2016-03 RAM Reisebyråtjenester 23-03-2016 12:00
2015/111-Kvalitetssikring av finansieringsplanen for Nordøyvegprosjektet 18-01-2016 12:00
2015-122 TJE Prosjektleder Eiendomsforvaltningsprosjekt 14-12-2015 12:00
2015/121-Sikkerhetskurs til Fagskolen i Ålesund 18-11-2015 12:00
2015/120-Sikkerhetskurs til Ålesund vgs 17-11-2015 12:00
Lerret (uperforert) 19-11-2015 12:00
Projektorer 19-11-2015 12:00
2015/103-Anskaffelse av kinosal til Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv 19-11-2015 12:00
Samling oktober 20-10-2015 16:00
Samling juni 20-10-2015 16:00
Samling april 20-10-2015 16:00
2015/84-Fylkesting april, juni, okt 20-10-2015 16:00
2015/85-Fylkesting desember 20-10-2015 16:00
2015/60-Forvaltning av elektrisk energi 23-10-2015 12:00
2015/94-Lidarverktøy 01-10-2015 12:00
2014/72 - Totalentreprise K104 Romsdal vgs 21-09-2015 12:00
2015/82 - E02 Grunnarbeider og omlegging av infrastruktur ved Romsdal vgs K104 21-08-2015 12:00
2015/75- Rammeavtale på arrangementbistand til Kulturtorget 28-08-2015 12:00
2015-81 TJE Forvaltningsprosjekt Ferjeanboda 19-08-2015 12:00
2015/09 - K451 - Fagerlia vgs ass. prosjektleder, prosjekteringsleder og byggeleder/byggherreombud
Miljøsanering og rivningsarbeider K104 Romsdal vgs.
2015/22 - Leiebiltjenester FKN 08-05-2015 12:00
2015-36 RAM Kraftfor Gjermundnes vgs 30-04-2015 12:00
2014/131 - K452 RIAku Spjelkavik vgs
2014/130 - K452 RIBr Spjelkavik vgs
2014/105 - K452 ITB koordinator Spjelkavik vgs.
2014/104 - RIB Spjelkavik vgs
2014/97 - K452 Spjelkavik vgs RIV
2014/98 - K452 RIE Spjelkavik vgs
2014/90 K452 Spjelkavik vgs ARK
2014/106 - K452 BIM kooridnator Spjelkavik vgs
2015-38 TJE Forvaltningsprosjekt Bruttoanbod i bussdrifta 21-04-2015 12:00
Miljøsanering og rivningsarbeider K104 Romsdal vgs. 27-03-2015 12:00
2015-25 TJE Forvaltningsprosjekt tilbudsstrukturen i vgs 06-03-2015 12:00
2015/012-Buss til Kristiansund vgs 11-02-2015 12:00
2014/100-Banktjenester for Møre og Romsdal fylkeskommune 04-03-2015 12:00
2015/09 - K451 - Fagerlia vgs ass. prosjektleder, prosjekteringsleder og byggeleder/byggherreombud 02-03-2015 12:00
2014/131 - K452 RIAku Spjelkavik vgs 14-01-2015 12:00
2014/130 - K452 RIBr Spjelkavik vgs 14-01-2015 12:00
Invitasjon til dialogkonferanse vedr. anskaffelse av leiebiltjenester - FKN
2014/127 Truck til Kristiansund vgs 08-12-2014 12:00
2014/94-Hotelltjenester til fylkestingssamling i april 2015 31-10-2014 12:00
2014/105 - K452 ITB koordinator Spjelkavik vgs. 17-11-2014 12:00
2014/95-Hotelltjenester til fylkestingssamling juni/oktober i 2015 31-10-2014 12:00
2014/96-Hotelltjenester til fylkestingssamling desember i 2015 31-10-2014 12:00
2014/106 - K452 BIM kooridnator Spjelkavik vgs 11-11-2014 12:00
2014/80 - MULTIFUNKSJONSSKRIVERE 20-10-2014 12:00
2014/104 - RIB Spjelkavik vgs 04-11-2014 12:00
2014/98 - K452 RIE Spjelkavik vgs 31-10-2014 12:00
2014/97 - K452 Spjelkavik vgs RIV 30-10-2014 12:00
2014/90 K452 Spjelkavik vgs ARK 24-10-2014 12:00
2014/09-Lederutviklingsprogram for ledere i Møre og Romsdal fylkeskommune 06-10-2014 12:00
2014/84 TJE Kartlegging merverdi kulturkroner 25-09-2014 12:00
2014-12 RAM MULTIFUNKSJONSSKRIVERE 15-09-2014 12:00
2014/63 RAM Digital ordbok 15-08-2014 12:00
2014/68 Treningsutstyr til Spjelkavik videregående skole 15-08-2014 12:00
2014/61 TJE Kartlegging merverdi kulturkroner 04-07-2014 12:00
2014/29 RAM Drift av databaser 15-08-2014 12:00
2014/67 Stilas til Ørsta vgs 26-06-2014 12:00
Utviklingstjenester innenfor Alfresco ECM 11-07-2014 12:00
Utviklingstjenester innenfor eZpublish CMS 11-07-2014 12:00
2014/28-Webutviklingstjenester 11-07-2014 12:00
2014/52 Stilas til Ørsta vgs 27-05-2014 12:00
2014/19-Elev PC`er 01-05-2014 12:00
2014-06 Læremiddel 10-03-2014 12:00
2013/76-Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Klima- og miljøsatsing 10-12-2013 12:00
2013/68-Hotelltjenester til fylkestingssamling desember i 2014 31-10-2013 12:00
2013/66-Hotelltjenester til fylkestingssamling juni/oktober i 2014 31-10-2013 12:00
2013/67-Hotelltjenester til fylkestingssamling i april 2014 31-10-2013 12:00
2013/34-Mobilt vakthold ved Kristiansund videregående skole 02-09-2013 12:00
2013/51-Drift av bompengeanlegg Sykkylvsbrua 20-08-2013 12:00
2013/32 - Mindre maskinentreprenør arbeid 18-06-2013 13:00
2013/29-Sikkerhetskurs til elever/studenter vgs 05-07-2013 12:00
2013/28-Kjøretøy til Fræna vgs 01-05-2013 12:00
2013/27-Medisinsk og teknisk gass til FKN 15-05-2013 12:00
2013/18 Driftsoperatør for Atlanterhavstunnelen 20-05-2013 12:00
2013/12 Evaluering av rådgivningstjenesten i grunnutdanningen 03-05-2013 12:00
2013/19 Publikumsinformasjonssystem 24-04-2013 12:00
2013/16 - Prosjekteringsgruppe for tilbygg og energiomlegging 18-03-2013 12:00
2013/02 - Minibuss til Ålesund vgs 06-02-2013 12:00
2013/13-Levering og drift av elektronisk løsning på TT- området i Møre og Romsdal 25-02-2013 12:00
2012/85-Kombidampere til Kristiansund vgs 07-01-2013 12:00
2012/71 - Konsulenttjenester for kompetanseheving innen prosessledelse 29-11-2012 12:00
2012/58-Hotelltjenester til fylkestingssamling desember i 2013 19-11-2012 12:00
2012/57-Hotelltjenester til fylkestingssamling april i 2013 19-11-2012 12:00
2012/56-Hotelltjenester til fylkestingssamlinger juni, oktober i 2013 19-11-2012 12:00
2012-78 Evaluering av såkornfondet 03-12-2012 12:00
2012/70-Lastebil til Ålesund vgs 02-11-2012 12:00
2012/67-Lastebil til Ålesund vgs 29-10-2012 12:00
2012/54-Kjøretøy til Ålesund vgs 18-09-2012 12:00
2012/36 - Konsulenttjenester til "Markedsorientert opplevelsesproduksjon i Møre og Romsdal". 04-10-2012 12:00
2012/17-Forvaltning av elektrisk energi 05-10-2012 09:00
2012/60-Drift av bompengeanlegg E39 Knutset – Astad 12-11-2012 12:00
2012/48-Lastebil til Kristiansund vgs 06-09-2012 12:00
2012-46 Ventilasjonsfilter 15-10-2012 12:00
2012/11-Elev PC-er
2012/12-Hotelltjenester FKN
2012/43 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Spesialundervisning innen videregående opplæring 20-08-2012 12:00
2011/45 - Digitale læremiddel til de videregånde skolene (monoritetsspråklige)
2012/39 - Statusrapport – Næringsmiddelindustri og småskala matproduksjon i Møre og Romsdal 15-08-2012 12:00
2012/33-Datakommunikasjon 11-07-2012 12:00
2012/24-Kjøretøy til Kristiansund vgs 30-05-2012 12:00
2011/31-Finansiering av prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen 31-05-2012 12:00
2012/11-Elev PC-er 02-05-2012 12:00
2012/12-Hotelltjenester FKN 11-05-2012 12:00
2012/26-Minibusser til Kristiansund vgs 23-04-2012 12:00
2012/07-Minibusser til Kristiansund vgs 05-03-2012 12:00
2012/13-Sentralbord til Tingvoll vgs 14-03-2012 12:00
AV-utstyr 01-02-2012 12:00
Programvare 01-02-2012 12:00
IKT - maskinvare og konsulenttjenester 01-02-2012 12:00
2011/48 - Konkurranse på IKT, programvare og AV-utstyr. 01-02-2012 12:00
2011/53 - Leie av lokaler til IKAMR 01-02-2012 12:00
2011/45 - Digitale læremiddel til de videregånde skolene (monoritetsspråklige) 14-11-2011 11:00
2011/39 - Evaluering av museumsreformen i Møre og Romsdal 31-10-2011 12:00
2011/13 - Reisebyråtjenester 10-10-2011 12:00
2001/46 - Kjøp av hotelltjenester til fylkestingssamlinger i 2012 21-10-2011 12:00
2011/47-Analyse av havbruksnæringen 10-10-2011 12:00
2011/41 - Gardiner til Bygg 3 ved Kristiansund videregående skole 15-08-2011 12:00
2011/23 - Kjølesystem til serverrom ved Fylkeshuset i Molde 17-06-2011 12:00
2011/40 - Kjølesystem til serverrom ved Fylkeshuset i Molde 27-06-2011 12:00
2011/03 - Digitale læremiddel til de videregånde skolene 20-06-2011 12:00
2011/24 - Prosjektleder Bredbånd 01-07-2011 12:00
2011/34 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gang og sykkelveg 23-06-2011 12:00
2011/27 - Teknisk utstyr til media og kommunikasjonslinjen ved Kristiansund vgs 27-05-2011 12:00
2011/29 - FDV system 12-05-2011 15:00
2011/39 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt kraftforsyningssituasjon 29-04-2011 12:00
2011/20 - Ruteplanleggingsverktøy 11-04-2011 13:00
Stemmesedler til fylkestingsvalget 2011 i Møre og Romsdal 10-03-2011 15:00

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark