Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

Sewage work

|

Vital SA Baia Mare

Summary
EU Schema
Version
Procedure
Open procedure
Contract
Works
Document No:
70103-2013
Regulations
European Communities
Document
Contract award
Award criteria
The most economic tender
Publication date
3/2/2013 4:16 AM
Versions
Contract award

Show all
Description


Original text:

Prezentul contract va cuprinde proiectarea si executarea lucrarilor de constructie Statii noi de epurare in Seini si Cavnic si reabilitarea colectorului de evacuare a statiei de epurare Tg. Lapus, astfel:

— Aglomerarea SEINI - statie noua de epurare, rezolvarea strategiei de depozitare si tratare a namolurilor rezultate în procesului de epurare a apelor uzate menajere,‏‏‬‪‪‪‬‬‎‪‬‪‎‎‎‎‎‏‎‎

— Aglomerarea Cavnic - statie de epurare noua in amplasamentul statiei vechi de epurare, rezolvarea strategiei de depozitare si tratare a namolurilor rezultate în procesului de epurare a apelor uzate menajere,

— Aglomerarea Targu Lapus - Deoarece colectorul de de evacuare din statia de epurare trece pe proprietati private si nu are capacitatea necesara de transport, se propune reabilitarea lui.

 
Assignment

Section V: Award of contract

V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Telephone: Fax: Asocierea SC LOR Instal Construct SRL - SC Luca Way SRL-SC Alexander Hidro Projects SRL+SC General Concrete Cernavoda SRL, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 123 - 127, sector 3, 030448 Bucuresti, ROMANIA +40 2134886704 +40 213486713Original text:

Prezentul contract va cuprinde proiectarea si executarea lucrarilor de constructie Statii noi de epurare in Seini si Cavnic si reabilitarea colectorului de evacuare a statiei de epurare Tg. Lapus, astfel:

- Aglomerarea Seini - statie noua de epurare, rezolvarea strategiei de depozitare si tratare a namolurilor rezultate în procesului de epurare a apelor uzate menajere;

- Aglomerarea Cavnic - statie de epurare noua in amplasamentul statiei vechi de epurare, rezolvarea strategiei de depozitare si tratare a namolurilor rezultate în procesului de epurare a apelor uzate menajere;

- Aglomerarea Targu Lapus - Deoarece colectorul de de evacuare din statia de epurare trece pe proprietati private si nu are capacitatea necesara de transport, se propune reabilitarea lui.

Secțiunea V: Atribuirea contractului

V.1.1) Data deciziei de atribuire a contractului:

16.1.2013

V.1.2) Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 2

V.1.3) Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Telefon: Fax: Asocierea SC LOR Instal Construct SRL - SC Luca Way SRL-SC Alexander Hidro Projects SRL+SC General Concrete Cernavoda SRL, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 123 - 127, sector 3, 030448 Bucuresti, ROMÂNIA +40 2134886704 +40 213486713

Contract award notice – utilities

2013/S 044-070103

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Contact point(s): For the attention of: Telephone: E-mail: Fax: Vital SA Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai nr. 21, Ioan Trif, Serviciu Achizitii, 430311 Baia Mare, ROMANIA +40 262215150, trif1954@yahoo.com +40 362805655

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.vitalmm.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45232420, 45232400, 71322000, 71356200

Description

Sewage work.

Sewer construction work.

Engineering design services for the construction of civil engineering works.

Technical assistance services.

II.2) Total final value of contract(s)

II.2.1) Total final value of contract(s)

Value: 10 539 287 RON

Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value

Contract No: 1

V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Telephone: Fax: Asocierea SC LOR Instal Construct SRL - SC Luca Way SRL-SC Alexander Hidro Projects SRL+SC General Concrete Cernavoda SRL, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 123 - 127, sector 3, 030448 Bucuresti, ROMANIA +40 2134886704 +40 213486713

V.1.4) Information on value of contract

Initial estimated total value of the contract:

Value: 10 865 134 RON

Excluding VAT

Total final value of the contract:

Value: 10 539 287 RON

Excluding VAT

V.1.6) Price paid for bargain purchasesOriginal text:

Anunț de atribuire a contractului – utilități

2013/S 044-070103

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1) Denumire, adrese și punct(e) de contact

Punct(e) de contact: În atenția: Telefon: E-mail: Fax: Vital SA Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai nr. 21, Ioan Trif, Serviciu Achizitii, 430311 Baia Mare, ROMÂNIA +40 262215150, trif1954@yahoo.com +40 362805655

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.vitalmm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitate principală

Apă

I.3) Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuită contractului

MM-CL-05 Statii noi de epurare in Seini si Cavnic si reabilitarea colectorului de evacuare a statiei de epurare Targu Lapus

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrări

Proiectare și executare

Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Localitatile Seini, Cavnic si Targu Lapus, Judetul Maramures.

Cod NUTS RO114

II.1.3) Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:

Prezentul contract va cuprinde proiectarea si executarea lucrarilor de constructie Statii noi de epurare in Seini si Cavnic si reabilitarea colectorului de evacuare a statiei de epurare Tg. Lapus, astfel:

- Aglomerarea Seini - statie noua de epurare, rezolvarea strategiei de depozitare si tratare a namolurilor rezultate în procesului de epurare a apelor uzate menajere;

- Aglomerarea Cavnic - statie de epurare noua in amplasamentul statiei vechi de epurare, rezolvarea strategiei de depozitare si tratare a namolurilor rezultate în procesului de epurare a apelor uzate menajere;

- Aglomerarea Targu Lapus - Deoarece colectorul de de evacuare din statia de epurare trece pe proprietati private si nu are capacitatea necesara de transport, se propune reabilitarea lui.

II.1.5) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45232420, 45232400, 71322000, 71356200

II.1.6) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu

II.2) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

Valoare: 10 539 287 RON

Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Deschisă

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

IV.2.2) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică: nu

IV.3) Informații administrative

IV.3.1) Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:

IV.3.2) Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2012/S 116-192539 din 20.6.2012

Secțiunea V: Atribuirea contractului

V.1) Atribuirea și valoarea contractului

Contract nr: 1

Denumire: MM-CL-05 Statii noi de ep.in Seini si Cavnic si reabilit.colectorului de evac.SE Tg.Lapus

V.1.1) Data deciziei de atribuire a contractului:

16.1.2013

V.1.2) Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 2

V.1.3) Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Telefon: Fax: Asocierea SC LOR Instal Construct SRL - SC Luca Way SRL-SC Alexander Hidro Projects SRL+SC General Concrete Cernavoda SRL, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 123 - 127, sector 3, 030448 Bucuresti, ROMÂNIA +40 2134886704 +40 213486713

V.1.4) Informații privind valoarea contractului

Estimarea inițială a valorii totale a contractului:

Valoare: 10 865 134 RON

Fără TVA

Valoarea totală finală a contractului:

Valoare: 10 539 287 RON

Fără TVA

V.1.5) Informații privind subcontractarea

Este posibilă subcontractarea: nu

V.1.6) Prețul plătit pentru achizițiile de ocazie

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da

Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu – Axa prioritara 1 „Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata”.

VI.2) Informații suplimentare:

Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, Autoritatea Contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are pretul cel mai mic. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Vizitarea amplasamentului: Se recomanda ofertantilor sa viziteze si inspecteze locul viitorului santier si imprejurimile in scopul evaluarii, din punct de vedere a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnic si conforma cu datele din teren. Vizitarea amplasamentului se va face in termen de o saptamâna de la solicitarea scrisa a posibililor ofertanti, în baza programarii scrise,transmise de Autoritatea contractanta. Potentialii ofertanti, care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, vor transmite o scrisoare prin care isi anunta intentia ca vor viziteze amplasamentul. Participantii la vizitarea amplasamentelor isi vor suporta toate cheltuielile necesare inclusiv mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

VI.3) Căi de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac

E-mail: Telefon: Adresă Internet: Fax: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, 030084 Bucuresti, ROMÂNIA, office@cnsc.ro +40 213104641, http://www.cnsc.ro +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Utilizarea căilor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Telefon: Adresă Internet: Fax: SC Vital SA Baia Mare – Directia Juridica-Comunicare, Str. Gheorghe Sincai nr. 21, 430311 Baia Mare, ROMÂNIA +40 262215150, www.vitalmm.ro +40 262215153

VI.4) Data expedierii prezentului anunț:

27.2.2013

Sewage work

|

Vital SA Baia Mare

Contracting authority
Serviciu Achizitii
Str. Gheorghe Sincai nr. 21
430311 Baia Mare
ROMANIA
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00