Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

Guard services

|

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

Summary
EU Schema
Version
Procedure
Open procedure
Contract
Service contract
Document No:
204129-2013
Regulations
European Communities
Document
Contract award
Award criteria
Lowest price
Publication date
6/21/2013 4:27 AM
Versions
Contract award

Show all
Description


Original text:

Contract servicii de paza, protectie, ordine si control.‏‏‬‪‪‪‎‏‪‪‪‬‬‏‎‏‬‬‎‬

 
Assignment

Section V: Award of contract

Contract No: 5174

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

E-mail: Telephone: Internet address: Fax: Areko Security SRL, Str. Olimpului nr. 24, bl. CORP, sc. B + C, et. 9, sect. 4, Bucuresti, ROMANIA, office@areko.ro +40 213362756, www.areko.ro +40 213356972Original text:

Contract servicii de paza, protectie, ordine si control.

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 5174

Denumire: Servicii de paza, protectie, ordine si control

V.1) Data deciziei de atribuire a contractului:

1.8.2012

V.2) Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 3

V.3) Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

E-mail: Telefon: Adresă Internet: Fax: Areko Security SRL, Str. Olimpului nr. 24, bl. CORP, sc. B + C, et. 9, sect. 4, Bucuresti, ROMÂNIA, office@areko.ro +40 213362756, www.areko.ro +40 213356972

Contract award notice

Services

2013/S 119-204129

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Contact point(s): For the attention of: Telephone: E-mail: Fax: Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, Str. Ion Movila nr. 5-7, Carmen Uleia, Popa Marcela, 73206 Bucuresti, ROMANIA +40 212107100, cantacuzino@spitalul-cantacuzino.ro +40 212109447

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

Description

Guard services.

II.2) Total final value of contract(s)

II.2.1) Total final value of contract(s)

Value: 1 440 000 RON

Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 5174

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

E-mail: Telephone: Internet address: Fax: Areko Security SRL, Str. Olimpului nr. 24, bl. CORP, sc. B + C, et. 9, sect. 4, Bucuresti, ROMANIA, office@areko.ro +40 213362756, www.areko.ro +40 213356972

V.4) Information on value of contract

Initial estimated total value of the contract:

Value: 1 440 000 RON

Excluding VAT

Total final value of the contract:

Value: 1 440 000 RON

Excluding VAT

If annual or monthly value:

Number of months: 48Original text:

Anunț de atribuire a contractului

Servicii

2013/S 119-204129

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire, adrese și punct(e) de contact

Punct(e) de contact: În atenția: Telefon: E-mail: Fax: Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, Str. Ion Movila nr. 5-7, Carmen Uleia, Popa Marcela, 73206 Bucuresti, ROMÂNIA +40 212107100, cantacuzino@spitalul-cantacuzino.ro +40 212109447

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autorității contractante

Altele: Spital

I.3) Activitate principală

Sănătate

I.4) Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuită contractului

Contract servicii de paza, protectie, ordine si control.

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

Categoria de servicii nr 27: Alte servicii

Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul spitalului.

Cod NUTS RO321

II.1.3) Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)

Anunțul implică încheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Contract servicii de paza, protectie, ordine si control.

II.1.5) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79713000

II.1.6) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu

II.2) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

Valoare: 1 440 000 RON

Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Deschisă

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai mic preț

IV.2.2) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică: nu

IV.3) Informații administrative

IV.3.1) Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă

IV.3.2) Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2012/S 101-168549 din 25.5.2012

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 5174

Denumire: Servicii de paza, protectie, ordine si control

V.1) Data deciziei de atribuire a contractului:

1.8.2012

V.2) Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 3

V.3) Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

E-mail: Telefon: Adresă Internet: Fax: Areko Security SRL, Str. Olimpului nr. 24, bl. CORP, sc. B + C, et. 9, sect. 4, Bucuresti, ROMÂNIA, office@areko.ro +40 213362756, www.areko.ro +40 213356972

V.4) Informații privind valoarea contractului

Estimarea inițială a valorii totale a contractului:

Valoare: 1 440 000 RON

Fără TVA

Valoarea totală finală a contractului:

Valoare: 1 440 000 RON

Fără TVA

În cazul unei valori anuale sau lunare:

Numărul de luni: 48

V.5) Informații privind subcontractarea

Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

VI.2) Informații suplimentare:

In cazul in care ofertele clasate pe primil loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

VI.3) Căi de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac

E-mail: Telefon: Adresă Internet: Fax: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, 030084 Bucuresti, ROMÂNIA, office@cnsc.ro +40 213104641, http://www.cnsc.ro +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Utilizarea căilor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

VI.4) Data expedierii prezentului anunț:

19.6.2013

Guard services

|

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

Contracting authority
Popa Marcela
Str. Ion Movila nr. 5-7
73206 Bucuresti
ROMANIA
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00