Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

Medicinal products for the genitourinary system and hormones

|

Spitalul Judetean de Urgenta Braila

Summary
EU Schema
Version
Procedure
Open procedure
Contract
Supply contract
Document No:
248399-2012
Regulations
European Communities
Document
Contract award
Award criteria
Lowest price
Publication date
8/4/2012 4:14 AM
Versions
Contract award

Show all
Description


Original text:

Achizitie medicamente, program oncologie, cu incheiere de acord-cadru.‏‏‬‪‪‪‎‏‬‪‎‪‎‏‎‎‬‬‪‪

 
Assignment

Section V: Award of contract

Contract No: 617

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Internet address: Farmaceutica Remedia SA, str. Dorobantilor, nr. 43, 330160 Deva, ROMANIA, www.remedia.roOriginal text:

Achizitie medicamente, Program oncologie, cu incheiere de Acord-cadru.

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 617

Denumire: Medicacamente Program Oncologie.

V.1) Data deciziei de atribuire a contractului:

16.7.2012

V.2) Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 9

V.3) Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Adresă Internet: Farmaceutica Remedia SA, str. Dorobantilor, nr. 43, 330160 Deva, ROMÂNIA, www.remedia.ro

Contract award notice

Supplies

2012/S 149-248399

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Contact point(s): Telephone: E-mail: Fax: Spitalul Judetean de Urgenta Braila, sos. Buzaului, nr. 2, Ec Dragu Stanica- DA, Dr. Boldeanu Cosmin-Caiet de sarcini, 810325 Braila, ROMANIA +40 239693868, prog@spitjudbraila.ro +40 239693868

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.spitjudbraila.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

33640000, 33620000, 33652000, 33652100

Description

Medicinal products for the genitourinary system and hormones.

Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the cardiovascular system.

Antineoplastic and immunomodulating agents.

Antineoplastic agents.

II.2) Total final value of contract(s)

II.2.1) Total final value of contract(s)

Value: 611 348,4 RON

Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 617

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Internet address: Farmaceutica Remedia SA, str. Dorobantilor, nr. 43, 330160 Deva, ROMANIA, www.remedia.ro

V.4) Information on value of contract

Total final value of the contract:

Value: 611 348,4 RON

Excluding VATOriginal text:

Anunț de atribuire a contractului

Produse

2012/S 149-248399

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire, adrese și punct(e) de contact

Punct(e) de contact: Telefon: E-mail: Fax: Spitalul Judetean de Urgenta Braila, sos. Buzaului, nr. 2, Ec Dragu Stanica- DA, Dr. Boldeanu Cosmin-Caiet de sarcini, 810325 Braila, ROMÂNIA +40 239693868, prog@spitjudbraila.ro +40 239693868

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorităţii contractante: www.spitjudbraila.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autorității contractante

Altele: Spital Judetean de Urgenta

I.3) Activitate principală

Sănătate

I.4) Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuită contractului

Achizitie medicamente Program oncologie.

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Produse

Cumpărare

Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr. 2.

Cod NUTS RO221

II.1.3) Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)

Anunțul implică încheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Achizitie medicamente, Program oncologie, cu incheiere de Acord-cadru.

II.1.5) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33640000, 33620000, 33652000, 33652100

II.1.6) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu

II.2) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

Valoare: 611 348,4 RON

Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Deschisă

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai mic preţ

IV.2.2) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitaţie electronică: nu

IV.3) Informații administrative

IV.3.1) Numărul de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă

IV.3.2) Publicare anterioară privind acelaşi contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunţului în JOUE: 2012/S 40-064576 din 28.2.2012

Anunț de participare

Numărul anunţului în JOUE: 2012/S 40-064576 din 28.2.2012

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 617

Denumire: Medicacamente Program Oncologie.

V.1) Data deciziei de atribuire a contractului:

16.7.2012

V.2) Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 9

V.3) Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Adresă Internet: Farmaceutica Remedia SA, str. Dorobantilor, nr. 43, 330160 Deva, ROMÂNIA, www.remedia.ro

V.4) Informații privind valoarea contractului

Valoarea totală finală a contractului:

Valoare: 611 348,4 RON

Fără TVA

V.5) Informații privind subcontractarea

Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

VI.2) Informații suplimentare:

Daca se constata ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în, în vederea departajarii ofertelor.

VI.3) Căi de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac

E-mail: Telefon: Adresă Internet: Fax: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, 030084 Bucuresti, ROMÂNIA, office@cnsc.ro +40 213104641, http://www.cnsc.ro +40 213104642 / 218900745

VI.3.2) Utilizarea căilor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac

E-mail: Telefon: Adresă Internet: Fax: Biroul Juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, soseaua Buzaului, nr. 2, 810325 Braila, ROMÂNIA, diverse@spitjudbraila.ro +40 239693868, www.spitjudbraila.ro +40 239693868

VI.4) Data expedierii prezentului anunț:

31.7.2012

Medicinal products for the genitourinary system and hormones

|

Spitalul Judetean de Urgenta Braila

Contracting authority
Ec Dragu Stanica- D.A., Dr. Boldeanu Cosmin-Caiet de sarcini
sos. Buzaului, nr. 2
810325 Braila
ROMANIA
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00