Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority
Communication

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune.

|

Roskilde Kommune, Ejendomme og Indkøb

Summary
Documents
Qualification demands
Udbud.dk schema
The tender is assigned.
Version
Public notice form
2 - Minor projects below DKK 500,000
Delivery terms
DDP Delivered Duty Paid
Delivery
Denmark
Opening date
4/18/2012 12:00 PM
Payment conditions
Free month + 30 days
Bid due date
4/18/2012 12:00 PM
Bid valid until
12/31/2012 12:00 AM
Deadline for questions
4/2/2012 2:30 PM
Documents available until
4/17/2012 12:00 AM
Publication date
4/2/2012 2:04 PM
Versions

1) Der er oploadet rettelsesblad nr. 01 under fanen "Filer"

2) Tilbudsfristen er forlænget til den 18.4.2012.

3) BEMÆRK! Spørgefristen er stadig d. 28.3.2012 kl. 1200, men af tekniske årsager i Mercell står den til 02.04.2012 kl. 1430. Dvs. den oprindelige spørgefrist er stadig gældende.

 

 

 Show all
Description

Udbuddet vedrører levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommunes ældreområde (herefter kaldet ordregiver).

Roskilde kommune ønsker med dette udbud, at etablere en kontrakt på vask og leje af arbejdsbeklædning til ca. 1119 hjemmehjælpere, trænings- og køkkenpersonale, sygeplejersker,  teknisk servicepersonale, ca. 140 elever, ca. 120 vikarer/afløsere, samt ca. 40 sygeplejerskestuderende.

Der er leveringsadresse på flg. adresser (se bilag 4).

Kontrakten forudsættes indgået med én virksomhed for perioden 1.1.2013 – 31.12.2018. Kontrakten kan forlænges med yderligere 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Der vil i aftaleperioden være et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår. 

Trekroner (Option):

Ordregiver kan vælge at benytte sig af muligheden for at udnytte optionen vedr. levering af puljetøj fra udleveringsautomat som beskrevet i kravspecifikationen. En evt. udnyttelse vil blive meddelt hurtigst muligt efter indgåelse af kontrakt.‏‏‬‏‎‏‪‬‎‬‎‎‎‬‪‬‎‪‎‏

Det anførte forbrug inden for de enkelte produkttyper er skønnede mængder, udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer.

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4.

Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 5 Kontrakt.

Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende kommunestruktur. Denne struktur kan på sigt ændres, f.eks. kan der ske en sammenlægning eller udlicitering af områder/afdelinger med derved færre leveringssteder. Tilbudsgiver skal derfor kunne acceptere en nedgang i omsætningen, uden dette ellers bringer ændringer i kontrakten.

RESTERENDE FILER UDLOADES MANDAG D. 12/3

 
Once you have clicked the "Show interest" button in the toolbar, you will be able to download all tender documents using the "Download Zip" button in the "Import/Export" menu in the toolbar.
Files
Document
Documentation demands to suppliers organisation and legal position
Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 1, skal underskrives.
Documentation demands to suppliers technical qualifications
Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af beløb og tidsperioder, samt de offentlige modtagere og en kontaktperson. Som dokumentation for referencelisten skal tilbudsgiver vedlægge attest som godtgør leveringsaftalerne –påtegnet af den modtagne offentlige myndighed.
Sender
Official name
Mercell Danmark A/S
Street
Slotsgade
Street Number
18
Floor number
1
Postal code
5000
City
Odense C
Country
DK
Phone number
+45 63133700
Url
dk.mercell.com
E-mail address
internal.support@mercell.com
Tender information
Tender title
Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune.
Url to extern tender material
http://permalink.mercell.com/32303922.aspx
Id at udbud.dk
0273-000002
Udbud.dk schema
2 - Minor projects below DKK 500,000
Announcement date
4/2/2012 2:04 PM
Tender type
National tender
Tender kind
Open procedure
Tender closing date
4/18/2012 12:00 PM
Tender is suitable for small suppliers
Criterias
Assignment criteria
Lowest price
Contract information
Purchasing on behalf of another entity
Contract detail
Contract type
Services
Contract description

Udbuddet vedrører levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommunes ældreområde (herefter kaldet ordregiver).
Roskilde kommune ønsker med dette udbud, at etablere en kontrakt på vask og leje af arbejdsbeklædning til ca. 1119 hjemmehjælpere, trænings- og køkkenpersonale, sygeplejersker,  teknisk servicepersonale, ca. 140 elever, ca. 120 vikarer/afløsere, samt ca. 40 sygeplejerskestuderende.
Der er leveringsadresse på flg. adresser (se bilag 4).
Kontrakten forudsættes indgået med én virksomhed for perioden 1.1.2013 – 31.12.2018. Kontrakten kan forlænges med yderligere 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Der vil i aftaleperioden være et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.
Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår. 
Trekroner (Option):
Ordregiver kan vælge at benytte sig af muligheden for at udnytte optionen vedr. levering af puljetøj fra udleveringsautomat som beskrevet i kravspecifikationen. En evt. udnyttelse vil blive meddelt hurtigst muligt efter indgåelse af kontrakt.
Det anførte forbrug inden for de enkelte produkttyper er skønnede mængder, udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer.
Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.
Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4.
Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 5 Kontrakt.
Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende kommunestruktur. Denne struktur kan på sigt ændres, f.eks. kan der ske en sammenlægning eller udlicitering af områder/afdelinger med derved færre leveringssteder. Tilbudsgiver skal derfor kunne acceptere en nedgang i omsætningen, uden dette ellers bringer ændringer i kontrakten.
RESTERENDE FILER UDLOADES MANDAG D. 12/3
Additional description
Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/32303922.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.
Delivery location (Nuts codes)
DK02
CPV Codes
98310000
Should contract sum be public
Contracting authority
Authority type
Municipality
Official name
Roskilde Kommune, Ejendomme og Indkøb
Street
Rådhusbuen
Street Number
1
Postal code
4000
City
Roskilde
Country
DK
Phone number
+45 46313000
Fax number
+45 46313045
Url
http://permalink.mercell.com/32259888.aspx
E-mail address
peterekr@roskilde.dk
Contact Person
First name
Peter
Surname
Rasmussen
Phone number
+45 46313041
E-mail
peterekr@roskilde.dk
Tender facilitator
Name
Mercell Danmark A/S
Bid address
http://permalink.mercell.com/32303922.aspx
Contract various
Edited comments


1) Der er oploadet rettelsesblad nr. 01 under fanen "Filer"

2) Tilbudsfristen er forlænget til den 18.4.2012.

3) BEMÆRK! Spørgefristen er stadig d. 28.3.2012 kl. 1200, men af tekniske årsager i Mercell står den til 02.04.2012 kl. 1430. Dvs. den oprindelige spørgefrist er stadig gældende.

 

 

 
Further comments
Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/32259888.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune.

|

Roskilde Kommune, Ejendomme og Indkøb

Contracting authority
Rådhusbuen 1
Postboks 100

4000 Roskilde
Denmark
VAT number: 29189404

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune.

|

Roskilde Kommune, Ejendomme og Indkøb

Announcements

Spørgsmål & Svar pr. 2.4.2012

4/2/2012 1:52 PM
Der er kommet flg. spørgsmål ifm. udbuddet:

1.3 – Udbuddets omfang: Der ønskes oplyst om der er planer/forventninger til sammenlægninger/udliciteringer?

Svar: Der er p.t. ikke planlagt sammenlægninger/udliciteringer.

 

2.9 – Udvælgelseskriterier: Kan det accepteres, at der vedlægges referenceliste med på førelse af kontaktperson og kontaktdata (telefon og e-mail), og at accepten herved er afklaret med den offentlige myndighed?

Svar: Der skal vedlægges en attest med påtegning af den offentlige myndighed, som beskrevet i udbudsmaterialet.

 

4 – Kravspecifikation: Er det korrekt forstået, at den enkelte medarbejder, fx ved tunika og busseronne skal vælge samlet 11 stk. og må disse mixes (fx 6 tunikaer og 5 busseronner). Dette ses ligeledes ved de andre produkter, hvorfor dette ønskes afklaret? Det samme spørgsmål gør sig gældende for tilbudslisten.

Svar: Ja, det er korrekt forstået, at den enkelte medarbejder samlet vælger 11 stk.  og at der gerne må mixes.

 

4 – Kravspecifikation - Køkken: Vi ønsker en uddybning af tunika og busseronne, bl.a. hvor besætningerne skal sidde samt om blandingsforholdet må ændres?

Svar: Det er op til den enkelte tilbudsgiver at komme med forslag til, hvor besætningerne skal sidde. Blandingsforholdet må ikke ændres.

 

4 – Kravspecifikation – Pleje – Ude: Der findes mange 3i1 jakker på markedet, dog i varierende kvalitet. Kan det accepteres, at der tilbydes jakke med skjult hætte dog ikke aftagelig?

Svar: Ja, det kan accepteres.


4 – Kravspecifikation – Teknisk servicepersonale: Skjorte/t-shirt/bukser, ønskes disse tilbudt i sort og grå eller i to-farvet?

Svar: Gerne 2 farvede

 

4 – Kravspecifikation (s. 15): ”. Er det korrekt forstået, at Roskilde Kommune kun vil acceptere, at der opkræves restafskrivninger, såfremt kommunen gør brug af sin mulighed for med 6 måneders varsel at opsige kontrakten til et tidligere tidspunkt end til kontraktens ordinære udløb pr. 31.12.2018?

 

Svar: I den situation, at Roskilde Kommune vælger i kontraktperioden at opsige kontrakten med 6 måneders varsel, vil der ikke kunne forekomme nogen restafskrivning efter udløbet af de 6 måneder jf. kontraktens § 18.4.
 

4 – Kravspecifikation (Øvrige krav): Vi ønsker uddybet, hvorledes afmelding af tøj/tøjpakker afregnes. Fx hvis tøjet afmeldes få dage før månedens udløb?

 

Svar: Tøj/tøjpakker afregnes pr. uge –  dvs. at kontrakthaver modtager betaling for hver leveret leverance opgjort ved månedens udgang. Tøj/tøjpakker afmeldes senest 3 arbejdsdage før næste tøjleverance således, at leverandøren altid har 2 hele arbejdsdage til at justerer den forestående leverance.

Se i øvrigt rettelsesblad nr. 01 som er oploadet i Mercel under ”Filer”.

 

4 – Kravspecifikation (Levering og leveringssteder): Hvis der leveres til daglig skift på det valgte sortiment og der opnås en økonomisk gevinst, ved en anden beholdning/leveringsfrekvens, vil dette så kunne accepteres? Dette kræver ingen ændringer i tilbudslisterne, såfremt sammenligningsgrundlaget er pakkeprisen.

Svar: Nej, det kan ikke accepteres.

 

4 – Kravspecifikation (Levering og leveringssteder): Hvis der leveres til daglig skift på det valgte sortiment og der opnås en økonomisk gevinst, ved en anden beholdning/leveringsfrekvens til Plejecenter Trekroner med beklædningsautomat, vil dette så kunne accepteres? Dette kræver ingen ændringer i tilbudslisterne, såfremt sammenligningsgrundlaget er pakkeprisen. 

Svar: Nej, det kan ikke accepteres.


4 – Kravspecifikation (Levering og leveringssteder): Hvor på tilbudslisten skal omkostningen for forlængelsen (2 * 1 år) indsættes? Samt hvordan vægtes dette i tilbudsvurderingen?

Svar: Formuleringen ”.. samt tilbud på omkostning pr. år ved yderligere forlængelse i 2 x 1 år.” jf. udbudsmaterialets pkt. 4 – Kravspecifikationen – side 17 øverste afsnit udgår.

Den prissætning som den endelige valgte leverandør tilbyder, vil være gældende ved en evt. forlængelse af kontrakten og vil derfor ikke ændre noget i forhold til evalueringen af ”laveste pris” jf. pkt. 2.20.

Se i øvrigt rettelsesblad nr. 01 som er oploadet i Mercel under ”Filer”.

 

Kontrakt § 9: Det fremgår, at der kun må leveres mandag-fredag. I forbindelse helligdage kan det give udfordringer – kan det accepteres, at der i forbindelse med helligdage leveres på fx lørdage?

Svar: Ja, det kan accepteres.

 

Kontrakt § 10: Vi oplever, at følgesedler ikke benyttes og ofte ligger blandt tøjet. Alle oplysninger omkring produkter og leverancer kan ses i det online forbrugerstyringssystem, som der er adgang til 24 timer i døgnet. Kan det derfor accepteres, at dette punkt udgår?

Svar: Det er af væsentlig betydning for ordregiver at fastholde kravet om følgeseddel, da disse bliver brugt af personalet. Derfor fastholdes kravet.

 

Tilbudsliste: Vi ønsker oplyst det totale antal stk. tøj, som de enkelte pakker skal indeholde? Fx sygeplejesker – Pakkepris (11 stk.) pr. uge/medarbejder. Herunder er listet følgende produkter:

Flex-buks 11

Unisex denim buks eller 11

Busseronne 11 eller

Unisex busseronne 11eller mix

Pull-on buks eller 11 eller et mix ialt 11 buks

Betyder dette:

-          Skal denne pakke indeholde 11 stk af hvert produkt, hvilket betyder 55 stykker tøj

-          Skal hele pakken indeholde 11 stk tøj totalt

-          Eller skal der vælges 11 i hver kategori (busseronne/bukser) altså 22 stykker tøj

Svar:  Det skal forstås således, at den enkelte medarbejder samlet vælger 11 stk i hver kategori og at der gerne må mixes

 

 

Med interesse har jeg læst udbuddet vedr. vask og leje af beklædning, og som producent har vi stødt på nogle kvalitetsmæssige spørgsmål.

I udbuddet skriver at flex og pull on bukserne skal bestå af 50% bomuld og 50% polyester. Fastholder I det, eller må der bydes ind med alternative kvaliteter? Vores alternativ består af en meget holdbar og let 35% bomuld og 65% polyester.

Ønsker I at se denne nye serie inden I svarer, sender vi gerne uforpligtende en design oversigt eller billeder.

Svar: Kravet fastholdes. Det er ikke tilladt for ordregiver at modtage materiale fra kommende tilbudsgivere i tilbudsfasen.


1. Jf. rumtegning for udleveringsautomat. Kan begge depotrum anvendes til udleveringsautomat?

Svar: Ja, de kan begges anvendes.

2. Ang. micro fleece trøjer. Der beskrives to forskellige micro fleece trøjer. Kan det accepteres, at der kun tilbydes den ene af modellerne? Vi har haft dårlige erfaringer med lynlåsene i netop fleecetrøjen med hvide lynlåse.

Svar: Ja, det kan accepteres.

3. Ang. poloshirts med striber. Vi har ikke som standard poloshirts med striber. Kan det accepteres der i stedet bydes stribet T-shirts?

Svar: Ja, det kan accepteres, at der tilbydes stribet T-shirt i stedet.

4. Ang. træningsbuks i 95% bomuld og 5% elastan. Kan det accepteres med 97% bomuld og 3% elastan?

Svar: Ja, det kan accepteres.

5. Ang. skjorter til det tekniske personale. Her ønskes en skjorte i 35% bomuld og 65% polyester. Kan det accepteres med 50% bomuld og 50% polyester?

Svar: Ja, det kan accepteres.

6.Ang. antal beklædningsdele pr. ønskede pakke til de respektive personalegrupper. I udbudsmaterialets bilag 5 fremgår det f.eks, at sygeplejerskers pakkepris (11 stk) pr. uge/medarbejder. Hvorefter følgende beklædningstyper skal indgå:

- fleksbuks

- unisex denim buks

- busseronne

- unisex busseronne

- pull-on-buks

Betyder det, at der eksempelvis skal tilbydes 11 stk. fleksbuks og 11 stk. pull-on-buks, eller er det 11 underdele med frit miks og 11 overdele med frit miks. Samme spørgsmål stiller vi til de øvrige personalegrupper pakker i bilag 5.

Svar: Det er korrekt forstået, at den enkelte medarbejder samlet vælger 11 stk underdele med frit miks og 11 overdele med frit miks.

For ikke at der ske nogen misforståelser, vil vi høre, om Roskilde Kommune vil definere nøjagtig hvor mange underdele og overdele, der indgår i den enkelte personalepakke. 

Svar: Det samme svar som ovennævnte.

4. Kravspecifikation

Træningspersonale

Er det korrekt, at der ønskes Poloshirt i stribet ?

Svar: Ja, der ønskes stribet Poloshirt, men det accepteres at der tilbydes stribet T-shirt i stedet.

 

Vedr. mærkning af tøjet

Er det korrekt forstået, at den mærkning der skal inkluderes i prisen, er det logo emblem, der leveres på alle overdele?

 

Svar:  Ja, det er korrekt forstået. Logo emblem med fornavn og arbejdssted jf. kravspecifikationen pkt. 4 – side 10 ”Generelt til de udbudte områder”.

Herudover skal prisen inkludere tilbudsgivers ID mærkning (chip) af hver tøjgenstand.

 

Øvrige krav – Mindstekrav

Vi vil gerne have uddybet, hvad Roskilde Kommune mener med, at der ”ved afmelding af tøj/tøjpakker afregnes måneden ud”.

 

Hvordan forventer Roskilde Kommune at følgende eksempel skal behandles:

Eks.: Et par bukser afmeldes den 28. i en måned.

Ved afregning måneden ud vil der kun blive tale om afregning for 3 dage og bukserne vil ikke kunne nå at blive registret modtaget på vaskeriet indenfor de 3 dage.

Svar: Tøj/tøjpakker afregnes pr. uge –  dvs. at kontrakthaver modtager betaling for hver leveret leverance opgjort ved månedens udgang. Tøj/tøjpakker afmeldes senest 3 arbejdsdage før næste tøjleverance således, at leverandøren altid har 2 hele arbejdsdage til at justerer den forestående leverance.

Se i øvrigt rettelsesblad nr. 01 som er oploadet i Mercel under ”Filer”.

Venlig hilsen
Roskilde Kommune

Spørgsmål & Svar pr. 23.3.2012

3/23/2012 1:15 PM
Der er kommet flg. spørgsmål ifm. udbuddet:

Ved gennemgang af udbudsmaterialet er et mindstekrav om minimum 2 sammenlignelige referencer fra den offentlige sektor opdaget.

Såfremt dette krav fastholdes, vil det begrænset antallet af tilbudsgivere væsentligt. Kan dette krav ændres til minimum 1 sammenlignelig reference fra den offentlige sektor samt en reference af en større art fra den private sektor?

 Svar: Roskilde Kommune fastholder mindstekravet om 2 sammenlignelige referencer fra en offentlig myndighed.

Venlig hilsen
Roskilde Kommune

Spørgsmål & svar pr. 13.3.2012

3/13/2012 9:58 AM
Der er kommet flg. spørgsmål:

Af udbudsmaterialets "Snit A1 igennem rum til tøjautomat" mangler vi følgende oplysning: rummets bredde.
Rummets højde og længde fremgår af tegningen, men ikke rummets bredde.

For at kunne afgive det økonomiske mest optimale tilbud har vi brug for ovennævnte oplysning. Endvidere håber vi på en relativ hurtig tilbagemelding, da det er en tidskrævende proces at udarbejde det ønskede tilbud på tøjautomaten.

Vi ser frem til at modtage Roskilde Kommunes svar/kommentar på ovenstående.

Svar: Der er oploadet et nyt dokument - en plantegning under "filer" som besvare det stillede spørgsmål. I øvrigt er snittegningen blevet oploadet 2 gange, dvs. det er nok at forholde sig til den ene tegning.

Venlig hilsen
Roskilde Kommune
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00