Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority
Communication

Delaftale 14: Drejetårn - Udbud af genbrugshjælpemidler med deltagelse af 9 kommuner

|

Gentofte Kommune

Summary
Documents
Qualification demands
Demands
EU Schema
The tender is closed for bidding. Bid due date has passed.
Version
Public notice form
2 - Contract Notice
Opening date
8/16/2010 12:00 PM
Bid due date
8/16/2010 12:00 PM
Bid valid until
2/16/2011 12:00 AM
Documents available until
8/16/2010 12:00 PM
Publication date
8/5/2010 4:32 PM
Versions
Ved opload af forrige version, er der i bilag 4 faldet enkelte ord ud af de generelle krav. Udbyder oploader derfor nyt bilag 4, hvor fejlene er rettet.

Show all
Description

9 kommuner udbyder hermed i fællesskab, rammeaftaler på genbrugshjælpemidler. Kommunerne er Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Fredensborg, Allerød, Ballerup, Hørsholm og Herlev (herefter kaldet udbyder). Formålet med det fælles samarbejde er at opnå de bedst mulige indkøbsbetingelser for de deltagende kommuner.

Udbuddet af genbrugshjælpemidler varetages af Gentofte Kommune (herefter koordinator), men selve tilbudsevalueringen gennemføres af en arbejdsgruppe, som er sammensat af fagpersoner og indkøbere fra de kommuner, der deltager i udbuddet.

Følgende 30 genbrugshjælpemidler bliver udbudt som delaftaler i udbuddet:

- Hælbeskytter
- Mobil bade- og toiletstol
- Mobil bade- og toiletstol med kipfunktion
- Toiletsæde fast med opklappelige armlæn
- Toiletorhøjer fastmonteret
- Badebænk
- Albuestok
- Gangstativ
- Rollator
- Rollator indendørs
- Kørestol aktiv krydsramme
- Kørestol hjælpermanøvreret komfort
- Vendelagen
- Drejetårn
- Mobil personløfter med løftesejl
- Mobil ståløfter
- Sengebord
- Arbejdsstol
- Trykfordelende siddepude kategori 1-2
- Trykfordelende siddepude kategori 2-3
- Trykfordelende siddepude kategori 4
- Elektrisk indstillelig plejeseng
- Elektrisk indstillelig plejeseng bariatrisk
- Trykaflastende luftmadras vekseltryk helmadras kategori 4
- Trykaflastende luftmadras vekseltryk topmadras kategori 1-2
- Trykaflastende luftmadras vekseltryk topmadras kategori 2-3
- Hælaflastningspude
- Skummadras PUR skum standard
- Skummadras PUR skum standard bariatrisk
- Trykfordelende skummadras PUR skum kategori 1-2

Procedure:

For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser:

http://permalink.mercell.com/25037218.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Herefter skal du udfylde en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter du har meldt din interesse skal du først oprettes i systemet – dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til www.mercell.dk . Når du er logget ind skal du trykke på My Mercell for at se/downloade alle informationer om opgaven. Du kan stille spørgsmål omkring opgaven direkte til [indkøbers organisation] samt afgive tilbud og uploade tilbudsdokumenter. Spørgsmål skal stilles herigennem under fanen "Kommunikation". Svar fra [indkøbers organisation]afgives i anonymiseret form og kan ses under fanen "Ekstra Info" efter at der er publiceret svar.

Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk at der til afsendelse af tilbuddet kan anvendes digital signatur. Digital signatur kan bestilles her: www.danid.dk– fremsendes normalt indenfor 3 arbejdsdage.
3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din e-mail.
Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til
support.dk@mercell.com eller ring på 63 13 37 00.
Al kommunikation med ordregiver skal foregå igennem udbudsværktøjet Mercell Sourcing Service. Husk at skriv i emnefeltet i kommunikation hvilken opgave Jeres spørgsmål vedrører!

 Link til de andre opgaver:

- Hælbeskytte  http://permalink.mercell.com/25037218.aspx
- Mobil bade- og toiletstol  
http://permalink.mercell.com/25078219.aspx
- Mobil bade- og toiletstol med kipfunktion  
http://permalink.mercell.com/25079923.aspx
- Toiletsæde fast med opklappelige armlæn  
http://permalink.mercell.com/25080047.aspx
- Toiletorhøjer fastmonteret  
http://permalink.mercell.com/25080138.aspx‏‏‬‏‎‎‎‬‎‪‬‪‎‬‬‬‎‏‬‬
- Badebænk  
http://permalink.mercell.com/25080227.aspx
- Albuestok  
http://permalink.mercell.com/25080289.aspx
- Gangstativ  
http://permalink.mercell.com/25080384.aspx
- Rollator  
http://permalink.mercell.com/25080582.aspx
- Rollator indendørs  
http://permalink.mercell.com/25080642.aspx
- Kørestol aktiv krydsramme  
http://permalink.mercell.com/25080675.aspx
- Kørestol hjælpermanøvreret komfort    
http://permalink.mercell.com/25080740.aspx
- Vendelagen   
http://permalink.mercell.com/25080795.aspx
- Drejetårn  
http://permalink.mercell.com/25080863.aspx
- Mobil personløfter med løftesejl  
http://permalink.mercell.com/25080955.aspx
- Mobil ståløfter  
http://permalink.mercell.com/25081099.aspx
- Sengebord  
http://permalink.mercell.com/25081165.aspx
- Arbejdsstol  
http://permalink.mercell.com/25081327.aspx
- Trykfordelende siddepude kategori 1- 2  
http://permalink.mercell.com/25081399.aspx
- Trykfordelende siddepude kategori 2-3  
http://permalink.mercell.com/25081467.aspx
- Trykfordelende siddepude kategori 4  
http://permalink.mercell.com/25081510.aspx
- Elektrisk indstillelig plejeseng  
http://permalink.mercell.com/25081574.aspx
- Elektrisk indstillelig plejeseng bariatrisk  
http://permalink.mercell.com/25081615.aspx
- Trykaflastende luftmadras vekseltryk helmadras kategori 4   
http://permalink.mercell.com/25081695.aspx
- Trykaflastende luftmadras vekseltryk topmadras kategori 1-2  
http://permalink.mercell.com/25081735.aspx
- Trykaflastende luftmadras vekseltryk topmadras kategori 2-3  
http://permalink.mercell.com/25081818.aspx
- Hælaflastningspude  
http://permalink.mercell.com/25081896.aspx                                     
- Skummadras PUR skum standard  
http://permalink.mercell.com/25081953.aspx
- Skummadras PUR skum standard bariatrisk  
http://permalink.mercell.com/25082078.aspx
- Trykfordelende skummadras PUR skum kategori 1-2  
http://permalink.mercell.com/25082121.aspx

 
Once you have clicked the "Show interest" button in the toolbar, you will be able to download all tender documents using the "Download Zip" button in the "Import/Export" menu in the toolbar.
Files
Document
Documentation demands to suppliers organisation and legal position
Company registration certificate
Kort beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder ejerforhold, omsætning mm.
Documentation demands on suppliers economical and financial capacity
Underskrevet tro og loveerklæring om at tilbudsgiver ikke har gæld til det offentlige, jf. bilag 1.
Underskrevet tro og loveerklæring om at tilbudsgiver ikke opfylder nogle af udelukkelseskri-terierne i art. 45 i Rdir. 2004/18/EF, jf. bilag 2.
Årsregnskab eller nøgletal (egenkapitalens forrentning, soliditetsgraden og overskudsgraden) for de sidste tre år. Såfremt flere byder i forening skal der vedlægges regnskab for alle deltagere. Hvis regnskabet ikke findes i elektronisk form kan dette fremsendes til koordinator, såfremt det er fremme senest ved tilbudsfristens udløb.
Documentation demands to suppliers technical qualifications
Forelæggelse af en aktuel referenceliste over de betydeligste arbejder, der er udført i løbet af de seneste tre år med angivelse af beløb og tidspunkter samt den offentlige eller private modtager. Referencelisten skal indeholde en oversigt over kontaktpersoner med navn og telefonnummer.
Name Type
1 Kvalitet No Response
Kvalitet vil blive vurderet på baggrund af de elementer der er oplistet i produktkravspecifikationernes højre kolonne. Evalueringen foretages af kommunernes fagpersoner. De 30 delaftaler er opdelt i 4 evalueringskategorier. Der er nedsat et evalueringsteam af fagpersoner til evaluering af hver kategori. Hvert produkt vil blive evalueret jf. de evalueringspunkter der er anført i kravspecifikationen på det enkelte produkt. Et produkt kan maksimalt blive tildelt 50 point jf. vægtning i tildelingskriterierne.
2 Pris No Response

Delaftale 14: Drejetårn - Udbud af genbrugshjælpemidler med deltagelse af 9 kommuner

|

Gentofte Kommune

Contracting authority
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Denmark
VAT number: 19438414

Delaftale 14: Drejetårn - Udbud af genbrugshjælpemidler med deltagelse af 9 kommuner

|

Gentofte Kommune

Announcements

Spørgsmål og svar 9. august 2010

8/9/2010 10:16 AM

Spørgsmål:

Jf. udbudsbetingelserne bliver der ”foretaget en kvalitativ vurdering af alle hjælpemidler. Tilbudsgiver skal derfor kunne levere et eksemplar af det tilbudte produkt etc.”

Skal produktet leveres samlet eller hvordan forestiller Udbyder sig den proces.

Svar:

Tilbudsgiver skal udpakke og opstille de tilbudte hjælpemidler, så de fremstår klar til afprøvning/evaluering. Tilbudsgiver modtager efter tilbudsafgivelse, nærmere beskrivelse ift. endelig adresse og tidspunkter mv.

 

Spørgsmål:

Det er første gang vi skal byde via Mercell og jeg er lidt usikker på fremgangsmåden. Derfor flg. spørgsmål.

  • Under hvilket punkt i besvarelsen skal jeg uploade bilag 3 ?
  • Er det korrekt at Tilbudsskema + dokumentation skal uploades under 'Dokumenter' ? Hvis ikke - hvor så ?

Svar:
Bilag 3 skal oploades sammen med serviceattest.
Det er korrekt – Tilbudsskema + dokumentation skal oploades under ”Dokumenter”.

Spørgsmål:

Kapitel 3 – Rammeaftale, side 5, 3.6 Priser

”En borgers evt. køb gennem frit valgs -ordningen, skal foregå på de i rammeaftalen aftalte vilkår”

Spørgsmål:

Under punktet 3.23 – Aktindsigt fremgår det at; ”Rammeaftalen er fortrolig og må hverken helt eller d
elvist offentliggøres uden at firma og kommunen på forhånd og skriftlig har indgået aftale herom”.
Af dette må også udledes, at kommunen har tavshedspligt omkring kontraktens følsomme oplysninger
så som priser. Udbyder bedes derfor forklare, hvordan man vil håndtere tavshedspligten specifikt i
forhold til oplysninger om aftalepriser overfor borger i forbindelse med brug af frit valgs –ordningen - ?

Svar:
Borgeren får bevilget det hjælpemiddel der jf. udbuddet indgås kontrakt på. Hvis borgeren ønsker at benytte ”frit valg”, vil kommunen overfor borgeren oplyse det rådighedsbeløb borgeren har til køb af hjælpemiddel. Rådighedsbeløbet vil svare til den kontraktuelle pris på hjælpemidlet.

 

Spørgsmål:
Vedr. Bilag 4, tilbudsskema - faneblad 2 Kapital 2, Generelle krav:

Når jeg læser Kapitel 2, Generelle Krav ser jeg at der er ufuldstændige sætninger. F.eks. linje 15 - hvor sætningen slutter med at.
Se eksempel.
"

2. Der kan i aftaleperioden blive afsagt kendelser i Ankestyrelsen, der betyder, at et konkret hjælpemiddel skifter status til et forbrugsgode. I disse situationer vil kommunerne oplyse om den valgte leverandørs produkter, men vil ikke kunne garantere, at

Det samme gælder for linje 76, 79, 107 osv.
Er det fordi jeg anvender Excel forkert - eller er der en fejl?

 

Svar:

Det er sket en fejl ved seneste opload af tilrettede versioner. Der er oploadet ny version hvor fejlene er rettet.

Spørgsmål:

Vi vil gerne søge bekræftelse på følgende:
1.
hvis kun et eller to årsregnskaber foreligger (naturligvis som loven foregiver) accepteres
dette som værende opfyldelse af nedenstående først nævnte kriterium.

2.
"som vi læser udbudsbetingelserne svarer Ansvarlig Lånekapital også til Egenkapital

KOPI af uddrag Udbudsbetingelserne side 6 af 10

1.3 Udvælgelseskriterier

Årsregnskab eller nøgletal (egenkapitalens forrentning, soliditetsgraden og overskudsgraden)

for de sidste tre år.

Mindstekrav: tilbudsgiver skal ved sidste regnskabsaflæggelse eller efterfølgende have en

positiv egenkapital¨

Svar:
ad 1: der kræves årsregnskab eller nøgletal for de seneste 3 år, for at udbyder kan foretage en vurdering af udviklingen i tilbudsgivers soliditet. Hvis mindre end 3 års regnskaber foreligger, skal regnskaberne suppleres med åbningsbalance eller tilsvarende.

Ad 2: Udbyder mener ”egenkapital”, men vil tage stilling til ”ansvarlig lånekapital” i givet fald der bydes ind med denne kondition.

Spørgsmål og svar 27. juli 2010

7/27/2010 2:42 PM

Spørgsmål:

Generelt spørgsmål, hvordan forholder man sig til, hvis et krav i udbudsmaterialet er blevet frafaldet, så som vægtmærkningen på madrasser og puder - skal der da henvises til det eller hvordan?

 

Svar:

Udbyder uplaoder ny version af kravspecifikation, med angivelse af dokumentationskrav ift. vægtangivelse. Tilbudsgiver bliver via Mercell gjort opmærksom på når nye versioner uploades.

Spørgsmål og svar 26. juli 2010

7/27/2010 10:25 AM

SPØRGSMÅL:

Vi det være muligt at få de forskellige dokumenter (f.eks. tro & love erklæring m.v.) der skal underskrives i et format hvori man kan redigere således at underskrift kan indsættes i dokumentet?

SVAR:

Af sikkerhedsmæssige grunde er dokumenterne oploadet i PDF. For at sikre formalia anbefales at: Dokumenterne udskrives, underskrives med blæk, indscannes og uploades i Mercell.SPØRGSMÅL:

Kapitel 1 – Generelle udbudsbetingelser, side 6, 1.3 Udvælgelseskriterier, punkt 6

”… referenceliste over de betydeligste arbejder, der er udført i løbet af de seneste tre år med angivelse af beløb ….”

Regnskabs- og omsætningsmæssige tal er normalt oplysninger, som virksomheder anser for fortrolige og særligt konkurrencefølsomme, og som af hensyn til 3. parts fortrolighed ikke ønskes oplyst i bilag til kontrakter, hvorfor det ikke er normal kutyme at påføre referencelister beløb.

Kan udbyder acceptere at beløb ikke angives på referencelister ?

SVAR:

Der skal som minimum angives en beløbsramme, der indikerer opgavens størrelse. Det vil være tilstrækkeligt med angivelse af fx <500.000, >500.000, <1.000.000SPØRGSMÅL:

Generelle udbudsbetingelser, side 6. Der kræves forelagt en aktuel referenceliste med angivelse af beløb (omsætning). Udbyder bør noterer sig, at dette ikke vil være muligt for tilbudsgivere, da kontrakterne er omfattet af tavshedspligt – ligesom denne kontrakt vil være det. I stedet for omsætning foreslås, at teksten ændres til evt. angivelse af antal og varighed, da disse oplysninger er mindre følsomme end omsætning og vil give udbyder tilsvarende information om kontrakternes størrelse. Kan det accepteres?

SVAR:

Der skal som minimum angives en beløbsramme, der indikerer opgavens størrelse. Det vil være tilstrækkeligt med angivelse af fx <500.000, >500.000, <1.000.000SPØRGSMÅL:

Kapitel 1 – Generelle udbudsbetingelser, side 8, 1.15 Tildelingskriterier. Tilbudspriser + Tilbudsskemaer i Bilag 4

”De tilbudte priser på forespurgt tilbehør vil indgå i prisevalueringen med en vægtning på 5-10% ...” +

”Tilbudsgiver bedes beskrive sine priser/rabatter på det øvrige tilbehørsprogram, som angivet…” og

”Tilbudsgiver bedes angive sin pris for reservedele, som angivet …”

Udbyder bedes præcisere hvorledes og med hvilken vægtning de forespurgte tilbehørsdele indgår i prisevalueringen.

Kan udbyder oplyse hvorledes ”øvrig tilbehørsprogram og reservedele” indgår i prisevalueringen ?

Da der for reservedelenes vedkommende ikke er mulighed for at angive en rabatsats, og en komplet prisliste på reservedele vil være meget opfattende, bedes udbyder præcisere, hvilke reservedele der ønskes priser på.

SVAR:

Der skal afgives nettopriser på det specifikke forespurgte tilbehør. Det er dette tilbehør der vil indgå i evalueringen af priskriteriet med en vægtning på 5-10 %. De enkelte dele vil ifm. evalueringen blive vægtet i forhold til omfanget af behovet for den enkelte tilbehørsdel.

”Øvrigt tilbehørsprogram og reservedele” indgår ikke i evalueringen af priskriteriet.

Udbyder accepterer at Tilbudsgiver afgiver priser på de mest gængse reservedele. Dog skal Tilbudsgiver oplyse hvordan prisen på øvrige reservedele kalkuleres.SPØRGSMÅL:

Side 5 midt; Udgangspunkt er at der opereres med op til 4 forskellige lokaliteter. Tilbudsgiver ønsker specificeret hvordan dette skal forstås. Skal der leveres 4 * produkter af tilbudte produkter til vurdering eller vil det være forskellige lokationer alt efter produkt, der skal evalueres ?  Såfremt der er tale om 4 * produkter gør Tilbudsgiver opmærksom på at dette er temmelig omkostnings-/byrdefuldt og vil i den forbindelse tillade at foreslå udbyder at samle vurderingen, således at der kun leveres ét produkt til vurdering pr. tilbudt produkt.

SVAR:

Alle 30 delaftaler i inddelt i fire forskellige grupperinger: Tryksårsforebyggende, mobilitet, forflytning og personlig pleje. Hver gruppering vil få sin egen lokalitet, hvor tilbudsgiver skal stille 1 produkt, specificeret som tilbudt til rådighed (forudsat at udbyder vurderer tilbuddet er konditionsmæssigt). Dvs. der vil kun blive tale om at tilbudsgiver skal stille 1 eksemplar til rådighed.SPØRGSMÅL:

Side 6 midt; aktuel referenceliste……med angivelse af beløb og tidspunkter samt den offentlige eller private modtager Tilbudsgiver gør opmærksom på, at der her bedes om fortrolig information, idet der kontraktmæssigt ikke må udleveres så detaljerede oplysninger om kunde/leverandørforhold. Tilbudsgiver spørger om Udbyder vil ændrer kravet til referenceliste med angivelse af kontaktpersoner med navn og telefonnummer samt kontrakt/aftalens type og evt. varighed ?

SVAR:

Der skal som minimum angives en beløbsramme, der indikerer opgavens størrelse. Det vil være tilstrækkeligt med angivelse af fx <500.000, >500.000, <1.000.000SPØRGSMÅL:

Generelle udbudsbetingelser, side 5. Vurdering af produkterne. Tilbudsgiver ønsker oplyst om der vil være senge til rådighed for afprøvning af madrasser?

SVAR:

Evalueringen af madrasser og senge vil foregå samme sted, så ja, der vil være senge til rådighed.SPØRGSMÅL:

Tilbudsgiver ønsker oplyst om det er muligt selv at opstille produkter til afprøvning?

SVAR:

Nej, det er ikke muligt.SPØRGSMÅL:

Tilbudsgiver ønsker oplyst om der er krav til mærkning af produkter til afprøvning og i så fald hvilke?

SVAR:

Produkterne skal være mærket i forhold til, krav om mærkning i kravspecifikationen.SPØRGSMÅL:

Generelle udbudsbetingelser, side 6, ”Der må i svarfelterne ikke henvises til, at svaret er indeholdt i generelt bilag, eller skal uddrages af en større sammenhæng.” Er dette også gældende for fx Delaftale 25, Bilag 4, Kravspecifikation og kolonnen ”Krav til dokumentation”? ”Der skal medsendes dokumentation for etc etc”. Er det ok, at man her henviser til bilagsnr som udgør dokumentationen? Hvis ikke, forklar venligst, hvordan skal man give et svar her, hvis man ikke kan henvise til et bilag som udgør dokumentationen?

SVAR:

Udbyder henviser til side 6, samme afsnit:

”Hvis svaret af hensyn til format eller omfang ikke kan anføres i svarfelt, kan der henvises til bilag, hvor svaret er præcist angivet og afgrænset.”SPØRGSMÅL:

Generelle udbudsbetingelser, side 5, Vurdering af tilbehør/reservedele. I denne sammenhæng ønskes besvaret, hvorledes udbyder ønsker at disse tilbehørsdele/reservedele præsenteret?

SVAR: 

Jf. Generelle udbudsbetingelser, er det kun det specifikt nævnte tilbehør der skal indleveres til vurdering. Tilbehøret indleveres i ”løs form”, og skal ikke påmonteresSPØRGSMÅL:

Kapitel 2 – Kravspecifikation – generelle krav, Spørgsmål 2

”Til hvert leveret hjælpemiddel skal medfølge dansk brugsanvisning og produktblad i et overskueligt layout indeholdende; … reservedelsliste, tilbehørsliste…”

Normal kutyme er, at der med hjælpemidlet leves en brugermanual samt i mange tilfælde en quick guide, som i billeder illustrerer hjælpemidlet væsentligste funktioner. Produktblade, reservedelslister og tilbehørslister kan være et stort og omfattende materiale, som normalt ikke leveres med produktet, men som til en hver tid er tilgængelig på tilbudsgivers hjemmeside.

Kan udbyder acceptere at der ved levering af hjælpemidlet ikke medfølger produktblade, reservedelslister og tilbehørslister, men at disse kan rekvireres efter behov og altid er tilgængelige på tilbudsgivers hjemmeside ?

SVAR:

Udbyder accepterer, der kun medfølger en brugsanvisning, men det skal oplyses, hvor det resterende materiale kan findes.SPØRGSMÅL:

Kapitel 2 – Kravspecifikation – generelle krav, Spørgsmål 4

”Hvis produktet kan leveres som bariatrisk hjælpemiddel, skal der oplyses produktspecifikation og pris på dette”

Udbyder bedes præcisere hvad udbyders definition på bariatri er.

Hvor ønskes produktspecifikation og pris på et evt. bariatrisk produkt angivet ?

Og hvorledes indgår prisen på at evt. bariatrisk produkt i prisevalueringen ?

SVAR:

Afsnittet slettes i kapitel 2.SPØRGSMÅL:

Kapitel 2 – Kravspecifikation – generelle krav, Spørgsmål 10

” 1. serviceeftersyn skal være uden omkostninger for udbyder”

Kan udbyder bekræfte, at 1. serviceeftersyn, som skal være uden omkostninger for udbyder, kun omhandler de produkter, for hvilke tilbudsgiver under ”krav til dokumentation” har oplyst, at de skal gennemgå periodiske serviceeftersyn – som eksempelvis personløftere ?

SVAR:

Udbyder bekræfter dette.  SPØRGSMÅL: Kravspecifikation - generelle Krav

Da reservedelslister ofte er meget store værker, især på kørestole, ønsker Tilbudsgiver at få oplyst om det er tilstrækkeligt at reservedelslister er tilgængelige på internet frem for at være en del af brugsanvisningen og derfor heller ikke fremsendes hver gang produkt leveres.

SVAR:

Udbyder ændret kravet til det er tilstrækkeligt at reservedelslister er tilgængelige på internettet. Det skal dog oplyses, hvor man kan finde oplysningerne.SPØRGSMÅL:

Produktet skal være mærket med HMI nummer. Da produkterne markedsføres internationalt og HMI er en dansk betegnelse, er produkterne ikke mærket med HMI-nummer, Tilbudsgiver foreslår kravet gøres optionelt, da det vil være fordyrende at mærke varerne specifikt for det danske marked.

SVAR:

Udbyder har ikke kunne finde en sådan formulering i sit materiale. Ved angivelse af HMI nummer i de generelle krav til kravspecifikationen, er dette som hovedregel fulgt op af ”hvis et sådan forefindes”.SPØRGSMÅL:

Der skal afgives priser på reservedele ift specificerede hjælpemidler samt tilbehør. Med henvisning til det meget omfattende reservedelskatalog foreslår Tilbudsgiver at der gives priser på de mest gængse reservedele frem for alle. Kan dette accepteres ?

SVAR:

Udbyder accepterer at Tilbudsgiver afgiver priser på de mest gængse reservedele. Dog skal Tilbudsgiver oplyse hvordan prisen på øvrige reservedele kalkuleres.SPØRGSMÅL: Kapitel 2 – Kravspecifikation – generelle krav

Side 4 nederst; Der kan afgives tilbud på flere produkter pr. delaftale, i givet fald Tilbudsgiver har flere varianter der kan opfylde kravspecifikationen. Hvordan ønsker udbyder tilbuddet udformet i tilfælde af flere varianter ? Skal Tilbudsgiver kopiere tilbudsskema pr. variant ? Vil variant blive opfattet som prioriterede tilbud eller sideordnede tilbud ?

SVAR:

I tilbudsskemaets fane 5: ”Tilbudsskema” er der i det første skema gjort plads til at tilbudsgiver kan afgive flere bud. Om nødvendigt kan tilbudsgiver indsætte flere linjer. En variant vil blive vurderet som sideordnet tilbud.SPØRGSMÅL:

Delaftale 25, bilag 4, Kapitel 2, spørgsmål 8, står der: ”Afprøvning er ikke et krav i dette udbud.” Hvad menes med det, når der står i Generelle udbudsbetingelser på side 5, at der vil blive foretaget en kvalitativ vurdering af samtlige produkter?

SVAR:

Med afprøvning henviser udbyder til den konkrete kontraktperiode, hvor et depot eller en borger f.eks. skal have et produkt på prøve, før kommunen vælger at købe det. Kommunerne ønsker ikke dette som krav i udbuddet.

Den kvalitative vurdering vil foregå under evalueringen efter endt tilbudsfrist.

Der er derfor tale om to forskellige tidspunkter.SPØRGSMÅL:

Delaftale 27, bilag 4, kapitel 2: ”Der bedes angivet et kort svar med en beskrivelse; om det er "læst og accepteret".” Betyder det, at der udover ordene ”læst og accepteret” skal anføres en kort uddybende tekst som svar?

SVAR:

Det betyder at der som minimum skal angives det er "læst og accepteret". Herudover kan Tilbudsgiver anføre en præcisering. Tilbudsgiver kan endvidere angive evt. forbehold for accepten. Ift. evt. forbehold, bemærk Kap. 1 – Generelle udbudsbetingelser pkt. 1.10.

SPØRGSMÅL:

Kapitel 3 – Rammeaftale, side 5, 3.6 Priser

”Herudover ønsker kommunen en overskuelig prisoversigt, som firma skal fremsende til kommunens institutioner…”

Vil der til kontrakterne fra de enkelte kommuner medfølge adresselister over kommunens institutioner, således firma ved, hvortil prisoversigten skal fremsendes ?

SVAR:

Adresselister vil blive udleveret af den enkelte kommune ved kontraktunderskrivelsen.SPØRGSMÅL:

Kapitel 3 – Rammeaftale, side 5, 3.6 Priser

”En borgers evt. køb gennem frit valgs -ordningen, skal foregå på de i rammeaftalen aftalte vilkår”

Hvorledes vil dette fra kommunens side blive håndteret i forhold til fortrolighed overfor 3. part omkring priser (jf. punkt 3.22 Tavshedspligt) ? – og i forhold til opkrævning af betaling og kreditvurdering af en borger ?

SVAR:

Udbyder forstår ikke spørgsmål, da punkt 3.22 vedrører firmas tavshedspligt overfor borgeren. Venligst uddyb spørgsmålet.SPØRGSMÅL:

Kapitel 3 – Rammeaftale, side 6, 3.7 Prisregulering

”… skal dette varsles til kommunens indkøbskontor senest den 1. November…” + ”… den procentvise ændring i nettoprisindekset fra 1. oktober det foregående år til 1. oktober året før.”

Kan udbyder bekræfte at der menes nettoprisindeksets tal pr. 30. september det foregående år til 30. september året før, som offentliggøres 10. oktober ? Nettoprisindekset tal for oktober måned offentliggøres 10. november, hvilket vil give uoverensstemmelser i forhold til varsling af prisregulering.

SVAR:

Udbyder bekræfter, der menes nettoprisindekstallet pr. 30. september det foregående år til 30. september året før, som offentliggøres 10. oktober. Dette giver tilbudsgiver ca. 3 uger til at varsle eventuelle prisstigninger. Det vil sige, den første nettoprisindekstalsperiode bliver fra 30. september 2010 til 30. september 2011.SPØRGSMÅL:

3.11; Såfremt firma har restordre på de bestilte produkter eller såfremt produkterne ikke kan leveres indenfor den aftalte tid, skal firma omgående tilbyde vederlagsfrit at levere andre tilsvarende eller bedre produkter. Tilbudsgiver formoder, at der menes der skal leveres tilsvarende eller bedre produkter til samme pris som tilbudte produkt og ikke at der skal leveres vederlagsfrit ?

SVAR:

Der skal leveres tilsvarende eller et bedre produkt til samme pris som det udbudte produkt. Det skal være uden omkostninger for udbyder.SPØRGSMÅL:

3.12; Firma skal sikre behørig kvittering på følgesedlen i forbindelse med levering af produkterne. Tilbudsgiver foreslår dette ændret til kvittering på fragtseddel, da undersøgelsespligt ikke gælder og modtager derfor ikke vil se følgesedlen ved levering.

SVAR:

Udbyder accepterer, der bliver kvitteret for levering på fragtsedlen. Der skal dog stadig medfølge en følgeseddel med leverancen.SPØRGSMÅL:

Kapitel 3 – Rammeaftalen, side 8, 3.10.1 E-handel, kataloger og prislister

Kan udbyder oplyse, hvilke kommuner der i dag anvender e-handel, og hvilke e-handelssystemer de anvender samt hvorledes eventuelle udgifter forbundet med disse e-handelssystemer afholdes og af hvem?

SVAR:

Følgende kommuner skal have varekatalogerne indlagt i deres elektroniske indkøbssystem:Kommune                                                 Indkøbssystem og leverandør

Gladsaxe Kommune                                    Truetrade fra TrueLink

Hørsholm Kommune                                    Truetrade fra TrueLink

Lyngby-Taarbæk Kommune                         Opus E-indkøb fra KMD 

Allerød Kommune (under etablering)              Prisme fra Fujitsu

Ballerup Kommune                                      RAKAT fra Comcare

Herlev                                                         Webbestilling fra KMD                                Rudersdal, Gentofte og Fredensborg kommune har ikke et e-handelssystem.Tilbudsgivers udgifter forbundet hermed afholdes alene af tilbudsgiver.Såfremt andre af kommunerne på aftalen i aftaleperioden ønsker at implementere et e-handelssystem, aftales betingelserne fra gang til gang mellem kommune og leverandør.  SPØRGSMÅL: Rammeaftale

3.6; Priserne vil blive offentliggjort på kommunens intranet. Herudover ønsker kommunen en overskuelig prisoversigt, som firma skal fremsende til kommunernes institutioner, når rammeaftalen er indgået. Tilbudsgiver undrer sig over nødvendigheden af at sprede aftalepriserne til så relativt stort antal personer, da priser er meget følsomme oplysninger. Kunne Udbyder i stedet ændrer det til, at Tilbudsgiver leverer overskuelige produktoversigter over vundne aftaler uden priser, som distribueres til kommunernes institutioner ?

SVAR:

Priser gøres tilgængelige på kommunens intranet jf. nærmere aftale med Tilbudsgiver. Ift. institutioner, er der tale om få institutioner der køber et udsnit af hjælpemidler, det er disse institutioner der specifikt vil få udleveret de relevante priser.

  SPØRGSMÅL:

Spørgsmål til dokumentet ”Tilbudsskema til delaftale X.xls”:

Hvor ønsker udbyder dette dokument placeret i ved afgivelse af tilbud?

SVAR:

Det skal vedhæftes udfyldt, som en fil i Mercell.  SPØRGSMÅL:

Spørgsmål til dokumentet ”Tilbudsskema til delaftale X.xls” Faneblad 4-Dokumentation:

Hvor i tilbuddet placeres den krævede dokumentation for overholdelse af f.eks. Det Medicinske Direktiv, flammebestandighed, oplysninger om eftersyn, oplysninger om mål, oplysninger om materialer, rengøringsmetoder etc. ?

Ønsker udbyder blot en bekræftelse på, at tilbudsgiver kan opfylde kravene til dokumentation?

SVAR: Tilbudsgiver skal i tilbudsskemaets fane 4: ”Dokumentation” bekræfte om tilbudsgiver har opfyldt dokumentationskravet eller ej, som angivet under skemaet. Den krævede dokumentation skal vedhæftes som en fil.

SPØRGSMÅL:

Delaftale 27, bilag 4, kravspecifikationer, krav til dokumentation. Her står, at der skal medsendes oplysninger om forskelligt. Kan det accepteres, at oplysningerne anføres inde i kolonnen i selve bilaget?

SVAR:

Tilbudsgiver skal i bilag fire under fanen ”Krav til dokumentation” kun angive om tilbudsgiver opfylder dokumentationskravet eller ej. Selve dokumentationen skal vedhæftes som en fil i Mercell.

SPØRGSMÅL:

I de generelle udbudsbetingelser, punkt 1.1 står der forbindelse med kvalitativ vurdering af produkterne at, "udgangspunkt er at der opereres med op til 4 forskellige lokaliteter.."- betyder det, at der skal kunne leveres 4 stk af hvert tilbudt produkt eller kan de cirkulere? Vi mener ikke at det er berettiget, at udbyder kan bede om 4 enslignende produkter - dette bedes uddybet.

SVAR:

Alle 30 delaftaler i inddelt i fire forskellige grupperinger: Tryksårsforebyggende, mobilitet, forflytning og personlig pleje. Hver gruppering vil få sin egen lokalitet, hvor tilbudsgiver skal stille 1 produkt, specificeret som tilbudt til rådighed (forudsat at udbyder vurderer tilbuddet er konditionsmæssigt). Dvs. der vil kun blive tale om at tilbudsgiver skal stille 1 eksemplar til rådighed.

SPØRGSMÅL:

Generelle udbudsbetingelser. Når der bydes på en delaftale flere gange med flere produkter - skal der så uploades to gange alle formalia eller er det nok at levere regnearket to gange blot med en anden produktbetegnelse?

SVAR:

Formalia skal kun oploades én gang pr. delaftale.

I tilbudsskemaets fane 5: ”Tilbudsskema” er der i det første skema gjort plads til at tilbudsgiver kan afgive flere bud. Om nødvendigt kan tilbudsgiver indsætte flere linjer. En variant vil blive vurderet som sideordnet tilbud.SPØRGSMÅL:

I Spg 2 delaftale 11, Brugervejledning finder jeg det modstridende ”dansk brugsanvisning og produktblad i overskuelig layout med alt hvad det skal indeholde - i Har lavet en liste så lang - det hænger ikke sammen med overskueligt layout – må der henvises til Hjemmeside, hvor dette er tilgængeligt, eller hvordan forstiller I jer dette?  bedes uddybet

SVAR:

Udbyder accepterer, der kun medfølger en brugervejledning, men det skal oplyses, hvor det resterende materiale kan findes. (Se i øvrigt tidligere spørgsmål)

Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00